Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788373634268 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Problem Too big to fail i próby jego łagodzenia w Niemieckim sektorze bankowym
Problem Too big to fail i próby jego łagodzenia w Niemieckim sektorze bankowym
27,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 9
[9788373634268]
10,00zł
Product unavailable

ed. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon
ISBN: 83-7363-426-6
Pages: 306
Format: A5
Year: 2006

Ukazujące się od 2000 roku "Studia z Prawa Wyznaniowego" są efektem naukowej refleksji nad statutem kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sytuacją prawną jednostki w zakresie wolności sumienia i religii.


Spis treści

Artykuły

Zdzisław Zarzycki, Udział kościołów i innych związków wyznaniowych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce.
Piotr Stanisz, Proces normowania stosunków pomiędzy państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi w trybie art. 8 ust. 3 konstytucji Republiki Włoskiej z 1947 r. (ujęcie historyczne).
Joanna Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a podmiotami wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich.
Paweł Borecki, Państwo neutralne światopoglądowo – ujęcie komparatystyczne.
Jarosław Szymanek, Interpretacja przepisów wyznaniowych w konstytucji.
Dariusz Walencik, Regulacja stanu prawnego nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w drodze decyzji administracyjnych a prawa nabyte osób trzecich.
Anna Tunia, Obowiązki duchownego w procedurze zawierania małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi.
Wisław Bar, O prawie spadkowym w krajach islamskich.
Arkadiusz Januchowski, Uprawnienia majątkowe związków wyznaniowych.
Marek Bielecki, Wolność religijna na tle innych praw i wolności przysługujących mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce.
Aneta Maria Abramowicz, Podmioty prawa do wolności myśli, sumienia i religii w normach prawa międzynarodowego i wspólnotowego.
Konrad Walczuk, Rządowa administracja wyznaniowa w Polsce.


Recenzje

Krzysztof Wojtyczek, Prawa człowieka, w: Prawo francuskie, red. A. Machowska, K. Wojtyczek, t. 2, Zakamycze 2005, s. 25-76 (Henryk Misztal).
Chiesa cattolica ed Europa centro-orintale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione, a cura di Antonio G. Chizzoniti, Vita e Pensiero, Milano 2004, ss.724 (Henryk Misztal).
Javier Larena Beldarrain, La libertad religiosa y su protección en el derecho español, ed. Dykinson, Madrid 2003, ss.227 (Wiesław Bar).


Sprawozdania

Konferencja naukowa „Francuska ustawa o rozdziale kościołów i państwa z 9 grudnia 1905 r. z perspektywy 100 lat”, Warszawa, 16 stycznia 2006 r. (Anna Tunia).
Ogólnopolskie Sympozjum „Funkcje publiczne związków wyznaniowych” połączone z III Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006 r.) (Lidia Fiejdasz).
Uchwała III Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego podjęta w dniu 17 maja 2006 r. w Kazimierzu Dolnym.

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Thursday 11 January, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 88 of 175 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Schorzenie sclerosis multiplex, a zdolność osoby do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kościoła katolickiego
Schorzenie sclerosis multiplex, a zdolność osoby do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kościoła katolickiego
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia <br><blink>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003</blink>
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003
Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 15
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 15
$ Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym
$ Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce