Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788373635487 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
El aprendizaje de la oposición imperfecto/indefinido en estudiantes polacos de ELE
El aprendizaje de la oposición imperfecto/indefinido en estudiantes polacos de ELE
30,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce
[9788373635487]
23,00zł
Product unavailable

W świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych

ks. Stanisław Dubiel
ISBN:
978-83-7363-548-7
Pages: 302
Format: B5
Year: 2007

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest ustalenie uprawnień majątkowych Kościoła katolickiego w Polsce na podstawie obowiązujących norm prawa kanonicznego, zawartego w trzech hierarchicznie podporządkowanych źródłach prawa, tj.: Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., Konkordacie polskim z 1993 r. oraz aktach prawa partykularnego, stanowionych przez biskupów diecezjalnych w formie ustaw synodalnych – a także ustalenie istniejących relacji między tymi trzema źródłami. Zakres poszukiwań badawczych zawężono do obszaru Polski, która podobnie jak inne kraje postkomunistyczne, przeżywa poważne przemiany ustrojowe i gospodarcze oraz tworzy nowe rozwiązania prawne.


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Prawa Kościoła katolickiego do posiadania dóbr wynikające z prawa powszechnego

1. Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego wynikające z prawa człowieka do wolności religijnej
2. Gwarancje wolności religijnej zawarte w normach prawa międzynarodowego
3. Uprawnienia Kościoła katolickiego do posiadania dóbr doczesnych zawarte w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
3.1. Przebieg prac kodyfikacyjnych dotyczących reformy kościelnego prawa majątkowego
3.2. Podstawowe założenia kościelnego prawa majątkowego
3.2.1. Wrodzone uprawnienia Kościoła do posiadania dóbr materialnych
3.2.2. Nabywanie dóbr doczesnych
3.2.3. Zarządzanie dobrami
3.2.4. Zawieranie umów
3.2.5. Przyjmowanie pobożnych zapisów
3.2.6. Tworzenie pobożnych fundacji
4. Podsumowanie

Rozdział II
Normy prawne dotyczące spraw majątkowych Kościoła katolickiego w Polsce w konkordacie z 1993 roku

1. Pojęcie i natura umów konkordatowych
2. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 1993 roku
3. Normy konkordatu z 1993 roku wpływające na sprawy majątkowe Kościoła
3.1. Niezależność i autonomia Kościoła
3.2. Uznanie osobowości prawnej Kościoła
3.2.1. Subwencje państwowe przeznaczone na potrzeby instytucji kościelnych
3.2.1.1. Subwencje przeznaczone na szkolnictwo
3.2.1.2. Subwencje przeznaczone na ochronę dóbr kultury
3.2.1.3. Możliwość pozyskiwania funduszy poprzez organizowanie zbiórek publicznych
3.2.1.4. Gwarancje konkordatowe dotyczące swobodnego działania instytucji kościelnych na zasadach analogicznych do zasad działania innych instytucji o podobnym charakterze
3.2.1.5. Gwarancje dotyczące zrównania w prawach instytucji dobroczynnych
3.2.1.6. Gwarancje dotyczące zrównania w prawach instytucji naukowych
3.2.1.7. Gwarancje dotyczące zrównania instytucji kościelnych z państwowymi w sprawach majątkowych
3.2.1.8. Klauzule konkordatowe dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej Kościoła, odsyłające do norm prawa kanonicznego i prawa polskiego, obowiązujące w dniu wejścia konkordatu w życie
3.2.1.8.1. Normy konkordatowe dotyczące spraw majątkowych i sytuacji finansowej Kościoła, odsyłające do istniejącego prawa kanonicznego
3.2.1.8.2. Normy konkordatowe dotyczące spraw majątkowych i sytuacji finansowej Kościoła, odsyłające do istniejących przepisów prawa cywilnego
3.2.1.8.3. Normy konkordatowe dotyczące prawa majątkowego i sytuacji finansowej Kościoła, odsyłające do przyszłych rozwiązań prawnych
3.2.1.8.3.1. Problem zwrotu dóbr kościelnych nieprawnie przejętych przez państwo
4. Podsumowanie

Rozdział III
Problematyka majątkowa zawarta w kanonach obowiązujących synodów diecezjalnych

1. Funkcja synodów w procesie legislacyjnym dotyczącym sytuacji ekonomicznej Kościoła
2. Recepcja prawa powszechnego w aktach normatywnych Konferencji Episkopatu Polski
3. Recepcja norm powszechnego prawa kanonicznego dotyczących dóbr doczesnych w obowiązujących synodach diecezjalnych w Polsce
3.1. Recepcja norm powszechnego prawa kanonicznego dotyczących uprawnień Kościoła do nabywania dóbr materialnych
3.1.1. Recepcja norm powszechnego prawa kanonicznego dotyczących sposobów nabywania dóbr doczesnych
3.2. Recepcja norm powszechnego prawa kanonicznego dotyczących uprawnień Kościoła do posiadania dóbr materialnych
3.3. Recepcja norm powszechnego prawa kanonicznego dotyczących uprawnień Kościoła do zarządzania dobrami doczesnymi
4. Kanonizacja przepisów prawa cywilnego dotyczących uprawnień majątkowych Kościoła katolickiego
4.1. Potrzeba kanonizacji przepisów prawa cywilnego regulujących sprawy kościelnych dóbr doczesnych
4.2. Kanonizacja konkretnych przepisów prawa cywilnego dotyczących realizacji uprawnień majątkowych Kościoła katolickiego w Polsce zawarta w normach synodalnych
5. Pozakodeksowe sposoby pozyskiwania dóbr doczesnych opisane w normach synodalnych
5.1. Pożyczki i kredyty jako sposób pozyskiwania środków materialnych
5.2. Działalność gospodarcza, wpływy z podatków i reklam jako sposób pozyskiwania dóbr materialnych
5.3. Środki pochodzące z funduszu kościelnego
6. Cele dóbr doczesnych
6.1. Organizowanie i zabezpieczenie kultu Bożego
6.2. Wynagradzanie pracowników kościelnych
6.3. Wynagradzanie pracowników duchownych
6.3.1 Fundusz na utrzymanie duchowieństwa
6.3.2. Formy wynagradzania pracowników duchownych
6.3.2.1. Wynagrodzenie za pracę katechetyczną
6.3.2.2. Stypendia mszalne
6.3.2.3. Opłaty iura stolae i opłaty kancelaryjne
6.3.2.4. Ofiary wypominkowe i ofiary z kolędy
6.3.2.5. Mieszkanie parafialne i inne udogodnienia
6.4. Wynagradzanie pracowników świeckich
6.4.1. Podstawowe pojęcia dotyczące pracy
6.4.2. Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników świeckich w instytucjach kościelnych w świetle norm prawa kanonicznego
6.4.3. Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników świeckich w instytucjach kościelnych w świetle norm poszczególnych synodów
6.5. Dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i miłości bliźniego
6.5.1. Podstawowe formy działalności Caritas
6.5.2. Sposoby pozyskiwania środków materialnych przeznaczonych na działalność dobroczynną
6.5.3. Zarządzanie zasobami materialnymi Caritas
6.6. Szkolnictwo, działalność wychowawcza, kultura i media
7. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Summary

This product was added to our catalog on Friday 20 April, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 74 of 180 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej
Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej
Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej
Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
$ Wojna - sprawiedliwa?
$ Wojna - sprawiedliwa?
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce