Wydawnictwo KUL
  Start » Filozofia » 8322809689 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
0,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
      Albumy
      Czasopisma
      Filozofia
      Historia
      Humanistyka
      Książki obcojęzyczne
      Księgi pamiątkowe
      Matematyka
      Nauki przyrodnicze
      Nauki społeczne
      Podręczniki do nauki języków obcych
      Prawo i administracja
      Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej (w. XX). T. 3
[8322809689]
6,00zł
Produkt niedostępny

ks. Jerzy Misiurek
ISBN:
83-228-0968-9
Stron: 544
Format: B5
Rok wydania: 2001


SPIS TREŚCI

Przedmowa

I. Sytuacja społeczno-religijna na ziemiach polskich w XX wieku

II. Apostolski charakter duchowości Sługi Bożego Jana Beyzyma (zm. 1912)
1. Apostolstwo słowa
2. Apostolstwo przykładu
3. Apostolstwo cierpienia

III. Doświadczenia mistyczne bł. Anieli Salawy (zm. 1922)
1. Charakterystyczne cechy duchowości bł. Anieli
2. Mistyczny wymiar duchowości bł. Anieli

IV. Duchowość misyjna bł. Marii Teresy Ledóchowskiej (zm. 1922)

V. Doskonałość kapłańska w świetle listów pasterskich abpa Józefa Wilczewskiego (zm. 1923)
1. Świadectwo życia kapłańskiego
2. Kapłan - nauczyciel i pasterz

VI. Doskonałość chrześcijańska w świetle nauczania bł. Józefa Sebastiana Pelczara (zm. 1924)
1. Pojęcie i rozwój chrześcijańskiej doskonałości
2. Chrystus - źródło i wzór doskonałości
3. Rola natchnień i darów Ducha Świętego w uświęceniu człowieka
4. Cnoty jako przejaw chrześcijańskiej doskonałości
5. Maryja - wzór i mistrzyni doskonałości
6. Święci - duchowi pomocnicy w osiąganiu doskonałości
7. Eklezjalny wymiar chrześcijańskiej doskonałości
8. Znaczenie modlitwy w osiąganiu doskonałości
9. Rola ascezy w osiąganiu doskonałości
10. Doskonałość kapłańska
11. Doskonałość zakonna

VII. Bł. Jerzy Matulewicz (zm. 1927) w świetle Dziennika duchowego
1. Troska o prymat Boga w duszy ludzkiej
2. Miejsce Chrystusa w życiu duchowym
3. W służbie Kościołowi
4. Maryjność
5. Modlitwa

VIII. Miłość jako istotny element życia duchowego według ks. Ignacego Kłopotowskiego (zm. 1931)

IX. Chrystocentryczno-maryjny wymiar duchowości kapłańskiej w świetle pism Zygmunta Łozińskiego (zm. 1932)
1. Chrystocentryzm duchowości kapłańskiej
2. Maryjny wymiar duchowości kapłańskiej

X. Życie duchowe kapłana w ujęciu Bernarda Łubieńskiego CSSR (zm. 1933)
1. Kapłańskie ćwiczenia duchowne
2. Miłość pasterska
3. Kierownictwo duchowe

XI. Miłość jako istotny przejaw duchowości w życiu i pismach W. Marii Karłowskiej (zm. 1935)

XII. Doświadczenia mistyczne św. Faustyny Kowalskiej (zm. 1938)
1. Doświadczenie obecności Boga jedynego w Trójcy Osób
2. Doświadczenie Bożego miłosierdzia
3. Zażyłość z Chrystusem

XIII. Chrystocentryczno-eklezjalny wymiar duchowości w świetle pism bł. Urszuli Ledóchowskiej (zm. 1939)
1. Chrystocentryczny wymiar duchowości
a) Chrystus - wzór postępowania
b) Serce Jezusa
c) Eucharystia
2. Eklezjalny wymiar duchowości

XIV. Droga życia mistycznego bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej (zm. 1940)

XV. Maryjny wymiar życia duchowego w świetle konferencji św. Maksymiliana Marii Kolbego OFMConv (zm. 1941)
1. Rola Maryi w życiu duchowym
2. Maryjny charakter formacji duchowej
3. Maryjna droga do świętości
4. Przejawy świętości

XVI. Duchowe przeżycia Rozalii Celakówny (zm. 1944)

XVII. Duchowość pasyjna Sługi Bożego Bernarda Kryszkiewicza (zm. 1945)
1. Krzyż w życiu chrześcijanina
2. Sposób rozważania męki Chrystusa
3. "Pedagogicum" - wskazówki dla kierowników duchowych

XVIII. Przeżycia mistyczne siostry Roberty Babiak (zm. 1945)
1. Mistyczne doświadczenie obecności Osób Trójcy Świętej
2. Jezus Chrystus w doświadczeniu mistycznym s. Roberty
3. Inne przeżycia mistyczne

XIX. Koncepcja życia duchowego według ks. Aleksandra Żychlińskiego (zm. 1945)
1. Natura i nadnatura
2. Łaska uczynkowa, współdziałająca i działająca
3. Cnoty
4. Dary Ducha Świętego
5. Etapy rozwoju życia duchowego
6. Formy życia chrześcijańskiego
7. Znaczenie modlitwy
8. Doskonałość kapłańska

XX. Heroizm miłości polskich męczenników II wojny światowej i okresu powojennego
1. Heroiczna miłość bł. Michała Kozala (zm. 1943)
2. Cena miłości bł. Stefana Frelichowskiego (zm. 1945)
3. Świadkowie żywej wiary, niezachwianej nadziei i ofiarnej miłości
4. Świadek heroicznej wiary i miłości - ks. Jerzy Popiełuszko (zm. 1984)

XXI. Chrystocentryzm duchowości Teresy Janiny Kierocińskiej (zm. 1946)

XXII. Problematyka życia duchowego w nauczaniu ks. Władysława Korniłowicza (zm. 1946)
1. Liturgia jako źródło duchowości
2. Kierownictwo duchowe

XXIII. Duchowość bł. Bolesławy Lament (zm. 1946)

XXIV. Przeżycia mistyczne w świetle poglądów Jana Balickiego (zm. 1948)
1. Wstęp do modlitwy kontemplacyjnej
2. Nadzwyczajne przeżycia
3. Etap tęsknoty i pragnienia miłości
4. Zjednoczenie mistyczne

XXV. Duchowość świeckich w ujęciu Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda (zm. 1948)
1. Duchowość Sługi Bożego Augusta Hlonda
2. Przejawy chrześcijańskiej duchowości
3. Formacja duchowa
4. Środki osiągania doskonałości

XXVI. Jacka Woronieckiego OP (zm. 1949) teologia modlitwy, medytacji i kontemplacji
1. Teologia modlitwy
2. Teologia medytacji
3. Teologia kontemplacji

XXVII. Doskonałość chrześcijańska w ujęciu Józefa Puchalika CSSR (zm. 1958)
1. Pojęcie i istota doskonałości
2. Bóg i człowiek na drogach doskonałości
3. Kontemplacja i działanie
4. Etapy osiągania doskonałości
5. Środki osiągania doskonałości

XXVIII. Mistyka w życiu Pauli Zofii Tajber (zm. 1963)

XXIX. Znaczenie Eucharystii w życiu duchowym według ks. Aleksandra Fedorowicza (zm. 1965)

XXX. Duchowość Józefa Czesława Chryzostoma Małysiaka SDS (zm. 1966) w świetle jego Dzienniczka duchowego i listów do sióstr Rodziny Betańskiej
1. Teocentryzm
2. Chrystocentryzm
3. Maryjność

XXXI. Dziecięctwo duchowe według Anzelma Gadka OCD (zm. 1969)

XXXII. Duchowość biskupa Piotra Kałwy (zm. 1974) w świetle Notatnika duchowego

XXXIII. Aretologiczny charakter życia duchowego według Leona Pyżalskiego CSSR (zm. 1974)
1. Cnoty teologalne w życiu duchowym
2. Rola cnót moralnych
3. Modlitwa, medytacja, kontemplacja
4. Śmierć mistyczna

XXXIV. Ks. Jana Bochenka (zm. 1976) koncepcja ascetyki
1. Doskonałość chrześcijańska
2. Podmiot doskonałości
3. Obowiązek osiągania doskonałości
4. Przyczyny uświęcenia
5. Środki osiągania doskonałości
6. Rozwój życia duchowego
7. Przeszkody w osiąganiu doskonałości
8. Życie mistyczne

XXXV. Życie duchowe Sługi Bożej Anny Jenke (zm. 1976)
1. Teocentryzm życia duchowego
2. Chrystocentryzm duchowości Anny Jenke
3. Eklezjalny wymiar duchowości
4. Maryjny charakter duchowości

XXXVI. Mistyczne poznanie Boga w świetle nauczania ks. Wincentego Granata (zm. 1979)
1. Doświadczenie mistyczne
2. Charakter doświadczenia mistycznego

XXXVII. Doskonałość zakonna według nauczania biskupa Jana Jaroszewicza (zm. 1980)
1. Podstawy osiągania doskonałości zakonnej
2. Rozwój doskonałości zakonnej
3. Zjednoczenie z Bogiem

XXXVIII. Chrześcijańskie życie duchowe w świetle nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego (zm. 1981)
1. Miłość
2. Eucharystia
3. Maryja
4. Kapłan - sługa Chrystusa i Kościoła

XXXIX. Doskonałość chrześcijańska w ujęciu ks. Antoniego Słomkowskiego (zm. 1982)
1. Potrzeba osiągania doskonałości
2. Doskonałość jako udział w życiu Boga
3. Środki osiągania doskonałości
4. Cnoty jako przejaw osiągania doskonałości
5. Przeszkody w osiąganiu doskonałości

XL. Podstawy i rozwój życia duchowego chrześcijanina w świetle nauczania biskupa Wilhelma Pluty (zm. 1986)
1. Podstawy życia duchowego
2. Rozwój życia duchowego

XLI. Ks. Franciszek Blachnicki (zm. 1987) - inicjator ruchu "Światło-Życie"

XLII. Problematyka teologii duchowości w pismach ks. Stanisław Witka (zm. 1987)
1. Przedmiot teologii duchowości
2. Fundamenty życia duchowego w wymiarze immanentnym i transcendentnym
3. Przejawy życia duchowego

XLIII. Medytacje biskupa Jana Pietraszki (zm. 1988)

XLIV. Trynitarny wymiar życia duchowego w świetle nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II
1. Bóg Ojciec - "bogaty w miłosierdziu swoim" (Ef 2, 4)
2. Syn Boży - "Odkupiciel człowieka"
3. Duch Święty - "Pan" i "Ożywiciel" w życiu Kościoła

Zakończenie - Historia i współczesność

Bibliografia
Zusammenfassung. Geschichte und Theologie der katholischen Spiritualität in Polen
Riassunto - Storia e teologia delia spiritualitä cattolica polacca
Indeks osób do t. 1
Indeks osób do t. 2
Indeks osób do t. 3

Data dodania produktu do sklepu: niedziela, 03 kwiecień 2005.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 183 z 346 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
W "antykwariacie anielskich ekstrawagancji". O twórczości Aleksandra Wata
W "antykwariacie anielskich ekstrawagancji". O twórczości Aleksandra Wata
$ Arcybiskup Jan Łaski. Reformator prawa
$ Arcybiskup Jan Łaski. Reformator prawa
Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny.
Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny.
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
Słowacki nie-mistyczny
Słowacki nie-mistyczny
Czytanie Czechowicza
Czytanie Czechowicza
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce