Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788380610484 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Psychologiczne korelaty podejmowania samoleczenia lekami OTM
Psychologiczne korelaty podejmowania samoleczenia lekami OTM
0,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk
[9788380610484]
0,00zł
Product available

eds. ks. Marian Nowak, Elżbieta Stoch, Barbara Borowska
ISBN:
978-83-8061-048-4
Pages: 660
Format: B5 (hard cover)
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp


Listy gratulacyjne

List Jego Magnifi cencji Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - ks. profesora dra hab. Antoniego Dębińskiego

List Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa, prof. dra hab. Bolesława Pylaka, byłego Wielkiego Kanclerza KUL

List Jego Ekscelencji ks. Biskupa, prof. dra hab. Jana Śrutwy

List Jego Ekscelencji ks. Biskupa, dra Antoniego Pacyfi ka Dydycza OFMCap

List Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL ks. dra hab. Stanisława Fela, prof. KUL

List Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dra hab. Huberta Łaszkiewicza, prof. KUL

List ks. prof. dra hab. Mariana Nowaka, dyrektora Instytutu Pedagogiki KUL

List profesora dra hab. Augustyna Eckmanna, Prezesa Towarzystwa Naukowego KUL

List ks. prałata Czesława Przecha

Tabula gratulatoria


Część I
Życie i działalność naukowo-dydaktyczna Profesor Marii Barbary Styk

Maria Barbara Styk
Autobiografia

Wykaz publikacji Profesor Marii Barbary Styk (oprac. Józef Styk)

Wykaz prac doktorskich recenzowanych przez Profesor Marię Barbarę Styk i napisanych pod jej kierunkiem (oprac. Elżbieta Stoch)

Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesor Marii Barbary Styk (oprac. Barbara Borowska)

Wykaz prac licencjackich powstałych pod kierunkiem Profesor Marii Barbary Styk (oprac. Barbara Borowska)


Część II
Dramat i teatr

Czesław Grzesiak
Obecność oraz funkcjonowanie par postaci w dziełach Samuela Becketta

Eleonora Udalska
Józef Węgrzyn w roli Don Juana Tenorio Joségo Zorrilli (Szkic do portretu)

Anna Kuligowska-Korzeniewska
Dramaty Szaloma Asza po polsku

Wojciech Kaczmarek
O dramacie nadziei

Barbara Kiereś
Teatr a życie osobowe człowieka w ujęciu M.A. Krąpca. Przyczynek do antropologicznych podstaw pedagogiki teatru

Ks. Roman Jusiak
Misteria pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej

Elżbieta Stoch
Dziedzictwo Talii i Melpomeny. Repertuar teatralny a upodobania publiczności Lublina i Lubelszczyzny w okresie romantyzmu (w świetle źródeł z epoki)

Lucyna Dziaczkowska
Józef Mirski - literat, teatrolog, pedagog zapoznany i odkrywany na nowo

Elżbieta Stoch
Dzieje recepcji scenicznej i działalność popularyzatorska Stanisława Przybyszewskiego w środowisku lubelskim w dwudziestoleciu międzywojennym. S. Przybyszewski na scenie lubelskiej (kompendium repertuarowe)

Teresa Zaniewska
Teatry objazdowe 2. Dywizji Strzelców Pieszych

Piotr Paweł Gach
Teatralność występów Chóru Akademickiego KUL w latach 1971-1998

Ks. prałat Czesław Przech
Wkład Kościoła katolickiego w życie kulturalne regionu na przykładzie parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach

Sylwester Konstanty Łysiak
Głosowa realizacja tekstu ludowych widowisk teatralnych

Maria Staniszewska
Muzeum Teatralne w Warszawie skarbnicą zbiorów i miejscem radosnych spotkań


Część III
Literaturoznawstwo i językoznawstwo

Grażyna Golik-Szarawarska
Profesor Tadeusz Zieliński jako tłumacz Eurypidesa

Stefan Kruk
Mistrzowie (Wspomnienie)

Józef Franciszek Fert
Lubelskie tradycje kształcenia dziennikarskiego

Alfons Pilorz
Wyrazy obce, wyrazy zapożyczone: to samo czy nie to samo?


Część IV
Myśl pedagogiczna i społeczna

Ks. Janusz Mariański
Kościół instytucjonalny versus Kościół wspólnotowy w świadomości katolików polskich

Ks. Marian Nowak
Wychowawcze i terapeutyczne wartości edukacji literackiej i teatralnej

Krystyna Chałas
Autorska klasa teatralna szansą rozwijania twórczej aktywności ucznia i nauczyciela

Barbara Borowska
Drama w procesie dydaktyczno-wychowawczym w refl eksji własnej

Ks. Mariusz Sztaba
O potrzebie piękna w teorii i praktyce pedagogicznej

S. Maria Loyola Opiela
Wychowanie estetyczne w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego

Ks. Edward Walewander
Korzenie formacji benedyktyńskiej

Marian Surdacki
Szpitale bonifratrów w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej

Alina Rynio, Alicja Janiak
Aktualność i znaczenie pedagogicznego spojrzenia Janusza Korczaka na dziecko i jego wychowanie

Ryszard Skrzyniarz
Formatywne oddziaływanie instytucji kościelnej na społeczność lokalną w epoce nowożytnej na przykładzie parafi i pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bielinach

Kazimiera Krakowiak
Rozmowa człowieka słyszącego z niesłyszącym jako zjawisko kluczowe dla pedagogiki specjalnej i logopedii

Ewa Domagała-Zyśk
Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu

Magdalena Parzyszek
Pedagogiczne implikacje bajkoterapii

Jolanta Mazur
Wartości w systemie wychowawczym Marii Karłowskiej i sióstr pasterek

Katarzyna Sapko
Pedagogika rodziny w ujęciu profesor Teresy Kukołowicz

Tomasz Wach
Działania teatralne w resocjalizacji systemowej, czyli jak kontakt ze sztuką może wspierać rozwój osób zagrożonych demoralizacją

Lidia Pietruszka
O dylemacie - prawda czy teatr w opiece paliatywnej?

Noty o Autorach (zebrała i opracowała Elżbieta Stoch)

This product was added to our catalog on Tuesday 09 June, 2015.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 47 of 47 in category Commemorative Books
Customers who bought this product also purchased
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 1. Wokół aktualnych problemów wychowania i nauczania
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 1. Wokół aktualnych problemów wychowania i nauczania
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym
Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety
Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety
Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania
Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania
Transgraniczność stosunku pracy
Transgraniczność stosunku pracy
Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych
Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce