Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 8373632549M My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
29,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Pro iure et vita. Wybór pism (soft cover)
[8373632549M]
24,15zł
Product unavailable

Bronisław W. Zubert OFM
ISBN: 83-7363-254-9
Pages: 718
Format: B5
Year: 2005
Languages: Polish, German, Slovak, English

Wybór pism jest próbą ukazania fragmentu dorobku naukowego jednego z najwybitniejszych kanonistów - profesora Bronisława Wenantego Zuberta OFM. Ojciec Profesor koncentruje sie przede wszystkim wokół zagadnień z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, zakonnego oraz prawa sakramentów świętych. Pro iure et vita może służyć pracownikom sądów kościelnych, duszpasterzom, dydaktykom, a także studentom prawa kanonicznego.


SPIS TREŚCI

Przedmowa - Antoni Dębiński
Vorwort - Antoni Dębiński
Od redaktora - Elżbieta Szczot
Vom Herausgeber - Elżbieta Szczot
Wykaz publikacji prof. dr. hab. Bronisława W. Zuberta OFM


PRAWO MAŁŻEŃSKIE

Przeszkoda wieku do zaręczyn i małżeństwa w prawie rzymskim
Małżeńska przeszkoda wieku w Dekrecie Gracjana i u pierwszych dekretystów
Przeszkoda wieku do małżeństwa w dekretałach papieskich i nauce prawa w drugiej połowie XII wieku
Przeszkoda wieku do małżeństwa w dekretałach papieskich i literaturze kanonistycznej XIII wieku
Nowe ujęcie nieznajomości istoty małżeństwa w doktrynie i w jurysprudencji
Koncepcja małżeństwa chrześcijańskiego na początku reformacji
Wiedza konieczna a zgoda na małżeństwo sakramentalne
Consensus sacramentalis facit nuptias?
Das notwendige Mindestwissen und der Konsens zur sakramentalen Eheschliessung
Error in persona et in qualitate personae
Error in persona und error in qualitate personae
Biseksualizm a zdolność do zgody małżeńskiej
Znaczenie klauzuli Si pudla apparet cognita w kanonistyce późnego średniowiecza
The Meaning of Si puella apparet cognita Clausal in the Canon Law of Late Medieval Ages
Kształtowanie się klauzuli nisi malitia suppleat aetatem w kanonicznym prawie małżeńskim XII wieku
Niektóre aspekty prawne adulterium - w sumie Elegantius in iure diuino


PRAWO ZAKONNE

Spowiedź zakonników i zakonnic w świetle dekretu Dum canonicarum z 8 XII 1970 roku
Apostolstwo zakonników i jego włączenie w ogólną działalność duszpasterską Kościoła partykularnego
Partycypacja wiernych w duchowości instytutu zakonnego
Przyczyny, przebieg i skutki reorganizacji zgromadzeń ukrytych o. Honorata przez biskupów Królestwa w latach 1907-1908
Ograniczenia w realizacji własnego charyzmatu przez instytuty zakonne w okresie rządów totalitarnych w Polsce (1945-1989)
Die Einkünfte der Ordensleute und Mitglieder der Gesellschaften des Apostolischen Lebens, die durch deren eigenen Einsatz oder im Hinblick auf das Institut erworben werden (vgl. c. 668 §3 und c. 741 §2)
Dochody zakonników i członków stowarzyszeń życia apostolskiego nabywane "własnym staraniem" lub "ze względu na instytut"


PRAWO SAKRAMENTALNE

Interkomunia w świetle nowego Kodeksu
Eucharystia centrum wspólnoty zakonnej
Chrzest - podstawą nowej podmiotowości prawnej
Chrzest dziecka wbrew woli rodziców. Próba krytycznej wykładni kan. 868 §2 KPK 1983
Eucharystia w życiu i posłudze kapłana. Refleksje kanonisty
Sakrament namaszczenia chorych. Próba wykładni obowiązujących przepisów kodeksowych
Sacramentale sigillum inviolabile est


SCRIPTA DIVERSA

Prawa chorego we wspólnocie Kościoła
Die Rechtsstellung der Kranken in der Communio Ecclesiae
Az Allam es az Egyhaz viszonya Lengyelorszagban az uj Konkordätum alapjän
Prawo wiernego do własnej drogi życia duchowego

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 9 of 47 in category Commemorative Books  Next product
Customers who bought this product also purchased
Jeziora rzeczne doliny środkowego Bugu. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa
Jeziora rzeczne doliny środkowego Bugu. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa
$ Church and Roman Law
$ Church and Roman Law
$ Parricidium w prawie rzymskim
$ Parricidium w prawie rzymskim
$ Miasto w pejzażu malarskim XV wieku
$ Miasto w pejzażu malarskim XV wieku
Dawne literatury romańskie. Specyfika - związki - dziedzictwo
Dawne literatury romańskie. Specyfika - związki - dziedzictwo
Salus rei publicae suprema lex
Salus rei publicae suprema lex
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce