Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 832280654X My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Zarys mariologii komunijnej
Zarys mariologii komunijnej
28,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Stefan Wyszyński - Biskup Lubelski 1946-1949
[832280654X]
8,00zł
Product unavailable

Abp Bolesław Pylak
ISBN: 83-228-0654-X
Pages: 252 + 66 photo.
Format: B5
Year: 2000
Language: Polish

W krótkim czasie swoich rządów (2 lata i 8 miesięcy) biskup Wyszyński dokonał wielkiego dzieła. Zapoczątkował odnowę ze zniszczeń i wprowadził diecezję na nowe drogi rozwoju. Był to czas, który można określić mianem wielkiego zrywu i odrodzenia. Brali w nim udział wszyscy - duchowieństwo i katolicy świeccy, a przewodził i porywał swoją osobowością, entuzjazmem i pracowitością nowy ordynariusz [...]. Praca duszpasterska biskupa Wyszyńskiego w Lublinie była w pewnym sensie polem doświadczalnym dla jego dalszych poczynań jako pasterza całego Kościoła polskiego. Tu ujawnił bogactwo swego ducha, talenty organizacyjne i umiejętności wszczepiania Ewangelii w konkretne życie ludzkie, mimo trudności stawianych przez miejscowe władze państwowe. Poznanie tego okresu pracy ułatwia zrozumienie jego dalszych działań w skali całego kraju. Sam zresztą biskup zaznaczył w swoich zapiskach "Pro memoria", pod datą 19 stycznia 1949 roku, że Lublin był polem "dla zdobycia doświadczeń dla późniejszej mojej pracy". (z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

I. Trudne powojenne czasy

II. Gdy umilkły strzały i zapanował pokój

III. Odbudowa struktur administracyjno-duszpasterskich
l. Kuria Biskupia
2. Wydział Duszpasterski
3. Wydział Spraw Szkolnych

IV. Wizytacje duszpasterskie parafii
1. Program wizytacji
2. Powitania
3. Sprawozdania ze stanu duchowego i materialnego parafii
4. Organizacja wizytacji
5. Bierzmowanie
6. Spotkania z zespołami
7. Odwiedziny
8. Blaski i cienie wizytacji

V. Sprawy personalne
1. Biskup i prezbiterium diecezjalne
2. Biskup i zakony
3. Służba kościelna

VI. Stan duchowy diecezjan
1. Wprowadzenie
2. Problemy wiary
3. Stan moralny
4. Praktyki religijne

VII. Praca duszpasterska
1. Ewangelizacja - nauczanie z ambony
2. Msza święta i kult Eucharystii
3. Stowarzyszenia i organizacje kościelne
4. Czytelnictwo jako metoda duszpasterstwa

VIII. Duszpasterstwo młodzieży, inteligencji i robotników
1. Młodzież
2. Inteligencja
3. Robotnicy

IX. Inicjatywy maryjno-duszpasterskie
1. Sanktuaria maryjne
2. Kongresy różańcowe
3. Inne inicjatywy duszpasterskie

X. Caritas i instytucje charytatywne
1. Caritas
2. Duszpasterstwo chorych
3. Duszpasterstwo trzeźwościowe
4. Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności

XI. Instytucje kościelne
1. Katolicki Uniwersytet Lubelski
2. Wyższe Seminarium Duchowne
3. Gimnazjum i Liceum Biskupie
4. Dom Rekolekcyjny w Nałęczowie

XII. Budownictwo sakralne
1. Świątynia
2. Problemy sztuki kościelnej
3. Wewnętrzy wystrój świątyni
4. Zakrystia
5. Organizowanie pomocy w odbudowie kościołów

XIII. Cmentarze
1.Cmentarze przykościelne
2. Cmentarze grzebalne
3. Krzyże i figury przydrożne

XIV. Problemy gospodarcze
1. Ogólna ocena stanu gospodarczego
2. Parafialne gospodarstwa rolne
3. Plebanie
4. Domy katolickie
5. Domy dla służby kościelnej
6. Budynki gospodarcze
7. Rady parafialne

XV. Biskup Stefan Wyszyński w opinii społeczeństwa katolickiego

XVI. Biskup Stefan Wyszyński w relacjach pracowników urzędów państwowych
1. Pierwsze opinie o nowym Biskupie lubelskim
2. Biuletyny Informacyjne
3. Inne opinie o Biskupie S. Wyszyńskim, znajdujące się w Archiwum Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie
4. Droga przez mękę

Zakończenie

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 12 of 47 in category Commemorative Books  Next product
Customers who bought this product also purchased
Obraz Boga Ojca w kulturze
Obraz Boga Ojca w kulturze
Biblia o odkupieniu
Biblia o odkupieniu
Homo orans. T. 3
Homo orans. T. 3
Filozofować w kontekście teologii. Problem religii prawdziwej
Filozofować w kontekście teologii. Problem religii prawdziwej
Vox Patrum. T. 59
Vox Patrum. T. 59
$ Obraz i kult
$ Obraz i kult
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce