Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 8322809360 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Wspomnienia o ks. Idzim Radziszewskim i początkach Uniwersytetu 1917-1920
Wspomnienia o ks. Idzim Radziszewskim i początkach Uniwersytetu 1917-1920
31,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera OFM
[8322809360]
11,55zł
Product unavailable

ed. G. Witaszek CSsR, ks. A. Paciorek, A. Kiejza OFMCap
ISBN: 83-228-0936-0
Pages: 492
Format: B5
Year: 2000
Language: Polish

Księga wydana z okazji 70-lecia urodzin o. Hugolina Langkammera, długoletniego pracownika naukowego Wydziału Teologii KUL, założyciela i kierownika Instytutu Nauk Biblijnych. Pierwsza część zawiera omówienie dorobku naukowego oraz bibliografię publikacji Jubilata. Na drugą składają się artykuły, przeważnie z zakresu biblistyki, autorstwa jego uczniów i przyjaciół.


SPIS TREŚCI

List gratulacyjny Ojca Świętego Jana Pawła II
Świadectwo wielkiej integracji. List Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Józefa Życińskiego
Księga Pamiątkowa z okazji 70-lecia O. Prof. Dra Hab. Hugolina Langkammera OFM. List Rektora KUL, Ks. Prof. Dra Hab. Andrzeja Szostka MIC.
Słowo Dziekana Wydziału Teologii KUL, Ks. Prof. Dra Hab. Gabriela Witaszka CSsR
List gratulacyjny O. Błażeja Bernarda Kurowskiego OFM, Ministra Prowincjalnego Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych

Andrzej Kiejza OFMCap, Ojciec Profesor Hugolin Langkammer
Ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB, Dorobek naukowy O. Prof. Hugolina Langkammera OFM
Andrzej Kiejza OFMCap, Bibliografia publikacji O. Prof. Dra Hab. Hugolina Langkammera OFM
Andrzej Kiejza OFMCap, Rozprawy naukowe przygotowane pod kierunkiem O. Prof. Dra Hab. Hugolina Langkammera OFM
Ks. Czesław S. Bartnik, Przesłanie Wyszyńskiego i Wojtyły do Polski
Ks. Stanisław Bielecki, Modlitwa wsparciem dla ewangelizacji według Rz 15, 30-32; Ef 6, 18-20; Kol 4, 2-4 i 1 Tm 2, 1-7
Ks. Jerzy Chmiel, "Od wiary do wiary" (Rz 1, 17). Propozycja hermeneutyczna interpretacji tekstów o usprawiedliwieniu
Ks. Michał Czajkowski, Czy substytucjonizm ma oparcie w Piśmie świętym?
Ks. Ignacy Dec, Europejskie totalitaryzmy XX wieku – źródła i charakterystyka
Ks. Joachim Gnilka, Das heilige Mahl der Essener
Bp Marian Gołębiewski, Kult i sprawiedliwość według Izajasza
Ks. Krzysztof Góźdź, Teologia a historia
Augustyn Jankowski OSB, Eskalacja udziału aniołów w przygotowaniu paruzji Chrystusa. Od danych tradycji synoptycznej do Janowej Apokalipsy
Andrzej S. Jasiński OFM, Psałterz księgą modlitwy i wyznania wiary
Ewa J. Jezierska OSU, Wypowiedzi Jezusa o przebaczeniu w przekazie Ewangelii Mateusza (6, 12; 6, 14-15; 18, 35)
Andrzej Kiejza OFMCap, Sytuacja ludu Bożego według Apokalipsy. Studium rzeczownika λαός z uwzględnieniem jego szerszego tła znaczeniowego
Ks. Jan Krucina, Rodzina między rynkiem a sprawiedliwością
Ks. Zbigniew Krzyszowski, Kościół zakorzeniony w Biblii. Próba uchwycenia głównych wątków eklezjologii O. Prof. Hugolina Langkammera OFM
Ks. Jacek Kucharski, Pole semantyczne rzeczownikowej formy ocornoia w apokryficznych Psalmach Salomona
Ks. Józef Kudasiewicz, "Mąż Jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie [...]" (Mt 1, 19)
Ks. Bolesław Kumor, Początki Kapituły kolegiackiej w Skalbmierzu
Ireneusz S. Ledwoń OFM, U źródeł chrystocentryzmu w teologii. Elementy chrystologii św. Franciszka z Asyżu
Ks. Jan Łach, Odwieczne plany naszego zbawienia według Ef 1, 3-14
Krzysztof Mielcarek, Przypowieść o zagubionej owcy w trzeciej Ewangelii (Łk 15, 1-7)
Abp Henryk Józef Muszyński, Szczególny charakter stosunków polsko-żydowskich
Ks. Zbigniew Niemirski, Κακός jako pojęcie wpisane tematycznie w dziedzictwo Starego Testamentu. Przyczynek do zrozumienia fenomenu zła w teologicznej refleksji św. Pawła
Antoni J. Nowak OFM, Bóg - Ojciec
Bp Adam Odzimek, Biblia na drogach Wielkiego Jubileuszu Wcielenia
Antoni Paciorek, Starotestamentalne cytaty w Janowych przemówieniach Jezusa
Joachim Piegsa MSF, Wiara współczesnego człowieka
Ks. Jan Kanty Pytel, Księga Apokalipsy św. Jana w sztuce (wybrane przykłady)
Ks. Waldemar Rakocy CM, Nauka o nierozerwalności małżeństwa w Łk 16, 18
Ks. Marian Rusecki, Jeana Mouroux osobowe ujęcie cudu
Ryszard Adam Sikora OFM, Διαθήκη w Apokalipsie św. Jana
Bonawentura Smolka OFM, Ekumeniczny charakter relacji Kościoła do kanonu biblijnego na tle dialogu teologii katolickiej i protestanckiej
Ks. Jerzy Szymik, Teologia jako mądrość
Stefan Szymik MSF, Pojmanie Jezusa w relacji św. Jana (J 18, 1-11)
Ks. Antoni Tronina, Netinim na liście repatriantów Ezd 2//Ne 7
Ks. Julian Warzecha SAC, Kilka uwag o przekładzie hebrajskiej poezji biblijnej
Bp Stanisław Wielgus, Życie i publicystyka polityczno-społeczna Stanisława Jacka Święcickiego, biskupa chełmskiego i nominata chełmińskiego (1615-1696)
Ks. Gabriel Witaszek CSsR, Wylanie Ducha początkiem zjednoczenia Izraela (Ez 37, 1-14)
Ks. Henryk Witczyk, "Pokój Wam!" (J 20, 19. 21). Janowe rozumienie pokoju

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 14 of 47 in category Commemorative Books  Next product
Customers who bought this product also purchased
Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia
Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia
Hominum causa omne ius constitutum est
Hominum causa omne ius constitutum est
Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych
Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych
System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
$ Unia Europejska w procesie reform traktatowych
$ Unia Europejska w procesie reform traktatowych
W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL
W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce