Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788373635609 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
38,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Historia magistra vitae
[9788373635609]
33,00zł
Product unavailable

Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi

ed. Antoni Dębiński, Stanisław Wrzosek, Katarzyna Maćkowska, Małgorzata Kruszewska-Gagoś
ISBN:
978-83-7363-560-9
Pages: 520 + photo.
Format: B5 (hard cover)
Year: 2007


Spis treści

Od Redakcji, ANTONI DĘBIŃSKI, STANISŁAW WRZOSEK, KATARZYNA MAĆKOWSKA, MAŁGORZATA KRUSZEWSKA-GAGOŚ
List Ks. Prof. dr. hab. STANISŁAWA WILKA, Rektora KUL
List Ks. Prof. dr. hab. ANDRZEJA DZIĘGI, Biskupa Sandomierskiego
List Ks. Prof. dr. hab. ANTONIEGO DĘBIŃSKIEGO, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

WOKÓŁ OSOBY PROFESORA

PIOTR PAWEŁ GACH, Życie i działalność Profesora
KATARZYNA MAĆKOWSKA, Bibliografia prac Profesora

ADMINISTRACJA

RAFAŁ BISKUP, Rolnik jako przedsiębiorca, działalność rolnicza jako działalność gospodarcza
JACEK DZIOBEK-ROMAŃSKI, Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości
ANNA HAŁADYJ, Czy prawo ochrony środowiska jest odrębną gałęzią prawa?
JAN MARIUSZ IZDEBSKI, PIOTR ZACHARCZUK, Z historii administracji celnej
MAŁGORZATA KRUSZEWSKA-GAGOŚ, Samorząd terytorialny w systemie władzy w Polsce
SEBASTIAN KWIECIEŃ, Struktura organizacyjna Departamentu oraz Wydziału Przemysłowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w latach 1920-1939
KATARZYNA MAĆKOWSKA, Wczesny ustrój konstytucyjny Vermontu
Ks. TADEUSZ STANISŁAWSKI, Ewolucja źródeł dochodów kościelnych
STANISŁAW WRZOSEK, Urząd - spojrzenie z punktu widzenia nauki prawa administracyjnego i nauki administracji

PRAWO - PRAWO KANONICZNE

WIESŁAW BAR OFMConv, Kanonizacja o. Maksymiliana M. Kolbego jako męczennika
DARIUSZ DUDEK, Prezydent Rzeczypospolitej jako gwarant konstytucji w Polsce w XX i XXI w.
Ks. WOJCIECH GÓRALSKI, JUS conubii w Kodeksach Prawa Kanonicznego z 1917 oraz z 1938 r
GRZEGORZ GÓRSKI, Kryzysy wyborcze w Polsce i w Stanach Zjednoczonych a rola Sądu Najwyższego
Ks. JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI, Realizacja dekretu Cum adoloscentium aetas soboru trydenckiego w diecezji włocławskiej
ANTONI KOŚĆ SVD, Rozumienie prawa we współczesnych teoriach pozytywizmu prawnego
JÓZEF KRUKOWSKI, Odpowiedzialność za przestępstwo zniewagi głowy Państwa Watykańskiego popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ARTUR MEZGLEWSKI, Szkolnictwo średnie w dobie reform systemu oświaty w II Rzeczypospolitej Polskiej
Ks. HENRYK MISZTAL, Świecki święty społecznik. Błogosławiony Edmund Bojanowski (1814-1871)
Ks. STANISŁAW PAŹDZIOR, Choroby i uszkodzenia mózgu a zdolność osoby do zawarcia małżeństwa sakramentalnego
MIROSŁAW SITARZ, Kompetencje reprezentacyjne organów kolegialnych w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
Ks. TADEUSZ SYCZEWSKI, Rola kultury chrześcijańskiej w formacji wiernych w świetle Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 r.
ELŻBIETA SZCZOT, Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II. Wybrane aspekty prawne
Ks. STANISŁAW TYMOSZ, Synod legacki kardynała Gentilisa z 1309 r.
WŁADYSŁAW WITCZAK, Postępowanie odwoławcze w sprawach rentowych
S. MARTA GARBACKA, Interpretacje przepisów prawa podatkowego

HISTORIA

PIOTR PAWEŁ GACH, Kasata opactwa cystersów w Koprzywnicy w XIX w.
STANISŁAW JANECZEK, Blaski i cienie oświeceniowych reform szkolnych w monarchii habsburskiej
JAN KONEFAŁ, Lubelskie lipce. 3. Brygada KBW w walce z Kościołem i „cudakami”
STANISŁAW LITAK, Rzeczpospolita wielu narodów, religii i wyznań
STANISŁAW K. OLCZAK, Ornaty w kościołach parafialnych dekanatu Służewo w XVII-XVIII w.
WIESŁAW PARTYKA, Prepozytura szpitalna w Starym Zamościu w XVII-XVIII w.
MARIAN SURDACKI, Stosunki własnościowe i obrót ziemią w Urzędowie w XVII-XVIII w.

VARIA

Ks. TADEUSZ GUZ, Rechtsphilosophische Analyse von Hans Kelsen Reiner Rechtslehre
DOMINIK HOLICKY, Podziemne studium teologiczne prowadzone przez tajnie wyświęconego biskupa Davidka
ANTONI MIRONOWICZ, Sanktuarium prawosławne na Św. Górze Grabarce
STANISŁAW WIELGUS, Filozofia średniowieczna

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Wednesday 23 May, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 36 of 47 in category Commemorative Books  Next product
Customers who bought this product also purchased
Stefan Wyszyński - Biskup Lubelski 1946-1949
Stefan Wyszyński - Biskup Lubelski 1946-1949
Ksiądz Stefan Wyszyński student KUL w latach 1925-1929
Ksiądz Stefan Wyszyński student KUL w latach 1925-1929
Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł
Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD
Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego
Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego
Ewangelia według św. Marka. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
Ewangelia według św. Marka. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce