Wydawnictwo KUL
  Start » Filozofia » SP66 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
38,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
      Acta Mediaevalia
      Przegląd Prawno-Ekonomiczny
      Review of Comparative Law
      Scripta Biblica et Orientalia
      Społeczeństwo i Rodzina
      Studia Nauk Teologicznych PAN
      Studia Prawnicze KUL
      Studia z Prawa Wyznaniowego
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
      Vox Patrum
      Zeszyty Naukowe KUL
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Studia Prawnicze KUL, 2(66)/2016
[SP66]
25,00zł
Produkt niedostępny

red. Piotr Stanisz
ISSN:
1897-7146
Stron: 290
Format: B5
Rok wydania: 2016


SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

Krzysztof BURCZAK, Szczegółowe obowiązki kanoniczne proboszcza w zakresie nauczania, uświęcania i pasterzowania
Specific canonic duties of a parish priest pertaining to teaching, sanctifying and pastoral care (summary)
Конкретные канонические обязанности настоятеля относительно учения, освещения и пастырства (резюме)

Krzysztof CZICHY, Funkcja gwarancyjna prawa karnego skarbowego
The guarantee function of fiscal penal law (summary)
Гарантийная функция криминального налогового права (резюме)

Ewa JASIUK, Agnieszka KUNERT-DIALLO, Pomoc na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw lotniczych - wybrane zagadnienia prawne
Aid for rescuing and restructuring airlines in difficulty - selected legal issues (summary)
Помощь для спасения и рестроктуризации авиакомпаний, которые находятся под угрозой - некоторые юридические вопросы (резюме)

Paweł KALETA, Transakcje, które mogą pogorszyć stan majątkowy kościelnej osoby prawnej (kan. 1295)
Transactions which the patrimonial condition of the juridical person may be jeopardised (can. 1295) (summary)
Сделки, которые могут ухудщить финансовое положение костельного юридического лица (канон 1295) (резюме)

Piotr ŁASKI, Prawo siły czy siła prawa - reminiscencje w dwusetleciu Kongresu Wiedeńskiego 1815 r.
The law of force or the force of law - reminiscing on the 200th anniversary of the Congress of vienna 1815 (summary)
Право силы или сила права - реминисценции от двестилетия Венского Конгресса 1815 г. (резюме)

Andrzej MICHALIK, Centrum integracji społecznej jako alternatywna forma ograniczenia wykluczenia społecznego
Centre for Social Inclusion as an alternative form to reduce social exclusion in the local community (summary)
Центр социальной интеграции, как альтернативная форма ограничения социальной изоляции (резюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Małgorzata GAŁĄZKA, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r. (II KK 15/15)
Commentary to the Supreme Court judgement of 14 May 2015 (II KK 15/15) (summary)
Глосса к приговору Верховного Суда от 14 мая 2015 г. (II KK 15/15) (pезюме)

Jarosław KOCOT, Odpowiedzialność prawna producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i prawie polskim
Legal liability of producers for damage caused by dangerous products in the case laws of the Court of Justice and Polish law (summary)
Юридическая ответственность производителей за вред, причененный опасным товаром в решениях Суда Европейского Союза и в польском праве (резюме)

Iwona RAUCH, Najczęściej spotykane klauzule abuzywne w umowach licencyjnych na korzystanie z programów komputerowych
"The most common abusive clauses in the license agreements for the use of computer programs" (summary)
Более часто распространённые злоупотребляющие положения в лицензионных договорах по использованию компьютерных программ (резюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Emmanuel-Joseph Sieyès, O sądzie konstytucyjnym: tezy projektu ustawy przedstawionego przez Emmanuela-Josepha Sieyèsa podczas obrad Konwencji w dniu 18 Thermidora roku III (tłum. Jarosław Szymanek)


RECENZJE

Rafał Biskup, Magdalena Pyter, Maciej Rudnicki, Jacek Trzewik (red.), Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 376 (rec. Karol Dąbrowski)


SPRAWOZDANIA

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 6 czerwca 2015 r. (Paweł Zając)

Polskie i Ukraińskie Prawo Spółek. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Lublin, 1-3 lipca 2015 r. (Michał Hałasa)

Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach Konstytucji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 4-5 września 2015 r. (Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz)

"Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i perspektywy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin 15-16 października 2015 r. (Edyta Gapska)

Auctoritas in iudicium. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i uroczyste odnowienie doktoratów, Lublin, dnia 21 października 2015 roku (Grzegorz Bzdyrak)

Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej. Konferencja Naukowa, Lublin, 27 października 2015 r. (Renata Maria Pal)

Mitis Iudex Dominus Iesus, Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa, Lublin, 5 listopada 2015 roku. (Grzegorz Bzdyrak)

Kulturowy wymiar integracji europejskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 9-10 listopada 2015 r. (Damian Kwiatkowski)

"Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration", Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 19-20 listopada 2015 r. (Beata Kucia-Guściora)

Prawne i społeczne aspekty migracji. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin 3 grudnia 2015 r. (Piotr Krzyżanowski)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik-grudzień 2015 r. (oprac. Anna Szarek-Zwijacz, Sławomir Graboń)

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 24 lipiec 2017.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 138 z 211 
w kategorii Czasopisma
 Następny produkt
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce