Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » VP60 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
33,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
      Acta Mediaevalia
      Przegląd Prawno-Ekonomiczny
      Review of Comparative Law
      Scripta Biblica et Orientalia
      Społeczeństwo i Rodzina
      Studia Nauk Teologicznych PAN
      Studia Prawnicze KUL
      Studia z Prawa Wyznaniowego
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
      Vox Patrum
      Zeszyty Naukowe KUL
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Vox Patrum. T. 60
[VP60]
39,00zł
Product available

Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Augustyna Eckmanna

ed. Piotr Szczur
ISSN:
0860-9411
Pages: 620
Format: B5
Year: 2013
Languages: Polish, French


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI


LISTY GRATULACYJNE

1. List gratulacyjny Jerzego A. Wojtczaka-Szyszkowskiego - profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego
2. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Stanisława Wilka - Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
3. List gratulacyjny J.E. Arcybiskupa Stanisława Budzika - Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
4. List gratulacyjny J.E. Biskupa Jana Bernarda Szlagi - Biskupa Pelplińskiego
5. List gratulacyjny J.E. Biskupa Piotra Krupy - Biskupa Pomocniczego Diecezji Pelplińskiej
6. List gratulacyjny J.E. Wiesława Alojzego Meringa - Biskupa Włocławskiego
7. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Mariusza Szrama - Prezesa Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski
8. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Waldemara Irka - Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
9. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Jana Szpeta - Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10. List gratulacyjny prof. dr. hab. Zbigniewa Opackiego - Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego i prof. dr. hab. Jana Iluka - Kierownika Katedry Historii Starożytnej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego
11. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Franciszka Drączkowskiego - Kierownika Katedry Patrologii Greckiej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie


BIOGRAM I WYKAZ PRAC NAUKOWYCH KS. PROF. DR. HAB. AUGUSTYNA ECKMANNA

1. Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann - Curriculum vitae eius et laudatio - ks. T. Gacia
2. Wykaz drukowanych prac Ks. prof. dr. hab. Augustyna Eckmanna - ks. M. Cieśluk
3. Wykaz referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych kongresach, sympozjach, sesjach i spotkaniach - A. Maćkowska
4. Wykaz prac recenzowanych przez Ks. prof. dr. hab. Augustyna Eckmanna - A. Maćkowska
5. Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem Ks. prof. dr. hab. Augustyna Eckmanna - A. Maćkowska


***

1. Cur sermo latinus adhibendus sit in sacris agendis? - R. Spataro SDB
2. Dlaczego w liturgii powinien być stosowany język łaciński? - R. Spataro SDB


ARTYKUŁY

1. Motyw Aurory w antycznej poezji chrześcijańskiej - ks. J. Adamiak
2. Dekoracje irlandzkich psałterzy - R.M. Bulas
3. Pochodzenie i upadek człowieka w "Traktatach Wielkanocnych" Gaudentego z Brescii - B. Degórski O.S.P.P.E.
4. Listy Ojców Kapadockich do kobiet - J. Dybała
5. L’Esprit-Saint comme Celui qui accomplit l’action du Père et du Fils - Rev. J. Grzywaczewski
6. Koncepcja dobrowolnego ubóstwa w pismach monastycznych św. Augustyna - D. Kasprzak OFMCap
7. Cieśla i krzyż - J.M. Kozłowski
8. "Desine gentilibus iam inservire poetis..." (Versus XI 9). Chrześcijańscy epicy w bibliotece Izydora z Sewilli - T. Krynicka
9. O brzmieniu i tłumaczeniu kanonu 33. synodu w Elwirze - najstarszego oficjalnego tekstu Kościoła o celibacie duchowieństwa - ks. J. Lewandowicz
10. Metafora soli w Biblii i literaturze wczesnochrześcijańskiej - M.C. Paczkowski OFM
11. Dzień Pański w nauczaniu św. Cezarego z Arles w świetle studium jego "Kazań do ludu" - J. Pochwat MS
12. Wcielenie Chrystusa w świetle "Liber Apotheosis" i "Liber Cathemerinon" Aureliusza Prudencjusza Klemensa - M. Pyzik-Turska
13. Ojcowie Kościoła i manichejczycy wobec apokryfów na tle kryzysu pryscyliańskiego - ks. K. Sordyl
14. Zagrożenia w przepowiadaniu słowa Bożego w świetle "Enarrationes in Psalmos" św. Augustyna - ks. M. Strankowski
15. Historia badań nad zagadnieniem najstarszych zachodnich sanktuariów męczenników. Od kontrreformacyjnej apologetyki po współczesne badania interdyscyplinarne - A. Stróż
16. "Visus iste non a carne trahebatur". Rola zmysłów w kontemplacji w ks. VII i IX "Wyznań" Augustyna - M. Stróżyński
17. Konstrukcja wizerunku Makryny w pismach Grzegorza z Nyssy na tle literackiej tradycji przedstawiania heroicznej kobiety - M. Szada
18. Odpowiedzialność za wychowanie dzieci w wybranej literaturze wczesnochrześcijańskiej - ks. P. Szczur
19. Idea pokornego uniżenia w antycznej myśli greckiej - ks. M. Szram
20. Źli chrześcijanie w Kościele w świetle nauczania św. Augustyna - ks. M. Terka
21. Retoryka i filozofia w korespondencji św. Augustyna z Woluzjanem (Epistulae 132, 135, 137) - R. Toczko
22. Hierarchia wartości cesarza Marka Aureliusza na podstawie jego "Rozmyślań" - J. Trzebuniak SVD
23. Św. Augustyn, jego życie moralne i duchowe w autowypowiedziach "Enarrationes in Psalmos" - ks. J. Wojda
24. Obraz duszpasterza w komentarzach św. Augustyna do J 10, 1-17 i 21, 15-17 - ks. P. Wygralak
25. "Nie ma nic ważniejszego od religii, nic wznioślejszego od wiary" (Epistula 72, 12). Wiara w świetle listów św. Ambrożego - ks. M. Wysocki
26. Rola ojca na podstawie 20. homilii Jana Złotoustego na List św. Pawła do Efezjan - ks. Demʼyan Yatskov
27. Podstawy i elementy formacji chrześcijańskiej według Leona Wielkiego - M. Ziółkowska USJK
28. Dobra doczesne a nadzieja życia wiecznego z perspektywy Ojców Kościoła - ks. A. Żurek


PRZEKŁADY

1. Św. Grzegorz z Nyssy - Do tych, którzy odwlekają chrzest (De iis qui baptismum differunt, CPG 3147)
a. Wstęp - M. Przyszychowska
b. Przekład - M. Przyszychowska

2. Św. Hieronim - Komentarz do Księgi Abdiasza (Commentarius in Abdiam, CPL 589)
a. Wstęp - Ł. Krzyszczuk
b. Przekład - Ł. Krzyszczuk

3. Pseudo-Augustyn - Dialog antymanichejski (Sermo contra Manichaeum)
a. Wstęp - ks. W. Myszor
b. Przekład - ks. W. Myszor

This product was added to our catalog on Wednesday 18 June, 2014.
Reviews
Previous product  Product 4 of 17 in category Vox Patrum  Next product
Customers who bought this product also purchased
Scripta Biblica et Orientalia 7-8(2015-2016)
Scripta Biblica et Orientalia 7-8(2015-2016)
Scripta Biblica et Orientalia 3(2011)
Scripta Biblica et Orientalia 3(2011)
Vox Patrum. T. 67
Vox Patrum. T. 67
Scripta Biblica et Orientalia 5(2013)
Scripta Biblica et Orientalia 5(2013)
$ Scripta Biblica et Orientalia 1(2009)
$ Scripta Biblica et Orientalia 1(2009)
Vox Patrum. T. 69
Vox Patrum. T. 69
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce