Wydawnictwo KUL
  Start » Filozofia » VP63 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Zima
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych
35,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
      Acta Mediaevalia
      Przegląd Prawno-Ekonomiczny
      Review of Comparative Law
      Scripta Biblica et Orientalia
      Społeczeństwo i Rodzina
      Studia Nauk Teologicznych PAN
      Studia Prawnicze KUL
      Studia z Prawa Wyznaniowego
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
      Vox Patrum
      Zeszyty Naukowe KUL
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Vox Patrum. T. 63
[VP63]
45,00zł
Produkt niedostępny

Antropologia duchowa Ojców Kościoła

Armia, systemy obronne i ideologiczno-rerligijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum

red. Piotr Szczur
ISSN:
0860-9411
Stron: 750
Format: B5
Rok wydania: 2015


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI


DOKUMENTY

1. List Apostolski papieża Franciszka ogłaszający świętego Grzegorza z Nareku Doktorem Kościoła Powszechnego


ARTYKUŁY

1. L'ispirazione teo-cristologica dell'antropologia patristica  - B. Degórski O.S.P.P.E.
2. Antropologia trychotomiczna Orygenesa - bp P. Turzyński
3. Koncepcja nieśmiertelności człowieka w argumentacji rezurekcyjnej Metodego z Olimpu - M. Mejzner SAC
4. Godność ciała ludzkiego według Tertuliana. Analiza komentarzy do tekstów Rdz 1, 26-27; 2, 8; 1Kor 3, 16 - ks. W. Turek
5. Ciało dobre i złe. Kwestia pochodzenia i natury ciała Adama i Chrystusa we wczesnochrześcijańskich ruchach heretyckich - ks. M. Szram
6. The Validity of the Baptism of Heretics according to Cyprian of Carthage, Pope Stephen and Firmilian of Caesarea - ks. J. Grzywaczewski
7. Teologiczny i antropologiczny wymiar obrzędów chrzcielnych w Kościele IV wieku - ks. B. Czyżewski
8. Czy dusza walczy z ciałem? Wybrane aspekty antropologii św. Jana Chryzostoma - ks. P. Szczur
9. Poznanie i wolna wola - dwie podstawowe kategorie antropologii Ambrozjastra - ks. G. Babiarz
10. Ojcostwo Boże i ojcostwo ludzkie w ujęciu św. Augustyna - ks. A. Swoboda
11. Przebóstwienie człowieka w pismach Jana Kasjana - ks. A. Nocoń
12. Ciało ludzkie i jego udział w szczęściu nieba - koncepcja Pseudo-Dionizego Areopagity wobec poglądów neoplatoników pogańskich - ks. T. Stępień
13. "Sen duszy" w pismach Afrahata - ks. A. Uciecha
14. "Ornamenta sunt ista non vincula" - a Paradoxical Reevaluation of the Instruments of Torment in the Early Christian Martyrological Literature - J.M. Kozłowski
15. Magic Practices Against Human Life and Health in Late Antiquity as Reflected in the Church Legislation - M. Ożóg
16. Un modello di santità femminile alla corte dei Merovingi: per un approccio storico-religioso alla figura di Gertrude badessa di Nivelles - F. Iannello


***

17. Znaczenie uroczystości kultowych w życiu społecznym armii rzymskiej okresu Pryncypatu w świetle "Feriale Duranum" - T. Dziurdzik
18. "Exercitus barbarorum". Organizacja i działania wojsk ludów germańskich osiadłych w V i VI wieku w basenie Morza Śródziemnego - M. Wilczyński
19. Wódz doskonały w świetle łacińskich panegiryków późnoantycznych - A. Szopa
20. Boże zwycięstwo (oenqeoj n...kh) - "ideologia tryumfu" w "Historii kościelnej" Euzebiusza z Cezarei - S. Bralewski
21. Żołnierz i służba wojskowa w świetle kościelnych źródeł normatywnych z IV i V wieku - A. Hołasek
22. Mnisi jako "żołnierze" Chrystusa w nauczaniu Jana Chryzostoma. Analiza 69. i 70. homilii z cyklu "Homilii na Ewangelię według św. Mateusza" - ks. P. Szczur
23. Sekrety duchowej walki w mowie "O wojnach" Afrahata, perskiego Mędrca - ks. A. Uciecha
24. Synowie Hagar. Wiedza Bizantyńczyków o armii arabskiej w świetle traktatów wojskowych z IX i X wieku - T. Wolińska
25. Wojsko pogańskiej Bułgarii w opinii Bizantyńczyków. Wybrane aspekty - M.J. Leszka
26. Transport morski normańskich koni w trakcie działań wojennych Boemunda na Bałkanach w latach 1107-1108 - M. Böhm
27. Organizacja wojskowa Peloponezu według Jerzego Gemistosa Plethona - J. Raszewski
28. Fear - an Aspect of Byzantine Psychological Warfare - Ł. Różycki


PRZEKŁADY

1. Pseudo-Hieronim - Krótkie streszczenie niedługich rozdziałów Izajasza (In Esaia parvula adbreviatio de capitulis paucis, CPL 585)
a. Wstęp i komentarz - Ł. Krzyszczuk
b. Przekład - Ł. Krzyszczuk


RECENZJE

1. S. Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Kraków 2011 - ks. M. Szram
2. M. Manikowski, Bóg z perspektywy człowieka. Odczytując Grzegorza z Nyssy, Wrocław 2012 - ks. M. Szram
3. P.W. Turzyński, Piękno w teologii świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej, Theologia Radomiensia 7, Radom 2013 - ks. B. Czyżewski
4. Dokumenty synodów od 506 do 553 roku, układ i opracowanie A. Baron - H. Pietras, ŹMT 73, Kraków 2014 - ks. P. Szczur
5. Duchowe zmysły. Percepcja Boga w zachodnim chrześcijaństwie, red. P.L. Gavrilyuk - S. Coakley, tłum. A. Gomola, Kraków 2014 - K. Klusek
6. J. Grzywaczewski, Hippolytus an Enigmatic Figure, Religie świata - świat religii 16, Lublin 2014 - ks. M. Szram
7. A. Kompa - M.J. Leszka - T. Wolińska, Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem, Byzantina Lodziensia 17, Łódź 2014 - P. Kochanek
8. B. Kosmulska, Historyczne i doktrynalne uwarunkowania rozwoju myśli Maksyma Wyznawcy, Warszawa 2014 - E. Nowak
9. M. Krawczyk, Ojcowie Kościoła a życie społeczne w cesarstwie rzymskim przełomu IV i V wieku. Zagadnienia wybrane o formacji kapłańskiej, Radom 2014 - T. Wróbel
10. M. Starowieyski, Zapytaj zwierząt, pouczą, czyli opowiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach, OŻ 20, Kraków 2014 - M. Pyzik-Turska
11. A.N. Williams, Boski zmysł. Intelekt w teologii patrystycznej, tłum. W. Dawidowski, Kraków 2014 - K. Klusek
12. Liber Pontificalis, t. 1: Księga Pontyfików 1-96 (do roku 772), układ i opracowanie M. Ożóg - H. Pietras SJ, tłum. P. Szewczyk (1-90), M. Jesiotr (91-96), SCL 9, ŹMT 74, Kraków 2014; t. 2: Księga Pontyfików 97-112 (772-891), układ i opracowanie M. Ożóg - H. Pietras SJ, tłum. M. Jesiotr (97-98), B. Frontczak (99-108. 112), A. Caba (109), SCL 10, ŹMT 75, Kraków 2015 - ks. P. Szczur
13. Der Kommentar Cyrills von Alexandrien zum 1. Korintherbrief. Einleitung, kritischer Text, Übersetzung, Einzelanalyse von Konrad F. Zawadzki, Traditio Exegetica Graeca 16, Louvain 2015 - J. Figiel SDS
14. Orígenes, Sobre los principios, edición bilingüe preparada por S. Fernandez [wydanie tekstu łacińskiego, fragmentów greckich i tłumaczenie hiszpańskie], Fuentes Patrísticas 27, Madrid 2015 - H. Pietras SJ
15. M. Starowieyski, Z historii wczesnego chrześcijaństwa. Biblia, męczennicy, poganie i inni, Kraków 2015 - ks. M. Szram
16. Odpowiedź na recenzję W. Stawiszyńskiego: H. Pietras, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013 - H. Pietras SJ


DZIAŁ INFORMACYJNY

BIBLIOGRAFIE

1. Dydym Ślepy. Materiały bibliograficzne - D. Szymańska-Kuta
2. Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2014 - J. Figiel SDS
3. Patrystyka w czasopismach zagranicznych 2013-2014 - J. Figiel SDS


SPRAWOZDANIA

1. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2013/2014 - P. Kochanek
2. VI Krakowskie Spotkanie Starożytnicze "Oeconomia inepte! Gospodarka w starożytności" (Kraków, UJ, 19-21 III 2014) - ks. P. Szczur
3. Colloquia Orphica VI (Nieborów, 15-18 IX 2014) - M. Sobolewska
4. Międzynarodowa Konferencja Teologiczna: "Poznanie Boga: Wschód - Zachód. Wymiary dogmatyczne i duchowe" (Lwów, 9-10 X 2014) - J. Figiel SDS
5. Udział bizantynistów w XIX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, "Polska - Bałtyk - Europa" (Szczecin, 17-21 IX 2014) - P. Kochanek
6. Antropologia duchowa Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Gniezno, 22-24 IX 2014) - ks. P. Szczur
7. Interpretacja powołania człowieka w nauce Ojców Kościoła (Kalisz, UAM, 25 X 2014) - ks. P. Szczur
8. Hermeneutyka wina (Katowice, UŚ, 24 XI 2014) - ks. P. Szczur
9. Wędrówki kultu relikwii w I tysiącleciu (Warszawa, UKSW, 28 XI 2014) - A. Stróż
10. Bałkany w bizantyńskiej perspektywie - w 1000-lecie bitwy pod Kleidion (Piotrków Trybunalski, 4 XII 2014) - P. Kochanek
11. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2014/2015 - P. Kochanek
12. VII Krakowskie Spotkania Starożytnicze: "Margines społeczny i marginalizacja w starożytności" (Kraków, UJ, 18-20 III 2015) - ks. P. Szczur
13. Prof. dr hab. Bazyli Degórski O.S.P.P.E. laureatem nagrody "Feniks" - ks. P. Szczur
14. Nicetas z Remezjany. Wiara - liturgia - życie (Warszawa, UKSW, 7 V 2015) - ks. P. Szczur
15. L Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych - Konferencja Studiów Cysterskich (Kalamazoo, 14-17 V 2015) - ks. R. Groń
16. Biblia i jej interpretacja w komentarzach (II Międzynarodowa Konferencja Biblijna, Ostrów Wielkopolski, 27-28 V 2015) - M. Jóźwiak
17. Wzory kultury antycznej. Reguły zachowań starożytnych Greków i Rzymian (Katowice, UŚ, 28-29 V 2015) - ks. P. Szczur


INFORMACJE

1. IX Kollokwium w Birmingham na temat krytyki tekstualnej Nowego Testamentu
2. IV Konferencja Studiów Patrystycznych w Buenos Aires
3. XIII Doroczny Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Studiów Neoplatońskich
4. Scrinium Augustini - międzynarodowe sympzojum i warsztaty na temat Listów Augustyna
5. XVII Międzynarodowa Konferencja Studiów Patrystycznych w Oksfordzie
6. Recepcja Biblii w liturgii: wymiary i perspektywy interdyscyplinarnych badań
7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Katowicach
8. Konferencja starożytnicza w Lublinie: Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje
9. III Konferencja Bizantynistyczna w Lublinie
10. Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna w Lublinie
11. Inne informacje z życia patrystycznego


IN MEMORIAM

1. Ks. Profesor Remigiusz Popowski SDB (10 III 1936 - 15 V 2014) - M. Siwicka
2. Maria Leokadia Kosiarska (13 VIII 1944 - 6 XII 2014). W służbie wymagającej miłości. - A. Derdziuk OFMCap
3. Profesor Jacques Fontaine (25 IV 1922 - 31 V 2015) - T. Krynicka

Data dodania produktu do sklepu: środa, 16 wrzesień 2015.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 6 z 19 
w kategorii Vox Patrum
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Władyka Markijan. Wywiad-rzeka z księdzem biskupem Marcjanem Trofimiakiem ordynariuszem diecezji łuckiej na Ukrainie
$ Władyka Markijan. Wywiad-rzeka z księdzem biskupem Marcjanem Trofimiakiem ordynariuszem diecezji łuckiej na Ukrainie
$ Veritatis splendor. Tekst i komentarze
$ Veritatis splendor. Tekst i komentarze
$ Księga Tobiasza. Księga Judyty. Księga Estery
$ Księga Tobiasza. Księga Judyty. Księga Estery
Vox Patrum. T. 57
Vox Patrum. T. 57
$ Dni chłopca
$ Dni chłopca
$ Media
$ Media
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce