Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » VP65 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
"Historyja barzo cudna" wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło
"Historyja barzo cudna" wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło
25,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
      Acta Mediaevalia
      Przegląd Prawno-Ekonomiczny
      Review of Comparative Law
      Scripta Biblica et Orientalia
      Społeczeństwo i Rodzina
      Studia Nauk Teologicznych PAN
      Studia Prawnicze KUL
      Studia z Prawa Wyznaniowego
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
      Vox Patrum
      Zeszyty Naukowe KUL
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Vox Patrum. T. 65
[VP65]
50,00zł
Product available

Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego

ed. Piotr Szczur
ISSN:
0860-9411
Pages: 900
Format: B5
Year: 2016
Languages: Polish, English, Latin, Italian, Ukrainian


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI


LISTY GRATULACYJNE I BIOGRAM PROF. JERZEGO WOJTCZAKA-SZYSZKOWSKIEGO

1. List gratulacyjny ks. dra hab. Tadeusza Gaci, prof. KUL - dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
2. List gratulacyjny J.E. Arcybiskupa Henryka Hosera - Arcybiskupa Warszawsko-Praskiego
3. List gratulacyjny J.E. Biskupa Andrzeja Dziuby - Biskupa Łowickiego, Przewodniczącego Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski
4. List gratulacyjny J.E. Biskupa Jana Kopca - Biskupa Gliwickiego
5. List gratulacyjny J.E. Biskupa Piotra Libery - Biskupa Płockiego
6. List gratulacyjny J.E. Biskupa Mariana Florczyka - Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej
7. List gratulacyjny dra Arnolda Chrapkowskiego OSPPE - Generała Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika
8. List gratulacyjny ks. prof. dra hab. Mariusza Szrama - Prezesa Sekcjii Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski
9. List gratulacyjny ks. dra Władysława Wyszowadzkiego - Wicerektora Polskiej Misji Katolickiej w Londynie
10. Tabula gratulatoria
11. Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski: Curriculum vitae - ks. P. Szczur


ARTYKUŁY

1. Embracing Greek Philosophical Thinking in the Fathers of the 2nd - 5th Centuries - E. Artemi
2. Natura Unitatis Ecclesiae et eventa Anno Domini 1054 - ks. M. Bendza
3. Wokół Soboru Nicejskiego (325): na kanwie monografii autorstwa Henryka Pietrasa SJ - S. Bralewski
4. "Coniugalia Praecepta" Plutarcha o życiu żon - D. Budzanowska-Weglenda
5. Tertullian on the Paradox of the Roman Amphitheatre Games: "De spectaculis" 22 - B. Burliga
6. Posłuszeństwo monastyczne w prawodawstwie pachomiańskim i bazyliańskim - s. M. Ciemała
7. Patrystyczna interpretacja Rdz 2, 7: "Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia" - ks. B. Czyżewski
8. Il primo Concilio di Costantinopoli (381). Uno schizzo storico e teologico - B. Degórski O.S.P.P.E.
9. L’Égalité de l’Esprit Saint au Fils et au Père d’après Didyme l’Aveugle - Rev. J. Grzywaczewski
10. "Princeps exegetarum" a język hebrajski na podstawie "Quaestiones Hebraicae in Genesim" - M. Jóźwiak
11. Augustyn z Hippony: "Urząd miłości" - ks. T. Kaczmarek
12. Klauzura północno-wschodniej Azji na mapach średniowiecznych i wczesnonowożytnych - P. Kochanek
13. Jeszcze raz o funkcji aojdy na dworze Agamemnona ("Odyseja" III 263-272) - K. Korus
14. Wczesna korespondencja Auzoniusza z Paulinem z Noli - T. Krynicka
15. Przyjmowanie do klasztoru żołnierzy i małżonków w czasach Grzegorza Wielkiego na podstawie jego "Registrum epistularum" oraz norm prawa rzymskiego - ks. J. Lewandowicz
16. Dramatyzowane homilie patrystyczne zalążkiem dramatu chrześcijańskiego - ks. S. Longosz
17. Poezja religijna w kręgu mnichów Zakonu Grobu Bożego w Polsce - "Gemmae Sacrosanctae Crucis" Jakuba Pawła Radlińskiego - B. Milewska-Waźbińska
18. Czy Ewagriusz z Pontu został rzeczywiście potępiony? - ks. L. Misiarczyk
19. Zachęta do ucieczki podczas prześladowań (Mt 10, 23a) w interpretacji patrystycznej - L. Nieścior OMI
20. Bernard of Lublin (Bernardus Lublinius) and His Ficinian Anthology: Some Observations - W. Olszaniec
21. Świętość w czasach podbojów islamskich. Męczennicy chrześcijańscy z Gazy z VII wieku - M.C. Paczkowski OFM
22. Formowanie się chrześcijańskich obrzędów małżeńskich na podstawie "Carmen" XXV Paulina z Noli - ks. J. Pałucki
23. Baśń o Erosie i Psyche Apulejusza z Madaury. Duchowe aspekty baśni - K. Pawłowski
24. Kościół "Surb Sargis" w Tekor w Armenii. Między Persją a Bizancjum - D. Próchniak
25. Beda Czcigodny i bohaterowie "Historii Kościelnej narodu angielskiego" w "Żywotach świętych" Piotra Skargi - B. Puchalska-Dąbrowska
26. Chrześcijańska interpretacja kilku antycznych gemm - A. Ryś
27. "Inter perfectos Christi - inter praefectos Valentiniani". Służba publiczna i posługa biskupia Sydoniusza Apolinarego w świetle kolekcji listów - T. Skibiński SAC
28. Kościół Apostolski o wyzwalaniu niewolników. Zarys problematyki - ks. P. Szczur
29. Geneza herezji wczesnochrześcijańskich w ujęciu Filastriusza z Brescii - ks. M. Szram
30. "Potestas nocendi" w świetle komentarzy św. Augustyna do Księgi Hioba 1-2 - ks. M. Terka
31. Oryginalność Hieroklesowego porównania Apoloniusza z Tiany z Chrystusem - ks. A. Tondera
32. Troska o sprawy Kościoła w korespondencji ostatniej dekady życia Grzegorza z Nazjanzu - ks. N. Widok
33. Znaczenie klauzury w życiu duchowym mniszek. Nauczanie św. Cezarego z Arles - ks. P. Wygralak
34. Recepcja Ojców Kościoła w "Confessio catholicae fidei christiana" Stanisława Hozjusza - ks. M. Wysocki
35. Po tropach średniowiecznej kancelarii zakonu paulinów - J. Zbudniewek OSPPE
36. Arka Noego obrazem Kościoła w "Enarrationes in Psalmos" św. Augustyna - ks. B. Zgraja
37. Неосяжність Бога та Його іманентність у богомисленні Макарія Єгипетського - V. Zhukowskyy


PRZEKŁADY

1. Wielka łacińska formuła anatematyzmu - odrzucenia manicheizmu
a. Wstęp - ks. W. Myszor
b. Przekład - ks. W. Myszor
c. Komentarz - ks. W. Myszor
2. Doroteos - Pochwała Pana Jezusa (Laudes Domini Iesu [Pap. Bodmer XXXII])
a. Wstęp i komentarz - K.T. Witczak - K. Tadajczyk
b. Przekład - K.T. Witczak
3. Św. Grzegorz z Nyssy - Na psalm szósty o ósmym dniu (In sextum psalmum, CPG 3156)
a. Wstęp i komentarz - M. Przyszychowska
b. Przekład - M. Przyszychowska
4. Św. Izydor z Sewilli - O naturze rzeczy IX-XXVIII (De natura rerum IX-XXVIII, CPL 1188)
a. Wstęp i komentarz - T. Krynicka
b. Przekład - T. Krynicka
5. Raban Maur - Homilie o najważniejszych świętach oraz o cnotach [Wybór] (Homiliae [selectae] de festis praecipuis, item de virtutibus) a. Wstęp i objaśnienia - ks. T. Gacia
b. Przekład - ks. J. Adamiak - ks. T. Gacia - A. Strycharczuk - N. Turkiewicz

This product was added to our catalog on Wednesday 22 June, 2016.
Reviews
Previous product  Product 8 of 17 in category Vox Patrum  Next product
Customers who bought this product also purchased
Vox Patrum. T.74
Vox Patrum. T.74
Vox Patrum. T. 70
Vox Patrum. T. 70
Vox Patrum. T. 73
Vox Patrum. T. 73
Vox Patrum. T. 72
Vox Patrum. T. 72
Vox Patrum. T. 71
Vox Patrum. T. 71
Scripta Biblica et Orientalia 6(2014)
Scripta Biblica et Orientalia 6(2014)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce