Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » VP66 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
59,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
      Acta Mediaevalia
      Przegląd Prawno-Ekonomiczny
      Review of Comparative Law
      Scripta Biblica et Orientalia
      Społeczeństwo i Rodzina
      Studia Nauk Teologicznych PAN
      Studia Prawnicze KUL
      Studia z Prawa Wyznaniowego
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
      Vox Patrum
      Zeszyty Naukowe KUL
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Vox Patrum. T. 66
[VP66]
45,00zł
Product available

Kobieta w historii zbawienia według Ojców Kościoła

Doltryny geopolityczne i ideologiczne władzy w starożytności i wczesnym średniowieczu

ed. Piotr Szczur
ISSN:
0860-9411
Stron: 732
Format: B5
Rok wydania: 2016
Languages: Polish, Italian, English


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

ARTYKUŁY

1. "Exempla" starotestamentalnych kobietw interpretacji "Prima Clementis" - ks. W. Turek
2. Kobieta i jej rola w historii zbawienia według Klemensa Aleksandryjskiego - S. Łucarz SJ
3. Postacie kobiece Starego Testamentu w alegorycznej egzegezie Ory- genesa - ks. M. Szram
4. Kobiety u Tertuliana w kontekście historii zbawienia - ks. D. Zalewski
5. Kobietajakopokusa dla mnicha według Ewagriusza a Pontu - ks. L. Misiarczyk
6. Funkcja nauczycielska kobiety w myśli Jana Chryzostoma - ks. P. Szczur
7. Fizjologia i rozrodczość kobiety w pismach Metodego z Olimpu i Ambrożego zMediolanu - M. Mejzner SAC
8. Kobiety a ruchy heretyckie według "Diversarum hereseon liber" Filastriusza z Brescii - ks. M. Szram
9. Ewa - pierwsza kobieta w świetlepism świętego Augustyna - ks. A. Żurek
10. Kobieta wpismach Jana Kasjana - ks. A. Nocoń
11. Gomer - antyideal żony czy wzorcowa metafora relacji oblubieńczej napodstawie Hieronimowego Komentarza do Oz 1-3? - M. Jóźwiak
12. San Cesario di Arles e i suoi continuatori e il monachesimofemminile - B. Degórski O.S.P.P.E
13. Sylwetki kobiet w traktacie "O narodzinach i zgonach świętych Ojców" Izydora z Sewilli - T. Krynicka
14. Istotne i charakterystyczne elementy duchowościMatekPustyni - bp P. Turzyński
15. "Gothorum Romanorumque consensus". Jedność Gotów i Rzymian w dzialalnościpolitycznej Amalasunty - T. Skibiński SAC


***

16. Żołnierze "scholae palatinae" - "nowi pretorianie" późnego cesarstwa - I. Łuć
17. Bałkany w ujęciu historiografii kościelnej V wieku związanej ze środowiskiem konstantynopolitańskim - S. Bralewski
18. Wizygoci w rejonie Bałkanów w teorii i praktyce politycznej dworów późnego Cesarstwa Rzymskiego - M. Wilczyński
19. Pogańskie idee polityczne w chrześcijańskim świecie. Władza, jej granice i źródła legitymizacji w ocenie autora dialogu Περί πολιτι - κής επιστήμης (De scientiapolitica) - T. Wolińska
20. The Role and Place of Speeches in the Work of Theophylact Simocatta - A. Kotłowska - Ł. Różycki
21. Polityka zachodnia cesarza Marcjana (450-457). Problem huński i jego wpływ na relacje między Cesarstwem Wschodnim a Zachodnim - Ł. Pigoński
22. Aktywność cesarza w kontekście sporów chrystologicznych w Bizancjum w VIIwieku - O. Kashchuk
23. Rola cara Piotra (927-969) w życiu bułgarskiego Kościoła. Kilka uwag - M.J. Leszka
24. Rola carycy Marii-Ireny Lekapeny w recepcji elementów bizantyńskiego modelu władzy wpierwszympaństwie bułgarskim - Z.A. Brzozowska
25. Stefan Uros II Milutin -  działałnośćfundacyjna serbskiego króla - A. Piórecka


PRZEKŁADY

1. Psalmy Salomona
a. Wstęp i przypisy - ks. A. Tronina
b. Przekład - ks. A. Tronina
2. Afrahat - MowaXIII - O szabacie (Demonstratio XIII: De sabbato, PSyr 1, 541-572)
a. Wstęp i komentarz - ks. A. Uciecha
b. Przekład - ks. A. Uciecha
3. Św. Hieronim - Komentarz Do Księgi Izajasza X34,l - X 35, 10 (Commentarli in Esaiam, CPL 584)
a. Wstęp i komentarz - Ł. Krzyszczuk
b. Przekład - Ł. Krzyszczuk
4. Wenancjusz Fortunat - Wiersze o znakomitych matronach: Bertoarze, Bertechildzie, Palatynie iArmentarii (tekst łacińsko-polski) (Carmina II 11; VI 4; VII 6; X 15, CPL 1033)
a. Wstęp i komentarz - ks. T. Gacia
b. Przekład - ks. T. Gacia


RECENZJE

1. K. Corrigan, Evagrius and Gregory. Mind, Soul and Body in the 4th Century, Ashgate Studies in Philosophy and Theology in Late Antiquity, Farnham 2009, Ashgate - ks. L. Misiarczyk
2. J. Konstantinovsky, Evagrius Ponticus. The Making of a Gnostic, Farnham 2009, Ashgate - ks. L. Misiarczyk
3. G. Tsakiridis, Evagrius Ponticus and Cognitive Science. A Look at Moral Evil and the Thoughts, Eugene 2010, Pickwick Publications - ks. L. Misiarczyk
4. A. Cassiday, Reconstructing the Theology of Evagrius Ponticus, Beyond Heresy, Cambridge 2013, Cambridge University Press - ks. L. Misiarczyk
5. A. Siemieniewski - M. Kiwka, Chrześcijańska medytacja monologiczna. Źródła i aktualne pytania, Wroclaw 2013, Wydawnictwo Tumskie - ks. R. Groń
6. Disciplina arcani w chrześcijaństwie, red. W. Gajewski - B. Górka, Kraków 2015, Wydawnictwo WAM - K. Klusek
7. Epifaniusz z Salaminy, Panarion: herezje 1-33, tłum. M. Gilski, oprać. A. Baron, Kraków 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - ks. D. Piasecki
8. J. Iluk, O godnym życiu we wspólnocie. Antologia aforyzmów i didaskaliów św. Jana Chryzostoma. Wyboru z pism patriarchy Konstantynopola dokonał, ułożył i wstępem poprzedził J. Iluk, Gdańsk 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego - ks. S. Longosz
9. J. Iluk, O godnym życiu we wspólnocie. Antologia aforyzmów i didaskaliów św. Jana Chryzostoma. Wyboru z pism patriarchy Konstantynopola dokonał, ułożył i wstępem poprzedził J. Iluk, Gdańsk 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego - Rev. P. Szczur
10. Jan Chryzostom, Homilie panegiryczne o świętym Pawle, przekład i wstęp J. Szwed-Kostecka, opracowanie ks. A. Baron, Kraków 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - Rev. P. Szczur
11. Św. Nicetas z Remezjany, Pisma, tłum. M. Przyszychowska - P. Szewczyk - L. Nieścior, wstęp i opracowanie L. Nieścior, Biblioteka Ojców Kościoła, Kraków2015, Wydawnictwo M - Rev. J. Grzywaczewski
12. M. Starowieyski, Barwny świat apokryfów, Poznań 2015, Wydawnictwo św. Wojciech - K. Klusek
13. M. Starowieyski, Sobory niepodzielonego Kościoła, Kraków 2016, Wydawnictwo M - K. Klusek


DZIAŁ INFORMACYJNY

BIBLIOGRAFIE
1. Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych ośrodkach naukowych w latach 2014-2015 - J. Figiel SDS

SPRAWOZDANIA
1. Metody z Olimpu: stan badań i perspektywy (Jena, Uniwersytet Fryderyka Schillera, 19-22 II 2015) - M. Mejzner SAC - F. Candido
2. Kobieta w historii zbawienia według Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Częstochowa, 21-23 IX 2015) - ks. P. Szczur
3. Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan - ojciec monastycyzmu zachodniego. W 50. rocznicą ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego "Perfectae caritatis" (Katowice, US, 25-26 IX 2015) - ks. P. Szczur
4. Ogólnopolska konferencja historyków starożytnych "Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje" (Lublin, UMCS, 28-30 IX 2015) - P. Kochanek
5. Egzegeza św. Hieronima (Saint-Etienne, 15 X 2015; Lyon, 16 X 2015) - ks. P. Szczur
6. XIII Spotkanie Okrągłego Stołu Towarzystwa Studiów Syriackich (Paryż, 13 X 12015) - ks. J. Żelazny
7. III Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej, pt. "Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkany" (Lublin, 26-27 XI 2015) - ks. P. Kochanek
8. Chrześcijańskie malarstwo w Nubii (Warszawa, UKSW, 27 XI 2015) - ks. P. Szczur
9. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2015/2016 - P. Kochanek
10. Pogrzeb śp. dr Alicji Stępniewskiej (Lublin, 1511 2016) - ks. S. Longosz
11. Święci bohaterowie (bohaterki). Literackie konstrukcje bohaterstwa w późnoantycznej i wczesnośredniowiecznej hagiografii (Koninklijke Academie voorNederlandse Taal en Letterkunde, Ghent, 18-20 II 2016) - J. Figiel SDS
12. Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami (Lublin, KUL, 17-19 V 2016) - J. Figiel SDS
13. Chrzest Polski a konwersja innych narodów (Warszawa, UKSW, 11-12 V 2016) - M. Mejzner SAC
14. Milość,przyjaźń i cnota (Antofogasta, Universidad Católica del Norte, 14-16 VI 2016) - ks.P. Wygralak

INFORMACJE
1. V Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Filozofii Starożytnej
2. X Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Studiów nad Wczesnym Chrześcijaństwem Regionu Azji i Oceanii
3. Doroczne Spotkanie Sekcji Patrystycznej 2016
4. VIII Sympozjum dotyczące studiów nad Nowym Testamentem i wczesnym chrześcijaństwem na Uniwersytecie Południowej Afryki wPretorii
5. Sympozjum patrystyczne o Janie Chryzostomie
6. Jan Chryzostom i Sewerian z Gabali: homileci, egzegeci i teolodzy
7. Choroba i medycyna w krajach śródziemnomorskich. Aspekty historyczno-kulturowe
8. Wizerunek kobiety idealnej w literaturze greckiej i rzymskiej
9. Ogólnopolska Konferencja Starożytnicza: Sila i bezsilność władzy, zbiorowości ijednostki w świecie grecko-rzymskim i bizantyńskim
10. Origeniana Duodecima
11. II Konferencja z cyklu "Wczesne wieki chrześcijaństwa" w Brisbane.


IN MEMORIAM

1. Magister AndrzejMalinowski (28 VII1949-2612016) - ks. S. Longosz
2. Doktor Alicja Stępniewska (10 IV 1945 - 9 II 2016). Polonistka propagatorem myśli Ojców Kościoła - ks. S. Longosz
3. Profesor OktawiuszJurewicz (30 IV 1926 - 28 IV 2016) - ks. J. Naumowicz - S. Salamon

This product was added to our catalog on Wednesday 21 September, 2016.
Reviews
Previous product  Product 9 of 17 in category Vox Patrum  Next product
Customers who bought this product also purchased
Vox Patrum. T. 70
Vox Patrum. T. 70
Vox Patrum. T. 73
Vox Patrum. T. 73
Vox Patrum. T. 69
Vox Patrum. T. 69
Vox Patrum. T. 72
Vox Patrum. T. 72
Vox Patrum. T. 71
Vox Patrum. T. 71
Vox Patrum. T.74
Vox Patrum. T.74
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce