Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788377021484 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
53,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Bazy danych. Teoria i praktyka. Podręcznik dla studentów uczelni wyższych
[9788377021484]
35,70zł
15,00zł
You save: 20,70zł
Product available

Nominacja do nagrody w konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki w roku 2011 - Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych.

Paweł Urbanowicz, Marcin Płonkowski, Dmitry Urbanowicz
ISBN:
978-83-7702-148-4
Pages: 380
Format: A4
Year: 2010
Language: Polish

W pierwszej części książki zostały przeanalizowane podstawowe pojęcia, struktury i modele baz danych, podstawy modelu relacyjnego, zmienne relacyjne i predykaty, podstawy algebry relacyjnej, a także typy integralności danych oraz nowoczesne metody projektowania baz danych, opierające się na koncepcji cyklu życia baz danych.
W części drugiej szczegółowo opisane zostały ważne aspekty języka SQL, mianowicie: semantyka i składnia podstawowych poleceń SQL, przeznaczonych do manipulowania danymi oraz pozwalających na definiowanie danych. W tej części również zostały omówione ważniejsze aspekty bezpieczeństwa danych i metody ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.
W ostatniej części zostały opisane mechanizmy dostępu do baz danych oraz technologie tworzenia aplikacji.Spis treści

Wstęp

Część I. Podstawy teoretyczne baz danych

1. Struktura i modele baz danych
1.1. Struktura i podstawowe pojęciabaz danych
1.1.1. Wprowadzenie do baz danych
1.1.2. Typy baz danych
1.1.3. Składniki systemubazy danych
1.1.4. Architektura SZBD
1.2. Wprowadzenie do projektowania BD
1.2.1. Modelowanie koncepcyjne i diagramy związków encji
1.2.2. Typy połączeńbinarnych
1.3. Modele baz danych
1.3.1. Hierarchiczny model BD
1.3.2. Sieciowy model BD
1.3.3. Wprowadzenie do relacyjnego modelu BD
1.3.4. Obiektowy model BD
1.3.5. Obiektowo-relacyjny model BD

2. Składniki modelu relacyjnego
2.1. Integralność danych
2.1.1. Klucze relacyjne
2.1.2 Definicja i typy logicznego połączenia relacji (tabel)
2.1.3. Typy uczestnictwa tabel w relacji
2.1.4. Typy integralności w relacyjnych BD
2.2. Manipulowanie danymi
2.2.1. Podstawy algebry relacyjnej
2.2.2. Operatory relacyjne E. Codda

3. Koncepcje i etapy projektowania baz danych
3.1. Planowanie tworzenia i projektowanie baz danych
3.1.1. Cykl życia BD
3.1.2. Podstawowe etapy projektowania BD
3.2. Normalizacja BD
3.2.1. Cele i podstawowe pojęcia normalizacji
3.2.2. Zależności funkcyjne w BD
3.2.3. Proces normalizacji BD


Część II. Definiowanie oraz manipulowanie danymi

4. Manipulowanie danymi w SQL
4.1. Typy danych, frazy i poleceniaw SQL
4.1.1. Podstawowe typy danych
4.1.2. Struktura poleceń w SQL
4.2. Zdanie SELECT
4.2.1. Strukturai składniapolecenia
4.2.2. Operatory SQL
4.2.3. Funkcje wjęzyku SQL
4.2.4. Pomocnicze frazy zdania SELECT
4.3. Inne operacje manipulowania danymi
4.3.1. Zapytania do kilku tabel
4.3.2. PodzapytaniawSQL
4.3.3. Złączenie tabel w SQL
4.4. Modyfikacja danychw SQL
4.4.1. Zdanie INSERT
4.4.2. Zdanie UPDATE
4.4.3. Zdanie DELETE

5. Definiowanie danych
5.1. Tworzenie obiektów BD w Database Desktop
5.1.1. Tworzenie struktury tabel BD
5.1.2. Kontrolapoprawności danych
5.1.3. Maski poprawności danych
5.1.4. Odnośniktabeli
5.1.5. Definiowanie indeksów (dodatkowych)
5.1.6. Integralność referencyjna
5.1.7. Języktabeli
5.2. Język definiowania danych
5.2.1. Zdanie CREATE
5.2.2. Zdanie ALTER
5.2.3. Zdanie DROP
5.2.4. Operacje nad BD w IBConsole
5.2.5. Typy danych serwera InterBase

6. Kontrola dostępu do danych
6.1. Mechanizmy zabezpieczeń
6.1.1. Podstawowe pojęcia
6.1.2. Uwierzytelnianie użytkowników
6.1.3. Role w bazach danych
6.1.4. Przywileje w bazach danych
6.2. Perspektywy
6.2.1. Typy perspektyw
6.2.2. Tworzenie perspektyw
6.3. Wyzwalacze
6.3.1. Podstawowe informacje
6.3.2. Definiowanie wyzwalacza


Część III. Organizacja dostępu do danych

7. Aplikacje korzystające z baz danych
7.1. Organizacja połączenia z bazami danych w C++ Builder
7.1.1. Ogólne sposoby dostępu do baz danych
7.1.2. Dostęp do baz danych przez Borland Database Engine
7.2. Dostęp do baz danych na podstawie komponentów środowiska Borland C++ Builder
7.2.1. Komponenty BDE
7.2.2. Klasa TDataSet
7.2.3. Klasa TTable
7.2.4. Klasa TField
7.2.5. Komponent Query
7.2.6. Komponent StoredProc
7.3. Dostęp do baz danych InterBase
7.3.1. Ogólna charakterystyka komponentów InterBase Express
7.3.2. Komponent IBDatabase
7.3.3. Komponet IBTransaction
7.3.4. Komponet IBTable
7.3.5. Komponet IBQuery
7.3.6. Komponet IBDataSet
7.4. Dostęp do BD przez Microsoft ActiveX Data Objects
7.4.1. Ogólna charakterystyka ADO
7.4.2. Komponenty BDE a komponenty ADO
7.5. Dostęp do BD przez komponenty dbExpress

8. Przykładowe aplikacje BD
8.1. Aplikacja wykorzystująca komponenty InterBase Express
8.1.1. Tworzenie bazy danych
8.1.2. Tworzenie aplikacji
8.1.3. Pierwsze poprawki aplikacji
8.1.5. Drugie poprawki aplikacji
8.1.6. Oprogramowywanie tabel łączących
8.1.7. Tworzenie raportów
8.2. Aplikacja bazodanowa wypożyczalni filmów 'Matrix'
8.2.1. Formatka tytułowa
8.2.2. Formatka Filmy
8.2.3. Formatka Klienci
8.2.4. Formatka Pracownicy
8.2.5. Formatka Wypożyczenia
8.2.6. Formatka Raporty

Literatura

This product was added to our catalog on Friday 21 January, 2011.
Reviews
Previous product  Product 5 of 13 in category PRIZEWINNING BOOKS  Next product
Customers who bought this product also purchased
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
$ Anzelm z Aosty. Wiara i szukanie zrozumienia
$ Anzelm z Aosty. Wiara i szukanie zrozumienia
$ Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę
$ Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę
$ Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
$ Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
Siedem psalmów pokutnych z rękopisu numer 183 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Edycja
Siedem psalmów pokutnych z rękopisu numer 183 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Edycja
$ Rodzina jako Kościół domowy
$ Rodzina jako Kościół domowy
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce