Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych » 9788380612013 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
  Seria: Dydaktyka filozofii
  Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
  Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u
  Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Przyszłość Cywilizacji Zachodu
  Seria: Religia i Mistyka
  Seria: Religijność alternatywna
  Seria: Scripta philosophiae classicae
  Seria: Vademecum filozofii
  Seria: Źródła i translacje
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Teorie mineralnych początków życia. Studium filozoficzno-przyrodnicze
[9788380612013]
28,00zł
Product available

Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych 14

Jerzy Rąpała
ISBN:
978-83-8061-201-3
Pages: 226
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

1. TŁO POWSTANIA TEORII MINERALNYCH POCZĄTKÓW ŻYCIA
1.1. Historyczne uwarunkowania sformułowania teorii mineralnych początków życia
1.1.1. Idea mineralnych początków życia w historycznych koncepcjach biogenezy
1.1.1.1. Powstanie życia według mitologii i religii
1.1.1.2. Hylozoizm i jego konsekwencje w greckiej filozofii przyrody
1.1.1.3. Koncepcja samorództwa u Arystotelesa
1.1.1.4. Biogeneza w pismach niechrześcijańskich autorów łacińskich
1.1.1.5. Chrześcijańskie ujęcie problemu powstania życia
1.1.1.6. Nowożytne spory o spontaniczne powstawanie makroi mikroorganizmów
1.1.2. Koncepcja abiogenezy jako bezpośredni kontekst powstania teorii Sedlaka i Cairns-Smitha
1.1.2.1. Ewolucyjne teorie powstania życia organicznego
1.1.2.2. Początki współczesnej koncepcji abiogenezy
1.1.2.3. Sformułowanie teorii mineralnych początków życia
1.2. Teorie biogenezy mineralnej na tle współczesnego paradygmatu nauk o powstaniu życia
1.2.1. Teorie mineralnych początków życia jako nowa grupa w nurcie koncepcji abiogenezy
1.2.1.1. Założenia teorii mineralnych początków życia zaczerpnięte z koncepcji abiogenezy
1.2.1.2. Przyczyny powstania nowej grupy teorii biogenezy
1.2.2. Teorie mineralnych początków życia na tle wybranych typów koncepcji biogenezy
1.2.2.1. Koncepcje heterotroficzne i autotroficzne
1.2.2.2. Koncepcje typu "najpierw replikacja" albo "najpierw metabolizm"
1.2.2.3. Inne rodzaje klasyfikacji

2. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TEORII MINERALNYCH POCZĄTKÓW ŻYCIA
2.1. Podstawowe przesłanki filozoficzne teorii mineralnych początków życia
2.1.1. Natura życia w teoriach biogenezy mineralnej
2.1.1.1. Dyskusja wokół materialistycznej koncepcji życia
2.1.1.2. Bioelektroniczna wizja życia
2.1.1.3. Teleonomiczne i genetyczne definicje terminu "życie"
2.1.2. "Zasada podobieństwa" a mineralne początki życia
2.1.2.1. "Zasada podobieństwa" a aktualizm
2.1.2.2. Dyskusja J. D. Bernala i N. W. Piriego na temat słuszności "zasady podobieństwa"
2.1.2.3. Stanowisko W. Sedlaka wobec "konstanty biochemicznej"
2.1.2.4. A. G. Cairns-Smitha koncepcja Ultimate Ancestor
2.2. Podstawowe założenia przyrodnicze teorii mineralnych początków życia
2.2.1. Proces ewolucji życia
2.2.1.1. Klasyfikacja etapów powstania i rozwoju życia
2.2.1.2. Ekstrapolacja praw ewolucji morfologicznej na poziom biochemiczny
2.2.1.3. Idea "reliktów biochemicznych i biofizycznych"
2.2.1.4. Model ewolucji jako procesu addycji i eliminacji
2.2.2. Inwariantny czynnik w procesie rozwoju życia
2.2.2.1. Struktura jako inwariantny czynnik w procesie rozwoju życia
2.2.2.2. Informacja jako inwariantny czynnik w procesie rozwoju życia

3. ZASADNICZE TEZY TEORII MINERALNYCH POCZĄTKÓW ŻYCIA I ICH ZNACZENIE W NAUCE WSPÓŁCZESNEJ
3.1. Podstawowe problemy badawcze teorii mineralnych początków życia
3.1.1. Rola minerałów w procesie ewolucji życia
3.1.1.1. Kwestia pochodzenia mikroelementu Si w organizmie ("problem krzemowy")
3.1.1.2. Zagadnienie genezy nośników informacji biologicznej
3.1.2. Mechanizm "przejścia" między życiem "mineralnym" i "węglowym"
3.1.2.1. Czasowe określenie momentu "przejścia"
3.1.2.2. Zmiana między organizmami mineralnymi i węglowymi a problem środowiska
3.1.2.3. Mechanizm "przejęcia genetycznego"
3.2. Recepcja poglądów Sedlaka i Cairns-Smitha we współczesnych koncepcjach naukowych i filozoficznych
3.2.1. Wkład koncepcji biogenezy mineralnej do badań nad pochodzeniem życia
3.2.1.1. Problemy z przyjęciem "paradygmatu krzemowego"
3.2.1.2. Recepcja poglądów Sedlaka i Cairns-Smitha we współczesnej literaturze naukowej
3.2.1.3. Wkład do koncepcji alternatywnych form i środowisk życia
3.2.2. Poglądy Sedlaka i Cairns-Smitha w filozoficznych i teologicznych dyskusjach wokół problemu kreacji
3.2.2.1. Stanowisko Sedlaka i Cairns-Smitha wobec filozoficznego wyjaśniania procesu biogenezy
3.2.2.2. Teoria "mineralnego genu" jako argument w sporze wokół problemu kreacji
3.2.2.3. Model łuku w dyskusji nad układami nieredukowalnie złożonymi
3.2.2.4. Stanowisko katolickich filozofów przyrody wobec problemu biogenezy
3.2.2.5. Przykładowe modele relacji nauka - wiara w kontekście badań nad pochodzeniem życia

Zakończenie

Bibliografia
Wykaz skrótów
Spis ilustracji
Spis tabel
Indeks osób
Indeks rzeczowy
Summary

This product was added to our catalog on Thursday 21 April, 2016.
Reviews
Previous product  Product 12 of 14 in category Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych  Next product
Customers who bought this product also purchased
Historia filozofii starożytnej. Tom 3: Systemy epoki hellenistycznej
Historia filozofii starożytnej. Tom 3: Systemy epoki hellenistycznej
Kosmologia Edwarda Artura Milne'a i jej filozoficzne implikacje
Kosmologia Edwarda Artura Milne'a i jej filozoficzne implikacje
Historia filozofii starożytnej. Tom 4: Systemy epoki Cesarstwa
Historia filozofii starożytnej. Tom 4: Systemy epoki Cesarstwa
Historia filozofii starożytnej. Tom 1: Od początków do Sokratesa
Historia filozofii starożytnej. Tom 1: Od początków do Sokratesa
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia <br><blink>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003</blink>
Historia filozofii starożytnej. Tom 5: Słownik, indeksy i bibliografia
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2003
Historia filozofii starożytnej. Tom 2: Platon i Arystoteles
Historia filozofii starożytnej. Tom 2: Platon i Arystoteles
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce