Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788373638242 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań
[9788373638242]
31,50zł
Product unavailable

Stanisława Tucholska
ISBN:
978-83-7363-824-2
Pages: 266
Format: B5
Year: 2009 (2nd edition)
Language: Polish


SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział 1. PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE WYPALENIA

Wprowadzenie
1.1. Masłach koncepcja wypalenia jako kryzysu zawodowego
1.2. Pines egzystencjalna koncepcja wypalenia
1.3. Chernissa koncepcja wypalenia jako braku kompetencji
1.4. Golembiewskiego koncepcja wypalenia jako ukrytego procesu
1.5. Edelwicha i Brodsky'ego koncepcja wypalenia jako narastającego rozczarowania
1.6. Schaufelego i Enzmanna ogólny model wypalenia
Podsumowanie


Rozdział 2. Z BADAŃ NAD UWARUNKOWANIAMI I KORELATAMI WYPALENIA

Wprowadzenie
2.1. Współzmienność między stresem zawodowym a wypaleniem
2.2. Psychospołeczne determinanty i korelaty wypalenia
2.2.1. Zmienne socjodemograficzne jako modyfikatory wypalenia
2.2.2. Zmienne osobowościowe i indywidualne jako modyfikatory wypalenia
2.3. Zmienne związane z pracą i organizacją jako modyfikatory wypalenia
Podsumowanie


Rozdział 3. STRES I WYPALENIE W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

Wprowadzenie
3.1. Rola zawodowa nauczyciela i trudności związane z jej realizacją
3.2. Stan badań nad stresem zawodowym u nauczycieli
3.3. Stan badań nad wypaleniem u nauczycieli
Podsumowanie


Rozdział 4. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

4.1. Problem i hipotezy badawcze
4.2. Charakterystyka stosowanych metod badawczych
4.2.1. Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego C. Masłach
4.2.2. Skala Stresu Nauczycielskiego S. Tucholskiej
4.2.3. Kwestionariusz Radzenia Sobie ze Stresem S. Folkman i R. Lazarusa
4.2.4. Kwestionariusz Poczucia Bezpieczeństwa Z. Uchnasta
4.2.5. Skala Prężności Ego J. Błocka
4.2.6. Arkusz Samopoznania R. B. Cattella
4.2.7. Kwestionariusz Agresji A. Bussa i M. Perry'ego
4.2.8. Test Przymiotnikowy ACL H. G. Gougha i A. B. Heilbruna
4.3. Charakterystyka badanej populacji


Rozdział 5. ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ZESPOŁU WYPALENIA ZAWODOWEGO

5.1. Charakterystyka zespołu wypalenia zawodowego w całej grupie badanych
5.1.1. Struktura wewnętrzna zespołu wypalenia zawodowego
5.1.2. Zespół wypalenia zawodowego a zmienne socjodemograficzne
5.2. Charakterystyka grup o różnym poziomie wypalenia zawodowego
5.2.1. Kryteria wyodrębnienia grup skrajnych
5.2.2. Rozkład zmiennych socjodemograficznych w grupach skrajnych
5.3. Charakterystyka grup o różnym typie wypalenia zawodowego
5.3.1. Kryteria wyodrębnienia grup homogenicznych
5.3.2. Rozkład zmiennych socjodemograficznych w grupach o różnym typie wypalenia


Rozdział 6. PSYCHOLOGICZNE KORELATY ZESPOŁU WYPALENIA ZAWODOWEGO

6.1. Zespół wypalenia zawodowego a poczucie bezpieczeństwa
6.2. Zespół wypalenia zawodowego a lęk
6.3. Zespół wypalenia zawodowego a agresja
6.4. Zespół wypalenia zawodowego a prężność ego i prężność osobowa
6.5. Zespół wypalenia zawodowego a koncepcja siebie
6.6. Zespół wypalenia zawodowego a stres
6.7. Zespół wypalenia zawodowego a radzenie sobie ze stresem
6.8. Psychologiczne determinanty wypalenia zawodowego u nauczycieli - ku syntezie


Rozdział 7. PSYCHOLOGICZNE KORELATY TYPÓW WYPALENIA SIĘ W PRACY ZAWODOWEJ

7.1. Porównanie grup pod względem poczucia bezpieczeństwa
7.2. Porównanie grup pod względem lęku
7.3. Porównanie grup pod względem agresji
7.4. Porównanie grup pod względem prężności ego i prężności osobowej
7.5. Porównanie grup pod względem koncepcji siebie
7.6. Porównanie grup pod względem stresu
7.7. Porównanie grup pod względem radzenia sobie ze stresem
Podsumowanie


Rozdział 8. DYSKUSJA WYNIKÓW I PODSUMOWANIE

8.1. Psychologiczne uwarunkowania wypalenia
8.2. Sposoby psychologicznego funkcjonowania badanych w zawodzie pedagoga
8.3. Weryfikacja hipotez
8.4. Implikacje płynące z badań

SUMMARY
BIBLIOGRAFIA
ANEKSY

This product was added to our catalog on Monday 09 May, 2011.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 10 of 335 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 2. Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 2. Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły
Między szkołą a domem. Konteksty socjalizacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych
Między szkołą a domem. Konteksty socjalizacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych
Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu (soft cover)
Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu (soft cover)
"Nie głos, ale słowo..." 3. Wychowanie dzieci z uszkodzeniami słuchu - nowe wyzwania dla rodziców i specjalistów
"Nie głos, ale słowo..." 3. Wychowanie dzieci z uszkodzeniami słuchu - nowe wyzwania dla rodziców i specjalistów
Rodzinne uwarunkowania życzliwości u młodzieży
Rodzinne uwarunkowania życzliwości u młodzieży
Między wychowaniem a karierą zawodową
Między wychowaniem a karierą zawodową
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce