Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788373638969 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Kreowanie tożsamości szkoły. Tom 1: Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań
[9788373638969]
36,75zł
15,00zł
You save: 21,75zł
Product available

ed. Krystyna Chałas
ISBN:
978-83-7363-896-9
Pages: 438
Format: B5 (hard cover)
Year: 2009
Language: Polish

Tożsamość szkoły można najogólniej określić jako styl pracy charakterystyczny dla danej szkoły, pozwalający rozwiązywać stałe problemy, "wpisane" w jej istotę, oraz problemy, których nośnikiem są nieprzewidziane sytuacje. Ten styl pracy jest uwarunkowany przez poziomy tożsamości jej podmiotów. Kiedy mówimy o tożsamości szkoły, to nasze myślenie skierowane jest na elementy, które odróżniają ją od innych szkół. Do nich zalicza się cele pedagogiczne, proces uczenia się, codzienną tzw. pedagogiczną autonomię nauczyciela. Można najogólniej powiedzieć, że tożsamość szkoły kieruje uwagę na kulturę szkoły.


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

I. W poszukiwaniu teorii tożsamości szkoły

Zbigniew Kwieciński
Szkoła jako uczestnik zmiany społecznej

Lucyna Preuss-Kuchta
Oswajanie pedagogiki jako jeden z warunków konstytuowania się tożsamości szkoły

X. Marian Nowak
Pedagogika personalistyczna a tożsamość szkoły

Mirosław Szymański
Tożsamość szkoły jako edukacyjnej wspólnoty

Jerzy Niemiec
Tożsamość szkoły - dekalog przeobrażeń

Kazimierz Denek
Ku tożsamości edukacji

Janusz Gajda
Kreowanie czy rozmywanie tożsamości współczesnej szkoły

Alina Rynio
Szkoła katolicka uprzywilejowanym miejscem ludzkiej nadziei

Krystyna Chałas
Tożsamość postkonwencjonalna nauczyciela - między potrzebą, szansą, ucieczką, zagrożeniem

Martin Zilinek
Eticka dimenzia ućitefskej profesie a utvaranie identity śkoly

Amantius Akimjak
Uzdolnienie muzyczne jako strukturalny składnik tożsamości osoby ucznia


II. Aksjologiczne podstawy tożsamości

Mirosława Wawrzak-Chodaczek
Aksjologiczne aspekty tożsamości szkoły i tożsamości w szkole

Andrzej Ryk
Możliwości wykorzystania filozofii dramatu J. Tischnera w kreowaniu tożsamości współczesnej szkoły

Klemens Płeczkan
Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia w przekazie wartości chrześcijańskich

Urszula Gruca-Miąsik
Kreowanie tożsamości szkoły poprzez edukację moralną

Wojciech Olchowski
Glokalna tożsamość szkoły

Janusz Miąso
Personalizm medialny strategicznym elementem tożsamości szkoły przyszłości w społeczeństwie informacyjnym

Anna Batiuk
Tożsamość szkoły w perspektywie prakseologicznej, etycznej i estetycznej

Joanna Żeromska-Charlińska
Rozumienie pojęcia "wartość" przez młodzież licealną doświadczającą przemocy

Elżbieta Frołowicz
Dzieło muzyczne w kontekście edukacji ku wartościom

Iwona Oleksa
Praca podstawą kształtowania tożsamości ucznia w młodszym wieku szkolnym

Barbara Wolny
Zdrowie jako podstawowa wartość edukacji szkolnej

Grażyna Durka
Respektowanie praw ucznia w kreowaniu tożsamości szkoły

Katarzyna Młyńska
Społeczna przestrzeń a kreowanie tożsamości szkoły na przykładzie zawodowej szkoły średniej

Jozef Zentko
Wychowanie regionalne podstawowym elementem przy kreowaniu stosunku do wartości kulturalnych i historycznych

Elżbieta Rewińska
Aksjologiczne aspekty tożsamości przyszłych pedagogów


III. Tożsamość jako wyzwanie dla teraźniejszości i przyszłości

Maria Groenwald
Szkoła za fasadą tożsamości

Bożena Dusza
Szkoła instytucją totalną?

Janusz Abramczyk
Wizja szkoły przyszłości

Teresa Jaroszuk
Bogdana Nawroczyńskiego koncepcja szkoły

Anna Lendzion
Poznawanie historii własnej szkoły jako sposób kształtowania tożsamości uczniów

Mariola Gańko-Karwowska
Szkoła jako organizacja wirtualna zarządzająca wiedzą

Marta Wrońska
Telewizja publiczna, komercyjna czy regionalna? - konstytutywnym elementem wspomagającym kreowanie tożsamości szkoły

Bożena Sowińska
Młodzież i jej tożsamość w dobie Internetu

Maria J. Zajączkowska
Dialog międzykulturowy - wyzwanie dla współczesnej szkoły

Ewa Matusik
Młodzież wobec integracji z Unią Europejską i własnej przyszłości

Marian Kopczewski
Komunikacja interpersonalna w procesie dydaktycznym

Krzysztof K Przybycień
Kształtowanie tożsamości w warunkach masowej migracji zarobkowej

Anna Niziołek
Jednolitość stroju szkolnego jako czynnik identyfikacji ze szkołą

Jolanta Maćkowicz
Awans zawodowy nauczyciela - szansa czy zagrożenie w kreowaniu tożsamości szkoły

Dana Blahutova, Jozef Macko
Edukacja ekologiczna jako jeden z ważnych elementów kształcenia przyrodniczego

Nadeżda Stollarova
Nowe wiadomości z zakresu biologii w kontekście współczesności

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Monday 26 October, 2009.
Reviews
Previous product  Product 37 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Człowiek w kulturze 19/2007. W obronie realizmu
$ Człowiek w kulturze 19/2007. W obronie realizmu
Liberalizm - jego dylematy i zagrożenia
Liberalizm - jego dylematy i zagrożenia
Wychowanie do prawdy. Rozważania wokół myśli Wojciecha Chudego
Wychowanie do prawdy. Rozważania wokół myśli Wojciecha Chudego
$ Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
$ Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
Cyfryzacja przestrzeni we wczesnej edukacji. Szanse i zagrożenia
Cyfryzacja przestrzeni we wczesnej edukacji. Szanse i zagrożenia
Prostytucja jako zachowanie ryzykowne w analizach pedagogicznych
Prostytucja jako zachowanie ryzykowne w analizach pedagogicznych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce