Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788373639362 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
28,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Człowiek i jego decyzje (Vol. 1 & 2)
[9788373639362]
52,50zł
19,00zł
You save: 33,50zł
Product unavailable

ed. Kazimierz Albin Kłosiński, Adam Biela

Vol. 1:
ISBN:
978-83-7363-936-2
Pages: 376

Vol. 2:
ISBN:
978-83-7363-937-9
Pages: 508

Format: B5
Year: 2009
Languages: Polish, Russian, English


SPIS TREŚCI

Tom 1

Wstęp (Kazimierz A. Kłosiński, Adam Biela)

TEORIA PODEJMOWANIA DECYZJI

Adam Biela
Koncepcja informacji, masy i energii: w kierunku zintegrowanego podejścia

Andrzej M.J. Skulimowski
Formalne modele wolności wyboru a kognitywne aspekty wielokryterialnego wspomagania decyzji

Boris A. Zhelezko, Olga A. Siniavskaya
Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w zadaniach decyzyjnych

Piotr Mamcarz
Polimorficzna analiza temporalnej struktury decyzji


RACJONALNOŚĆ DECYZJI

Kazimierz A. Kłosiński
Racjonalność egzystencjalna świata w XXI wieku

Valeriy P. Galietov
Uwarunkowania fizyczne kształtowania się racjonalności człowieka na Ziemi

Lech W. Zacher
Bariery racjonalności w decyzjach (refleksje o kontekstach decydowania)
 
Kinga Jurâsovâ, Marian Śpajdel
Oczekiwany i podecyzyjny żal w perspektywie racjonalnego podejmowania decyzji

Tomasz Żylicz
Suwerenność człowieka w ekonomii

Tomasz Kwarciński
Racjonalność ekonomiczna i zasady moralne

Marzena Jankowska-Mihułowicz
Racjonalność metodologiczna menedżera w procesie podejmowania decyzji

Marzena Jankowska-Mihułowicz, Piotr Walentynowicz
Personalne bariery racjonalności podejmowania decyzji menedżerskich

Ewa Wilczek-Rużyczka, Maciej Górkiewicz
Zmienne decyzyjne w psychologicznym modelu nastawienia pielęgniarki do pacjentów

Antoni Wontorczyk
Emocje negatywne kierowców jako predyktory irracjonalnych decyzji


FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNE ASPEKTY WOLNOŚCI

Yurij A . Belov, Alexandr N. Ralchuk
Sumienie i sens - holistyczny system egzystencjalny i behawioralny (paradygmat synergiczny)

Ryszard Szewczyk
Wolność w świetle nowej teorii wyboru

Nikolay N. Karpitski
Przesłanki rozumnej natury człowieka w transcendentalnej wolności woli

Maret M. Betilmerzaeva
Mentalna determinacja wolnej woli

Marina Sadovski
Kryzys jako możliwość dalszego rozwoju światopoglądu

Sergey I. Suetin
Człowiek i jego decyzje: filozoficzno-teologiczna koncepcja wolnej woli człowieka

Vladimir V. Petrunin
Prawosławne rozumienie wolności człowieka a współczesność

Peter A. Pavlyuk
Wpływ przekonań na decyzje człowieka

Radosław Komuda
Rola refleksji etycznej dla podjęcia decyzji o działaniu


SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

Justyna Miklaszewska
Aksjologia publicznego wyboru

Wiktor Adamus
Zarządzanie bezpieczeństwem w Polsce w kontekście instalacji tarczy antyrakietowej

Olga T. Loyko
Pamięć społeczna a wolny wybór człowieka

Zhan T. Toshchenko
Paradoksy w świadomości oraz zachowaniu ludzi

Ks. Janusz Mariański
Wartości i decyzje moralne współczesnych Polaków

Rinat S. Salikhzhanov
Cechy szczególne procesów decyzyjnych młodych Kazachów

Adam Krasnosielski
Podejmowanie decyzji w sytuacji „pułapki społecznej"


Tom 2

RACJONALNOŚĆ KONSUMENTA

Dorota Anna Mikulska
Decyzje konsumenta i uwarunkowania ich racjonalności

Agnieszka Kociuba
Proces decyzyjny i zachowania konsumentów

Barbara Olbrych
Oddziaływanie globalizacji korporacyjnej na decyzje i zachowania współczesnego konsumenta

Michał Makowski
Oddziaływanie niewerbalnego przekazu reklamowego na decyzje zakupowe konsumenta

Tomasz Wachowicz, Gregory Kersten
Zachowania i decyzje negocjacyjne uczestników negocjacji elektronicznych

Agnieszka Kozak
Wpływ postaw wobec pieniądza na decyzje dotyczące zarządzania finansami

Anna Borawska
Decyzja o byciu dłużnikiem i jej konsekwencje


WPŁYW DECYZJI NA ROZWÓJ GOSPODARCZY KRAJU

Rostislav A. Kryzhanovsky
Gospodarcze oraz ekologiczne decyzje człowieka z perspektywy biblijnej

Helen N. Gromova, Helen V. Kosovskaya
Ocena analityczna podjętych na Ukrainie decyzji, dotyczących finansowego oraz gospodarczego zarządzania eksploatacją bogactw naturalnych w kontekście światopoglądu chrześcijańskiego

Viacheslav V. Dombrovski, Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Cechy szczególne podejmowania decyzji w działalności naukowo-technicznej oraz konieczność uwzględnienia ryzyka następstw

Paweł Baranowski, Jan Jacek Sztaudynger
Decyzje rozwodowe - dezintegracja rodziny - spowolnienie gospodarki

Mariusz Jęczmyk
Ewolucja sposobów podejmowania decyzji w procesie restrukturyzacji Zagłębia Ruhry w II połowie XX wieku

Olga Ostaszewska
Społeczno-ekonomiczne skutki decyzji kolejnych rządów w Polsce po 1989 r.

Piotr Rubaj
Rozwój programów społecznych w XX wieku. „Welfare states" i „welfare systems"


PODEJMOWANIE DECYZJI W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Katarzyna Sołkowicz
Podstawy rozumienia przedsiębiorstwa

Iryna O. Martynenko
Możliwości podejmowania decyzji w zarządzaniu projektami

Alicja Balcerak
Gra kierownicza jako narzędzie treningu decyzyjnego i wspomagania decyzji menedżerskich

Elżbieta Skąpska
Czynniki warunkujące podejmowanie właściwych decyzji przez usługodawcę

Valentina A. Simkhovich
Odpowiedzialność społeczna w decyzjach zarządczych, podejmowanych przez top-menedżerów białoruskiego biznesu

Adrianna Lewandowska
Znaczenie wartości w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym

Marek Pawlak
System wspomagania decyzji kadrowych w spółkach akcyjnych

Magdalena Ślazyk
Efektywna rozmowa kwalifikacyjna i jej wpływ na podejmowanie decyzji o zatrudnieniu

Kazimierz Ostaszewski
Partycypacja pracowników w podejmowaniu decyzji w sprawach przedsiębiorstwa. Zagadnienia prawne

Joanna Hernik, Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Idealny przekaz a skłonność ludzi do zaangażowania - studium percepcji komunikacji organizacji pozarządowych

Diana Malinowska
Decyzja o wydłużeniu czasu pracy i powstanie pracoholizmu w perspektywie zmian globalizacyjnych


PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

Ryszard Studenski
Uwarunkowania preferencji w wyborze celów wymagających podjęcia ryzyka

Anna Siwy-Hudowska, Anna Porczyńska
Osobowościowe i temperamentalne uwarunkowania tendencji do podejmowania zachowań ryzykownych

Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Heurystyki w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych


UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA DECYZJI ŻYCIOWYCH

Agnieszka Rutkowska-Piontek
Decyzje determinujące odkrywanie i konstruowanie drogi zawodowej

O. Andrzej Derdziuk OFMCap
Uwarunkowania wyboru powołania do kapłaństwa

Halina V. Verzhybok
Specyfika wyboru pozycji życiowych przez młodzież studiującą w zależności od płci

Ryszard Poznański
Postawy decyzyjne w samoocenie młodzieży

Dorota Kornas-Biela
Psychologiczny kontekst podejmowania decyzji w sytuacji niepomyślnej diagnozy prenatalnej


PEDAGOGICZNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI

Olga V. Yanchukovich
Zrozumienie siebie a podejmowanie decyzji odpowiedzialnych

Magdalena Jelińska
Wzorce więzi z rodzicami jako istotny czynnik w kształtowaniu umiejętności podejmowania decyzji przez ludzi młodych

Anna Studenska
Autonomia a decyzje dotyczące uczenia się

Urszula Opłocka
Uczyć się dla rozwoju czy pod egzamin

Marta Bałażak
Samodzielność decyzji nauczyciela w zakresie realizacji obowiązków zawodowych


WYBÓR W REFLEKSJI FILOZOFICZNEJ ORAZ W LITERATURZE

Ludmiła N. Pankova
Antropozofia oraz antropologia polityczna w świecie współczesnym

Mikhail A. Sudakov
Przypadkowe procesy w dynamice świata (analiza poglądów I. Prigogine'a i J. Łotmana)

Teresa Klimowicz
Przeklęta świętość - wykluczenie i suwerenna decyzja w filozofii Giorgio Agambena

Nino A. Popiashvili, Khatia A. Khatiashvili
Podjęcie decyzji, jako wyjście w tekście literackim

Valiantsina V. Askerka, Liudmila I. Piatrovitchava
Wybór człowieka w sytuacji ekstremalnej na przykładzie życia i twórczości Wasyla Bykowa

Agnieszka Turoń
Człowiek w poszukiwaniu sensu oraz wobec podjętych decyzji w refleksji Tomasza Manna

Aleksandra Biela-Wołońciej
Mówić czy nie mówić. Podejmowanie decyzji w komunikacji o trudnych sprawach


ASPEKTY PRAWNE PODEJMOWANIA DECYZJI

Andrzej Korybski
Decyzyjna analiza działań prawnych

Marta Matysiak
Oświadczenia woli składane przez wójta w zakresie gospodarowania mieniem samorządowym w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Michał Czakowski
Oświadczenie woli na przykładzie umów zawieranych na odległość za pomocą podpisu elektronicznego

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Thursday 11 February, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 39 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Dni chłopca
$ Dni chłopca
$ Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji
$ Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji
$ e-polonistyka
$ e-polonistyka
Wielkości nieskończenie małe w analizie matematycznej. Studium historyczne
Wielkości nieskończenie małe w analizie matematycznej. Studium historyczne
$ Drogami Czechowicza
$ Drogami Czechowicza
$ Prus i inni
$ Prus i inni
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce