Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788373639973 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Phonological and Phonetic Explorations
Phonological and Phonetic Explorations
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Wizerunek Niemiec i Niemców wśród Polaków. Perspektywa psychologiczna i marketingowa
[9788373639973]
18,90zł
9,00zł
You save: 9,90zł
Product available

Das Bild Deutschlands und der Deutschen unter Polen. Die psychologische und marketing Perspektive

Oleg Gorbaniuk
ISBN:
978-83-7363-997-3
Pages: 196
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish, German

W rozdziale pierwszym, na podstawie literatury przedmiotu, przeanalizowano zakres najważniejszych pojęć stanowiących przedmiot badań opisany w kolejnych rozdziałach pracy. Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat wizerunku Niemiec i Niemców oraz omówiono zalety i wady dotychczas stosowanej metodologii badań wizerunku i stereotypów narodowych. W rozdziale drugim ukazano najważniejsze problemy badawcze, opisano metodę badań skojarzeń z państwem i narodem niemieckim, procedurę taksonomii skojarzeń oraz analizę badań jakościowych. Ich wyniki stały się punktem wyjścia dla konstrukcji narzędzi służących do badań ilościowych i jakościowych wizerunku i osobowości Niemiec w rozdziale trzecim oraz wizerunku narodu i stereotypu Niemców w rozdziale czwartym. W rozdziale piątym zreferowano wyniki zrealizowanych badań oraz określono kierunki przyszłych badań nad wizerunkiem Niemiec i Niemców wśród Polaków. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Wizerunek kraju
1.1. Wizerunek kraju: definicja konstruktu i terminy pokrewne
1.2. Czynniki kształtujące wizerunek kraju
1.3. Typy wizerunku kraju i jego funkcje
1.4. Metody badania wizerunku kraju
1.4.1. Badanie wolnych skojarzeń
1.4.2. Metody ilościowe
1.5. Komponenty wizerunku i skale do pomiaru percepcji krajów
1.6. Wizerunek a osobowość kraju
1.7. Wizerunek kraju, wizerunek narodu a stereotyp narodowy
1.8. Wizerunek Niemiec i Niemców wśród Polaków
1.9. Stereotyp Niemca wśród Polaków

2. Taksonomia skojarzeń z Niemcami: badania jakościowe
2.1. Problemy badawcze i strategia badań
2.2. Metoda
2.2.1. Kwestionariusz wywiadu
2.2.2. Osoby badane i procedura badań
2.2.3. Taksonomia skojarzeń ogólnych z państwem i narodem niemieckim
2.2.4. Taksonomia skojarzeń osobowych z państwem i narodem niemieckim
2.4. Analiza struktury skojarzeń z państwem niemieckim
2.5. Analiza struktury skojarzeń z narodem niemieckim
2.6. Analiza struktury skojarzeń osobowych związanych z państwem i narodem niemieckim

3. Wizerunek państwa niemieckiego: badania ilościowe
3.1. Problemy badawcze
3.2. Metoda
3.2.1. Kwestionariusz
3.2.2. Osoby badane
3.2.3. Procedura badań
3.3. Wizerunek państwa niemieckiego
3.3.1. Struktura wizerunku Niemiec
3.3.2. Społeczno-demograficzne uwarunkowania wizerunku Niemiec
3.3.3. Typy wizerunków Niemiec
3.4. Symboliczny wizerunek Niemiec
3.4.1. Struktura cech osobowych przypisywanych państwu niemieckiemu
3.4.2. Skala do badania symbolicznego wizerunku Niemiec
3.4.3. Uwarunkowania symbolicznego wizerunku Niemiec i jego wpływ na postawę wobec kraju
3.4.4. Konfiguracje cech osobowych przypisywanych państwu niemieckiemu
3.5. Ocena państwa niemieckiego na tle innych krajów
3.6. Wizerunek kraju a ocena jakości niemieckich produktów

4. Wizerunek narodu niemieckiego: badania ilościowe
4.1. Problemy badawcze
4.2. Metoda
4.2.1. Kwestionariusz
4.2.2. Osoby badane i procedura badań
4.3. Wizerunek narodu niemieckiego
4.3.1. Struktura wizerunku narodu niemieckiego
4.3.2. Społeczno-demograficzne uwarunkowania wizerunku narodu niemieckiego
4.4. Stereotyp Niemców
4.4.1. Struktura osobowego wizerunku Niemców
4.4.2. Skala do badania stereotypu Niemców
4.4.3. Korelaty cech osobowości przypisywanych narodowi niemieckiemu
4.4.4. Typy stereotypów Niemców
4.5. Ocena narodu niemieckiego na tle innych krajów
4.6. Wizerunek narodu a ocena jakości produktów niemieckich

5. Wnioski końcowe

Literatura cytowana
Summary
Spis tabel
Spis wykresów
Załączniki

 
INHALTSÜBERSICHT

1. Einführung

2. Theoretische Voraussetzungen und Forschungsprobleme

3. Assoziationen mit dem deutschen Staat und der deutschen Nation: qualitative Untersuchungen
3.1. Methode
3.1.1. Interview-Fragebogen
3.1.2. Untersuchte Personen und Untersuchungsprozedur
3.1.3. Die Prozedur der Taxonomie der Assoziationen mit dem Land
3.2. Analyse der Ergebnisse der qualitativen Untersuchungen

4. Struktur und Stärke der Assoziationen mit dem deutschen Staat und der deutschen Nation: quantitative Untersuchungen
4.1. Methode
4.1.1. Fragebogen
4.1.2. Untersuchungspersonen
4.1.3. Untersuchungsprozedur
4.2. Analyse der Ergebnisse der quantitativen Untersuchungen
4.2.1. Deutschlandbild
4.2.2. Das Bild von der deutschen Nation
4.2.3. Ausmaße des Stereotyps der Deutschen

5. Zusammenfassung

Zitierte Literatur

This product was added to our catalog on Thursday 13 May, 2010.
Reviews
Previous product  Product 49 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego
Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego
$ Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe
$ Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe
The Polish Underground State 1939-1945
The Polish Underground State 1939-1945
$ Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska
$ Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska
Review of Comparative Law. Vol. 19
Review of Comparative Law. Vol. 19
Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w polskim prawie karnym
Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w polskim prawie karnym
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce