Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377022627 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
68,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Japonia, Niemcy - odzyskany honor w rozwoju gospodarczym
[9788377022627]
35,70zł
Product available

ed. Kazimierz Albin Kłosiński
ISBN:
978-83-7702-262-7
Pages: 492
Format: B5
Year: 2011
Language: Polish

Jeszcze w połowie ubiegłego stulecia wydawało się, że oba państwa, po przegranej w II wojnie światowej przez długie lata borykać się będą z negatywnymi skutkami mocarstwowej polityki. Tymczasem w obu krajach przez ostatnie lata zaszły istotne zmiany w strukturze społecznej, a odrębne modele gospodarcze pozwoliły tak pokierować ich transformacją ustrojową, iż kraje te ponownie uzyskały olbrzymi wpływ na politykę w regionie Azji oraz Europy, aż w końcu zostały zaliczone do mocarstw współdecydujących o losach dzisiejszego świata. W tym kontekście autorzy próbują naświetlić nie tylko przemiany gospodarcze obu krajów na przestrzeni ostatnich lat, ale też zwracają uwagę na tożsame problemy, z jakimi przyszło się zmierzyć japońskim oraz niemieckim elitom politycznym na początku XXI wieku. Na szczególną uwagę zwraca zwłaszcza analiza problemów demograficznych, logistycznych oraz systemów bankowych, które mogą okazać się decydujące o dalszym rozwoju Niemiec i Japonii.


SPIS TREŚCI

Wstęp (Kazimierz Albin Kłosiński)
Introduction


Część pierwsza
POZYCJA CYWILIZACYJNA JAPONII ORAZ NIEMIEC WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

KAZIMIERZ ALBIN KŁOSIŃSKI
Profil cywilizacyjny Japonii
The Civilization Profile of Japan. Summary

KATARZYNA I. ŻUKROWSKA
Modele niemiecki i japoński odbudowy gospodarki po II wojnie światowej
German and Japanese Models of Economic Reconstruction After the WWII. Summary

SŁAWOMIR I. BUKOWSKI
Niemcy i Japonia a międzynarodowa nierównowaga płatnicza
Germany, Japan and International Payment Imbalances. Summary

PAWEŁ BOŻYK
Transformacja gospodarki japońskiej w kontekście globalnym
Transformation of Japanese Economy in a Global Context. Summary

ANNA ZĄBKOWICZ, JERZY ZĄBKOWICZ
Stracone dekady gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku
"Lost Decades" of Japanese Economy at the Turn of the XX and XXI Centuries. Summary

PAWEŁ PASIERBIAK
Japonia w gospodarce światowej
Japan in the World Economy. Summary

ANNA VISVIZI
Rola Niemiec w Europie: od zjednoczenia do kryzysu w Grecji
Germany in Europe: from Reunification to the Greek Crisis. Summary

JADWIGA STACHURA
Dynamika sojuszy Stanów Zjednoczonych z Niemcami i Japonią w zmieniającym się świecie
Dynamics of US Alliances with Japan and Germany in the Changing World. Summary

MARCIN CZARNACKI
Działania Niemiec i Japonii na rzecz reformy ONZ
Actions Undertaken by Germany and Japan to Reform the United Nations Security Council. Summary

KATARZYNA SOŁKOWICZ
Japońska orientacja zarządzania w modelu Hampden-Turner’a i Trompenaars’a
Japanese Management Orientation in the Trompenaars’ and Hampden-Turner’s Cultural Model. Summary


Część druga
KONKURENCYJNOŚĆ ORAZ WYMIANA MIĘDZYNARODOWA JAPONII I NIEMIEC

JÓZEF MISALA, ELŻBIETA SIEK
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarek narodowych Japonii, Niemiec i Polski
International Competitive Ability and International Competitiveness of National Economies of Japan, Germany and Poland. Summary

JÓZEF OSOBA
Konkurencyjność a system społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech
The Competitiveness and Social Market Economy in Germany. Summary

DOROTA MIKULSKA, ELŻBIETA SKĄPSKA
Międzynarodowy obrót towarowo-usługowy Niemiec i Japonii
International Goods and Services Turnover of Japan and Germany. Summary

MARTA ROMANIUK
Znaczenie polityki handlowej Japonii dla jej dominującej pozycji w regionie Azji i Pacyfiku
Significance of Japan’s Trade Policy for Its Dominant Position in Asia-Pacific Region. Summary

KRZYSZTOF MAJ
Polska - Niemcy 1963-2011. Droga do strategicznego partnerstwa gospodarczego
Poland - Germany 1963-2011. In the Direction a Strategic Economic Partnership. Summary


Część trzecia
PRZEMIANY STRUKTURALNE GOSPODAREK NIEMIEC I JAPONII

STANISŁAW SZUKALSKI
Strukturalne determinanty pozycji gospodarki niemieckiej w Unii Europejskiej
Structural Determinants of the Position of German Economy in the European Union. Summary

FRANCISZEK TOMCZAK
Uwarunkowania i siły rozwojowe gospodarki rolniczo-żywnościowej współczesnej Japonii
Conditions and Developmental Strengths of Agricultural and Food Economics of Contemporary Japan. Summary

STANISŁAW FLEJTERSKI, LILIANNA JODKOWSKA
Niemiecki system bankowy - filar wzrostu i rozwoju gospodarki
German Banking System - Pillar of an Economy Growth and Development. Summary

JOLANTA SPRYSAK
Systemy bankowe w Niemczech i Japonii - specyfika i wyzwania wobec globalizacji
Banking Systems in Germany and Japan - the Specificity and the Challenges of Globalization. Summary

BLANKA TUNDYS
Problemy logistyczne współczesnych miast na przykładzie Niemiec i Japonii
Logistical Problems of Contemporary Cities for Example Germany and Japan. Summary 362

MARCIN KACZMARCZYK
Adaptacyjna polityka migracyjna Niemiec i Japonii po II Wojnie Światowej
Adaptive migration policies in Germany and Japan after World War II. Summary

 

Część czwarta
Z HISTORII ROZWOJU I WSPÓŁPRACY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ JAPONII ORAZ NIEMIEC

ANTONI CHRZONSTOWSKI
Niemcy, Japonia - konwergencja i dywergencja
A Convergence and Divergence between Germany and Japan. Summary

PIOTR RUBAJ
Rozwój i wzrost gospodarczy Japonii po II Wojnie światowej
Japanese Economic Growth and Development after the Second World War. Summary

PIOTR MISZTAL
Oszczędności krajowe a wzrost gospodarczy w Niemczech i Japonii na przełomie XX i XXI wieku
Interdependence between Economic Growth and Savings in Germany and Japan at the Turn of XX and XXI century. Summary

ZBIGNIEW KLIMIUK
Polityka gospodarcza państw sojuszniczych na okupowanym terytorium Niemiec w latach 1945-1949
The Economic Policy of the Allied Countries in the Occupied Territory of Germany in the Period 1945-1949. Summary

JACEK SKRZYPCZYK
Rozwój gospodarczy Republiki Federalnej Niemiec oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1949-1969 na tle wrogich ideologii. Analiza porównawcza
The Economic Development of the German Democratic Republic and Federal Republic of German in 1949-1969 Against the Hostile Ideology. A Comparative Analysis. Summary

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Wednesday 22 June, 2011.
Reviews
Previous product  Product 80 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury
Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury
Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich. Studium idei
Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich. Studium idei
$ Zarys filozofii polityki
$ Zarys filozofii polityki
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
Szukalski - Teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne oraz korespondencja z lat 1924-1938
Szukalski - Teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne oraz korespondencja z lat 1924-1938
Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud - Jung - Fromm - Lacan
Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud - Jung - Fromm - Lacan
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce