Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377024270 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy
[9788377024270]
30,00zł
Product available

eds Helena Żukowska, Bogna Sawicka
ISBN:
978-83-7702-427-0
Pages: 416
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (Helena Żukowska, Bogna Sawicka)

CZĘŚĆ I
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JAKO ŹRÓDŁA INFORMACJI W PROCESACH DECYZYJNYCH

Natalia Szlachetka
Elementy polityki rachunkowości według polskiego prawa bilansowego

Andrzej Jackiewicz, Monika Sobczyk
Polityka rachunkowości a polityka podatkowa - dylematy spójności

Wojciech Hasik
Wpływ polityki rachunkowości na obraz wypłacalności podmiotu gospodarczego

Tomasz Kondraszuk
CZARA tworzenia i implementacji polityki rachunkowości a projekt KSR nr 7

Maria Zuba
Związek polityki rachunkowości ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Krzysztof Klimczak
Opracowanie polityki rachunkowości dla uczelni wyższej z uwzględnieniem potrzeb wdrożenia rachunkowości zarządczej

Anna Spoz
Znaczenie polityki rachunkowości w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem

Małgorzata Sosińska-Wit
Wpływ metody wyceny wartości produktu na ocenę opłacalności produkcji na przykładzie gospodarstwa rybackiego

Małgorzata Węgrzyńska
Rola polityki rachunkowości w publicznej szkole wyższej

Joanna Czaplak, Olga Szołno
Ocena skutków fuzji banków Pekao SA oraz BPH SA na podstawie sprawozdawczości finansowej - dylematy jakości informacji prezentowanej w sprawozdaniu finansowym

Konrad Stępień
Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta

Maciej Frendzel
Prezentacja wyników działalności inwestycyjnej i finansowej - wybrane zagadnienia

Małgorzata Frańczuk
Wpływ wyceny zapasów na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Karolina Gałązka
Wybrane aspekty analizy kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej

Maria Niewiadoma
Wpływ zmian polityki rachunkowości na entropię sektora bankowego w warunkach kryzysu

Joanna Koczar
Polityka rachunkowości a rosyjskie prawo bilansowe


CZĘŚĆ II
WYCENA I EWIDENCJA KSIĘGOWA W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDANIU FINANSOWYM JAKO NARZĘDZIA KREOWANIA OBRAZ U JEDNOSTKI

Alicja Oniszczuk
Zawartość informacyjna zakładowego planu kont w aspekcie nadrzędnych zasad rachunkowości

Maciej Frendzel, Joanna Żurawska
Wykorzystanie wartości godziwej do wyceny nieruchomości inwestycyjnych przez giełdowe spółki deweloperskie z rynku londyńskiego i warszawskiego - wyniki badań własnych

Ewa Jastrzębska
Sprawozdawczość finansowa dotycząca wartości firmy

Monika Król-Stępień
Wymogi polityki rachunkowości w zakresie dokumentowania systemów informatycznych rachunkowości a wymogi stawiane biegłym rewidentom w zakresie badania w środowisku zaawansowanym informatycznie - spojrzenie praktyczne

Grażyna Voss
Nieruchomości inwestycyjne w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Katarzyna Piotrowska
Prace badawczo-rozwojowe a polityka rachunkowości

Bożena Sowa
Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych - różnice między polskim prawem bilansowym a MSR/MSSF

Małgorzata Adamik-Citak
Rzeczowe aktywa trwałe - nowa wartość i prezentacja w wyniku zmiany zasad rachunkowości

Bożena Rudnicka
Uproszczenia w ewidencji materiałów i środków trwałych, ich inwentaryzacja w jednostkach budżetowych a jakość sprawozdania finansowego

Krzysztof Klimczak
Analiza polityki rachunkowości w procesie wykrywania ryzyka defraudacji i stosowania rachunkowości kreatywnej

Podsumowanie (Helena Żukowska, Bogna Sawicka)

This product was added to our catalog on Friday 15 June, 2012.
Reviews
Previous product  Product 112 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ku prywatyzacji religii?
Ku prywatyzacji religii?
Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa
Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa
Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej
Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo
Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce