Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377024362 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Wartości, postawy, wybory. Aksjologiczna koncepcja realizacji kariery
Wartości, postawy, wybory. Aksjologiczna koncepcja realizacji kariery
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego - wybrane aspekty
[9788377024362]
23,00zł
Product available

ed. Dorota A. Mikulska
ISBN:
978-83-7702-436-2
Pages: 200
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Polityka rachunkowości jednostki w świetle obowiązujących przepisów prawnych (Dorota A. Mikulska)
1.1. Wprowadzenie
1.2. Pojęcie i poziomy tworzenia polityki rachunkowości
1.3. Zasady tworzenia polityki rachunkowości jednostki
1.4. Elementy polityki rachunkowości jednostki
1.5. Odpowiedzialność za politykę rachunkowości jednostki i obowiązek jej ujawniania w sprawozdaniu finansowym
1.6. Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie
Summary

Rozdział 2. Polityka rachunkowości w zakresie utraty wartości aktywów trwałych i jej ujawnianie w sprawozdaniu finansowym (Katarzyna Trzpioła)
2.1. Wprowadzenie
2.2. Pojęcie i przesłanki utraty wartości aktywów trwałych
2.3. Ujawnianie utraty wartości aktywów trwałych w świetle KSR 4
2.4. Ujawniania utraty wartości aktywów trwałych w świetle MSR 36
2.5. Wymagania prawne w zakresie ujawniania utraty wartości aktywów trwałych a praktyka sprawozdań finansowych
2.6. Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie
Summary

Rozdział 3. Polityka rachunkowości w zakresie wyceny aktywów finansowych w świetle MSSF/MSR (Krystyna Barczyk)
3.1. Wprowadzenie
3.2. Pojęcie i klasyfikacja aktywów finansowych
3.3. Wycena początkowa aktywów finansowych
3.4. Wycena aktywów finansowych na potrzeby sprawozdania finansowego
3.5. Reklasyfikacja aktywów finansowych i jej wpływ na kształt sprawozdania finansowego
3.6. Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie
Summary

Rozdział 4. Polityka rachunkowości w zakresie pomocy publicznej oraz jej wpływ na jakość sprawozdania finansowego (Katarzyna Kobiela-Pionnier)
4.1. Wprowadzenie
4.2. MSR 20 jako wytyczna polityki rachunkowości w odniesieniu do sprawozdawczego ujęcia dotacji
4.3. Metody ujęcia dotacji w księgach rachunkowych
4.4. Moment zakwalifikowania dotacji do przychodów
4.5. Wyodrębniona ewidencja księgowa
4.6. Typowe błędy związane z ujmowaniem i prezentacją dotacji w sprawozdaniach finansowych
4.7. Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie
Summary

Rozdział 5. Polityka rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność handlową a jakość śródrocznych sprawozdań finansowych (Bogna Sawicka)
5.1. Wprowadzenie
5.2. Tradycyjne sposoby odzwierciedlania transakcji handlowych w księgach rachunkowych
5.3. Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania obrazu sytuacji finansowej jednostki w trakcie roku obrotowego
5.4. Proponowane rozwiązania w zakresie ewidencji i prezentacji operacji gospodarczych w jednostkach handlowych
5.5. Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie
Summary

Rozdział 6. Polityka rachunkowości w zakresie metod konsolidacji wspólnych przedsięwzięć i jej wpływ na sytuację majątkowo-finansową grupy kapitałowej (Anna Białek-Jaworska, Renata Samburska)
6.1. Wprowadzenie
6.2. Konsolidacja jednostek współkontrolowanych w świetle literatury
6.3. Charakterystyka wspólnych przedsięwzięć opartych na kontroli aktywów lub działalności oraz jednostek współkontrolowanych typu LINK lub SCALE
6.4. Typ działalności współkontrolowanej jednostki a metoda konsolidacji
6.5. Pozostałe czynniki determinujące wybór metody konsolidacji wspólnych przedsięwzięć
6.6. Metody konsolidacji wspólnych przedsięwzięć a charakter działalności joint ventures
6.7. Badanie symulacyjne
6.8. Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie
Summary

Rozdział 7. Polityka rachunkowości a zakres informacji środowiskowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowy (Aleksandra Ferens)
7.1. Wprowadzenie
7.2. Rachunkowość jako system informacyjny
7.3. Znaczenie informacji środowiskowych dla przedsiębiorstwa.
7.4. Zakres ujawnień informacji środowiskowych w sprawozdaniu finansowym
7.5. Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie
Summary

Rozdział 8. Polityka rachunkowości jako element badania sprawozdania finansowego (Jadwiga Szczotka)
8.1. Wprowadzenie
8.2. Pojęcie, cel i zakres badania sprawozdania finansowego
8.3. Badanie polityki rachunkowości w świetle KSRF
8.4. Badanie polityki rachunkowości w świetle MSRF
8.5. Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie
Summary

Rozdział 9. Jakość sprawozdania finansowego w kontekście rynku kapitałowego (Andrzej Kuciński)
9.1. Wprowadzenie
9.2. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
9.3. Uczestnicy rynku kapitałowego jako główni użytkownicy informacji sprawozdawczej
9.4. Efektywność informacyjna rynków kapitałowych
9.5. Fałszowanie sprawozdań finansowych
9.6. Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie
Summary

Rozdział 10. Społeczna odpowiedzialność jako perspektywiczny obszar w sprawozdawczości przedsiębiorstw (Grzegorz Zasuwa)
10.1. Wprowadzenie
10.2. Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
10.3. Główne przyczyny rozszerzania tradycyjnej sprawozdawczości finansowej
10.4. Podstawowe regulacje prawne w zakresie raportowania odpowiedzialności społecznej
10.5. Miejsce informacji o społecznej odpowiedzialności w sprawozdawczości przedsiębiorstw
10.6. Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie
Summary

This product was added to our catalog on Tuesday 10 July, 2012.
Reviews
Previous product  Product 113 of 331 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ku prywatyzacji religii?
Ku prywatyzacji religii?
Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa
Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa
Graffiti jako forma twórczości i przejaw tożsamości
Graffiti jako forma twórczości i przejaw tożsamości
Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej
Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
$ Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce