Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377024287 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 22
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 22
69,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce
[9788377024287]
25,00zł
Product available

eds Marzena Wrona, Wiesław Janik
ISBN:
978-83-7702-428-7
Pages: 242
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp


Rozdział 1
CHARAKTERYSTYKA POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W ŚWIETLE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
(Gyöngyvér Takáts)

1.1 Wprowadzenie
1.2 Zasady ogólne rachunkowości
1.3 Określenie polityki rachunkowości w polskim prawie bilansowym i w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej
1.4 Zasady wyceny możliwe do zastosowania w polityce rachunkowości w rozumieniu Założeń koncepcyjnych
1.5 Zasady wyceny możliwe do zastosowania w polityce rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
1.6 Wyniki badań polityki rachunkowości w polskich przedsiębiorstwach
1.7 Wnioski końcowe
Bibliografia
Streszczenie


Rozdział 2
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI – UNIWERSALIZM A SPECYFIKA W RÓŻNYCH PODMIOTACH RACHUNKOWOŚCI
(Joanna Kalita, Helena Żukowska)

2.1 Wprowadzenie
2.2 Uniwersalny charakter polityki rachunkowości
2.3 Specyfika polityki rachunkowości
2.4 Specyfika polityki rachunkowości na przykładzie przedsiębiorstwa bankowego
2.5 Polityka (zasady) rachunkowości spółek publicznych
2.6 Wnioski końcowe
Bibliografia
Streszczenie


Rozdział 3
KSZTAŁTOWANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W OBSZARZE ISTOTNOŚCI
(Małgorzata Garstka)

3.1 Wprowadzenie
3.2 Istotność w regulacjach rachunkowości
3.3 Istotność jako element polityki rachunkowości
3.4 Wpływ istotności na sprawozdanie finansowe
3.5 Wnioski końcowe
Bibliografia
Streszczenie


Rozdział 4
PRAKTYKA JEDNOSTEK A POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH RACHUNKOWOŚCI
(Elżbieta Izabela Szczepankiewicz)

4.1 Wprowadzenie
4.2 Ochrona zasobów informatycznych rachunkowości w świetle wymagań UoR
4.3 Rozwiązania techniczno-organizacyjne i programowe w zakresie ochrony zasobów informatycznych rachunkowości stosowane w praktyce jednostek
4.4 Polityka rachunkowości w zakresie ochrony zasobów informatycznych
4.5 Wnioski końcowe
Bibliografia
Streszczenie


Rozdział 5
BRAK POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZECIWKO KIEROWNIKOWI JEDNOSTKI
(Edward Wiszniowski)

5.1 Wprowadzenie
5.2 Znaczenie polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej
5.3 Przestępstwo w prawie karnym
5.4 Odpowiedzialność karna w świetle UoR i kodeksu karnego
5.5 Brak polityki rachunkowości a przestępstwo
5.6 Wnioski końcowe
Bibliografia
Streszczenie


Rozdział 6
NIEKTÓRE PROBLEMY POLITYK RACHUNKOWOŚCI W ŚWIETLE CELÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
(Wiesław Janik)

6.1 Wprowadzenie
6.2 Wycena rzeczowych aktywów obrotowych a wynik finansowy
6.3 Zasady amortyzacji a wynik finansowy
6.4 Informacje księgowe a potrzeby informacyjne menedżerów
6.5 Rezerwy jako narzędzie ograniczania niekorzystnych skutków ryzyka
6.6 Wnioski końcowe
Bibliografia
Streszczenie


Rozdział 7
UJĘCIE DOTACJI SZKOLENIOWYCH W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE LUBELSKIEJ SZKOŁY BIZNESU
(Marzena Wrona)

7.1 Wprowadzenie
7.2 Dotacje na szkolenia i doradztwo
7.3 Dotacje w polskich i międzynarodowych regulacjach prawna bilansowego
7.4 Miejsce dotacji na szkolenia i doradztwo w polityce rachunkowości
7.5 Polityka rachunkowości w obszarze dotacji w Lubelskiej Szkole Biznesu – studium przypadku
7.6 Wnioski końcowe
Bibliografia
Streszczenie


Rozdział 8
UJĘCIE POMOCY PUBLICZNEJ W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI
(Katarzyna Żuk)

8.1 Wprowadzenie
8.2 Polityka rachunkowości
8.3 Ujęcie dotacji w ustawie o rachunkowości
8.4 Ujęcie dotacji w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości
8.5 Rezerwy i zobowiązania warunkowe dotyczące dotacji
8.6 Wyodrębnienie dotacji w ewidencji księgowej
8.7 Ujęcie dotacji w polityce rachunkowości
8.7.1 Dotacje inwestycyjne
8.7.2 Dotacje wspierające badania i rozwój
8.7.3 Dotacje szkoleniowe
8.7.4 Dotacje na pozyskanie usług doradczych
8.7.5 Dotacje stanowiące refundację poniesionych kosztów
8.7.6 Dotacje połączone z kredytem/pożyczką częściowo podlegającym umorzeniu
8.8 Wnioski końcowe
Bibliografia
Streszczenie


Rozdział 9
ZNACZENIE I WPŁYW POLITYKI RACHUNKOWOŚCI NA ROZLICZENIA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO
(Grzegorz Matysek)

9.1 Wprowadzenie
9.2 Prawo podatkowe a prawo bilansowe
9.3 Polityka rachunkowości a podatek dochodowy
9.4 Wnioski końcowe
Bibliografia
Streszczenie


Rozdział 10
ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKRYCIA STOSOWANIA NARZĘDZI AGRESYWNEJ KSIĘGOWOŚCI
(Anna Białek-Jaworska, Marek Sylwestrzak)

10.1 Wprowadzenie
10.2 Przyczyny i metody fałszowania sprawozdań finansowych
10.3 Manipulacje finansowe na przykładzie Enronu
10.4 Analiza wskaźnikowa i modele predykcji bankructwa Enronu
10.5 Stopy zwrotu Enronu na tle wyników branży energetycznej i indeksów
10.6 Wnioski końcowe
Bibliografia
Streszczenie

This product was added to our catalog on Wednesday 18 July, 2012.
Reviews
Previous product  Product 115 of 331 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Świat na długu
Świat na długu
Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa
Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego
Duch - Słowo - Kościół. Biblijny model ewangelizacji
Duch - Słowo - Kościół. Biblijny model ewangelizacji
Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu
Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu
Pomoc jako zachowanie prospołeczne
Pomoc jako zachowanie prospołeczne
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce