Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377024645 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Jurydyczne uwarunkowania wolności wypowiedzi w Polsce jako kategoria praw człowieka
[9788377024645]
35,00zł
Product available

Kinga Machowicz
ISBN:
978-83-7702-464-5
Pages: 344
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych skrótów

Wstęp

Rozdział I
Wypowiedź - treść i środki jej rozpowszechniania
1. Treść wypowiedzi
1.1. Uprawnienia składające się na wolność wypowiedzi
1.2. Wypowiedź o faktach
1.3. Wypowiedź ocenna, wartościująca
1.4. Odpowiedzialność za wypowiedź
1.4.1. Odpowiedzialność w ujęciu słownikowym
1.4.2. Odpowiedzialność cywilna
1.4.3. Odpowiedzialność karna
2. Prasa i inne środki rozpowszechniania wypowiedzi
2.1. Prasa
2.2. Środki rozpowszechniania wypowiedzi a prasa
3. Wnioski

Rozdział II
Ograniczenia wolności wypowiedzi w świetle Konstytucji i zobowiązań międzynarodowych
1. Uwagi wprowadzające
2. Ograniczenia zawarte w Konstytucji
2.1. Preambuła do Konstytucji a prawa człowieka
2.2. Demokratyczne państwo prawne
2.3. Konstytucyjna regulacja wolności wypowiedzi
3. Ograniczenia płynące z zobowiązań międzynarodowych
3.1. Reguły ustanawiania międzynarodowej ochrony praw człowieka
3.2. Regulacje kluczowe dla ochrony wolności wypowiedzi
3.3. Reguły wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce
4. Ograniczenia wolności wypowiedzi w stanach nadzwyczajnych - konsekwencje w sferze stosunków międzynarodowych
5. Wnioski

Rozdział III
Wypowiedź dziennikarska w świetle polskiego ustawodawstwa
1. Pojęcie "dziennikarz"
1.1. Pojęcie "dziennikarz" w Prawie prasowym
1.2. Dziennikarstwo śledcze
1.3. Dziennikarstwo obywatelskie
2. Podstawowe obowiązki dziennikarza na gruncie Prawa prasowego
2.1. Katalog podstawowych obowiązków dziennikarza
2.2. Etyka dziennikarska
2.3. Szczególna staranność i rzetelność
2.4. Zachowanie tajemnicy dziennikarskiej oraz dbałość o dobra osobiste i uprawnione interesy
2.5. Dbałość o poprawność języka i unikanie używania wulgaryzmów
2.6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
3. Wnioski

Rozdział IV
Wolność wypowiedzi a prawo do prywatności
1. Istota prawa do prywatności z perspektywy konstytucyjnej i zobowiązań międzynarodowych
1.1. Doktrynalne zróżnicowanie pojęć dotyczących prywatności
1.2. Zróżnicowanie zakresu ochrony prywatności w zależności od statusu jednostki
1.3. Kazuistyka orzecznicza w zakresie ochrony prywatności
2. Sfera cudzej prywatności jako przedmiot zainteresowania wypowiedzi
3. Wypowiedź krytyczna jako ingerencja w prawo do prywatności
3.1. Uwagi definicyjne na temat pojęcia "krytyka"
3.2. Prawo do krytyki na gruncie Prawa prasowego
3.3. Prawo do krytyki polityków
4. Wnioski

Rozdział V
Wolność wypowiedzi a wolność sumienia i religii
1. Istota wolności sumienia i religii z perspektywy konstytucyjnej i zobowiązań międzynarodowych
2. Prawna ochrona wolności sumienia i religii
3. Prowokacja artystyczna wobec ochrony wolności sumienia i religii
3.1. Wokół pojęć "sztuka" i "twórczość artystyczna"
3.2. Prowokacja jako szczególny środek artystycznego wyrazu w kontekście regulacji prawnych
3.3. Prowokacja jako szczególny środek artystycznego wyrazu w kontekście orzecznictwa
4. Wnioski

Rozdział VI
Wolność wyrażania opinii przez biegłego w postępowaniu sądowym - interakcje wolności wypowiedzi i prawa do sądu
1. Istota prawa do sądu z perspektywy konstytucyjnej i zobowiązań międzynarodowych
2. Istota wykorzystywania wiadomości specjalnych na potrzeby sądu
2.1. Osoba biegłego
2.1.1. Zagadnienia wspólne dla procedur przewidzianych w polskim systemie prawnym
2.1.2. Postępowanie karne
2.1.3. Postępowanie cywilne
2.1.4. Postępowanie przed sądem administracyjnym
2.2. Opinia procesowa a opinia prywatna
2.3. Prawidłowe sporządzanie opinii przez biegłego de lege lata i de lege ferenda
2.3.1. Reguły przeprowadzania dowodu z opinii biegłego
2.3.2. Pojęcia "opinia niepełna" i "opinia niejasna"
2.3.3. Postulat zmian ustawodawczych
3. Wypowiedź biegłego w kontekście prawa do rzetelnego rozpatrzenia sprawy
4. Wnioski

Zakończenie
1. Obecny stan wolności wypowiedzi w Polsce
2. Wnioski de lege ferenda

Bibliografia
1. Akty normatywne i dokumenty polityczne
2. Opracowania
3. Orzecznictwo
3.1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiej Komisji Praw Człowieka
3.2. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
3.3. Orzecznictwo Sądu Najwyższego
3.4. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
3.5. Orzecznictwo sądów powszechnych

This product was added to our catalog on Friday 21 September, 2012.
Reviews
Previous product  Product 123 of 335 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Reklama - zarys problematyki. Podręcznik akademicki
Reklama - zarys problematyki. Podręcznik akademicki
Apologia religii katolickiej
Apologia religii katolickiej
Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych
Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych
Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce. Księga pamiątkowa ku czci śp. Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka
Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce. Księga pamiątkowa ku czci śp. Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka
Praktyka ochrony praw człowieka. Tom II
Praktyka ochrony praw człowieka. Tom II
Danina publiczna w służbie samorządu
Danina publiczna w służbie samorządu
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce