Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380610330 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Zarządzanie grupą przedsiębiorstw
[9788380610330]
28,00zł
Product available

Marek Pawlak 
ISBN: 978-83-8061-033-0
Pages: 228
Format: B5
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Pojęcie koncernu i pojęcia pokrewne
1.1. Przedsiębiorstwa powiązane
1.2. Formy powiązań przedsiębiorstw
1.2.1. Powiązania personalne
1.2.2. Powiązania instytucjonalne
1.2.3. Powiązania funkcjonalne
1.3. Koncern
1.3.1. Perspektywa prawna
1.3.1.1. Pojęcie koncernu
1.3.1.2. Podział koncernów z prawnego punktu widzenia
1.3.2. Perspektywa ekonomiczna
1.3.2.1. Pojęcie koncernu z ekonomicznego punktu widzenia
1.3.2.2. Podział koncernów z ekonomicznego punktu widzenia
1.3.3. Jednolite kierownictwo
1.3.4. Sprawowanie kontroli
1.4. Holding
1.5. Inne formy organizacyjne grup przedsiębiorstw
1.5.1. Kartel
1.5.2. Fuzja
1.5.3. Konsorcjum
1.5.4. Alians strategiczny
1.5.5. Franszyza
1.5.6. Trust
1.5.7. Strategiczne partnerstwo
1.5.8. Tradycyjne umowy o współpracy
1.5.9. Joint venture
1.5.10. Klaster
1.5.11. Grupy przedsiębiorstw w Japonii

2. Przyczyny tworzenia grup przedsiębiorstw
2.1. Przyczyny organizacyjne
2.2. Finansowe przyczyny tworzenia grup przedsiębiorstw
2.3. Przyczyny związane z zarządzaniem
2.4. Przyczyny rynkowe i dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

3. Uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwem
3.1. Wyjaśnienie pojęć
3.1.1. Restrukturyzacja korporacyjna
3.1.2. Zakupy (acquisitions)
3.1.3. Fuzje (mergers)
3.1.4. Konsolidacje (consolidations)
3.1.5. Sprzedaż (divestiture), spin-off i downsizing
3.1.6. Wykupienie (buyout)
3.1.7. Fale działań restrukturyzacyjnych w Stanach Zjednoczonych
3.2. Taktyki przejęcia (takeover tactics)
3.2.1. Uwagi ogólne
3.2.2. Przejęcia przyjazne
3.2.3. Przejęcia wrogie
3.2.3.1. Wywieranie presji (the bear hug): ograniczenie możliwości celu (limiting the target options)
3.2.3.2. Walka przez pełnomocnictwa (proxy contest)
3.2.3.3. Zakupy akcji na wolnym rynku (open market purchases)
3.2.3.4. Oferta zakupu (tender offer)
3.2.3.5. Spór sądowy (litigation)
3.3. Taktyki obrony
3.3.1. Ogólny podział taktyk obrony
3.3.2. Prewencyjne taktyki obrony przed wrogimi przejęciami
3.3.2.1. Podział prewencyjnych taktyk obrony
3.3.2.2. Obrony przed rekinem (lichwiarzem, oszustem, szulerem) (shark repellents)
3.3.2.2.1. Wzmocnienie obrony rady dyrektorów
3.3.2.2.2. Ograniczenie działań akcjonariuszy
3.3.2.2.3. Zabezpieczenie na wypadek greenmail (antigreenmail provisions)
3.3.2.2.4. Postanowienia odnośnie do uczciwej ceny (fair-price provisions)
3.3.2.2.5. Akcje uprzywilejowane pod względem praw głosowania (super-voting stock)
3.3.2.2.6. Zmiana miejsca rejestracji spółki (reincorporation)
3.3.2.2.7. Złote, srebrne i cynowe spadochrony
3.3.2.3. Trujące pigułki (poison pills)
3.3.3. Aktywne taktyki obrony przed wrogimi przejęciami
3.3.3.1. Greenmail
3.3.3.2. Pac-Man defense
3.3.3.3. Biali rycerze i biali giermkowie (white knights and white squires)
3.3.3.4. Plany posiadania akcji przez pracowników (Employee Stock Ownership Plans - ESOPs)
3.3.3.5. Zmiana struktury kapitałów (recapitalization)
3.3.3.6. Plany wykupienia własnych akcji (share repurchase or buyback plans)
3.3.3.7. Restrukturyzacja korporacji (corporate restructuring)
3.3.3.8. Spór sądowy (litigation)
3.3.3.9. "Just Say No" defense

4. Organizacja grupy przedsiębiorstw
4.1. Centralizacja i decentralizacja
4.2. Podział kompetencji w ramach zarządu
4.3. Warianty struktur organizacji zarządzania
4.4. Przykłady rozwiązań organizacyjnych
4.4.1. Pierwszy przykład rozwiązania organizacyjnego
4.4.2. Drugi przykład rozwiązania organizacyjnego
4.4.3. Trzeci przykład rozwiązania organizacyjnego

5. Kierowanie grupą przedsiębiorstw
5.1. Autentyczne decyzje kierownicze
5.2. Podział zadań między zarządem koncernu a zarządami spółek córek
5.3. Obszary zadań kierownictwa koncernu
5.3.1. Normatywne kierowanie koncernem
5.3.2. Strategiczne kierowanie koncernem
5.3.3. Zarządzanie sferą finansów w koncernie
5.3.4. Zadania kierownicze w sferze kadrowej

Literatura

This product was added to our catalog on Friday 19 June, 2015.
Reviews
Previous product  Product 204 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa
Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa
Dzieje opactwa supraskiego
Dzieje opactwa supraskiego
Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego
Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji
Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu (soft cover)
Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu (soft cover)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce