Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380610071 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
Miscellanea methodologica. Wybór tekstów Andrzeja Bronka SVD i Stanisława Majdańskiego
60,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
A Recipe for Rehabilitation. Methodologies and Methods in Research and Transdisciplinary Rehabilitation Practice
[9788380610071]
42,00zł
Product available

eds. Wojciech Otrębski, Grzegorz Wiącek
ISBN:
978-83-8061-007-1
Pages: 406
Format: B5
Year: 2014
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Introduction

Podstawowe problemy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Stanisław Kowalik
Niepełnosprawność w ujęciu neoewolucjonizmu
A neoevolutionary perspective on disability

Elżbieta Rutkowska
Obszary współpracy z psychologiem w procesie rehabilitacji ruchowej
Areas of cooperation with psychology in physical rehabilitation process

Kazimiera Krakowiak
Przemiany w rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu jako wyzwanie badawcze w aspekcie metodologicznym
Changes in the rehabilitation of children and young people with hearing impairments as a methodological challenge for research

Andrzej E. Sękowski, Agnieszka Mioduchowska-Zienkiewicz, Monika Krempa
Współczesne tendencje w badaniach postaw wobec osób niepełnosprawnych
Current trends in the study of attitudes towards people with disabilities


Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi

Ewa Domagała-Zyśk
Specyfika prowadzenia badań naukowych wśród osób niesłyszących i słabosłyszących
Specific nature of scientific research among persons who are deaf and hard of hearing

Katarzyna Radzińska
Metody komunikacji stosowane w praktyce rehabilitacyjnej osób głuchoniewidomych - możliwości i ograniczenia
The methods of communication used in the rehabilitation practice of deaf-blind people - possibilities and limitations

Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Metody wczesnej rehabilitacji wzroku u małych dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia
Methods of early low vision therapy of children with cerebral visual impairment


Rehabilitacja osób z chorobą psychiczną

Krzysztof Dyga, Radosław Stupak
Obraz rehabilitacji psychiatrycznej w Polsce. Opis, porównania i ocena
Psychiatric rehabilitation in Poland. An attempt of a brief description of its current state and comparison of selected Polish and Western solutions

Joanna Rodzeń-Krawiec
The Stages Of Recovery Instrument (STORI) oraz inne narzędzia oceny poczucia zdrowienia u chorych psychicznie
The Stages of Recovery Instrument (STORI) and other tools to evaluate the sense of recovery of mentally ill persons

Katarzyna Gołębiewska, Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Urszula Baron
Związek problemów występujących u chorych na schizofrenię z funkcjonowaniem społecznym
Relationship between problems occurring in schizophrenia patients and social functioning

Tomasz Sękowski, Anna Uzarewicz
Zastosowanie metody terapii Korekta Dysfunkcjonalnych Schematów Zachowania (KDSZ) w rehabilitacji psychicznej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu A
Correction of Dysfunctional Behaviour Patterns method in psychological rehabilitation of participants of an Environmental Self-Help Home type A

Roman Szałachowski, Małgorzata M. Kulik
Terapia poznawczo-behawioralna osób ze schizofrenią
Cognitive behavioral therapy in treatment of schizophrenics and support to their families

Ernest Tyburski, Sylwia Strzałkowska, Agnieszka Samochowiec, Jerzy Samochowiec, Andrzej Sokołowski
Rehabilitacja psychologiczna w modelu psychiatrii środowiskowej na podstawie studium przypadku pacjentki z otępieniem alkoholowym
Psychological rehabilitation of an alcoholic dementia patient in community psychiatry model: a case study


Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością umysłową

Agnieszka Czusz
Funkcjonowanie moralne osób niepełnosprawnych umysłowo w świetle współczesnych teorii moralności 
Moral functioning of people with intellectual disabilities in the light of contemporary moral theories

Paweł Kurtek
Inteligencja płynna a wybrane formalne i treściowe aspekty schematów szkolnych relacji z rówieśnikami i radzenia sobie gimnazjalistów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Fluid Intelligence and some formal and of content aspects of classmates relationships and coping schemes in mild intellectual disabled youth

Arkadiusz Mański, Aleksandra Szulman-Wardal
System NUMICON w edukacji i rehabilitacji dziecka z zespołem Downa - aplikacje praktyczne
Numicon system in teaching and rehabilitation of children with Down's syndrome - aplications in practice


Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową i somatyczną

Katarzyna Doktór
Hipoterapia w kompleksowej rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Hippotherapy in the comprehensive rehabilitation of children with infantile cerebral palsy

Jakub Niedbalski
Psychospołeczna rehabilitacja osób z niepełnosprawnością fizyczną uprawiających sport - perspektywa socjologii interakcji
Psychosocial rehabilitation of physically disabled athletes from the perspective of the sociology of interaction

Grzegorz Wiącek
Postawy i poczucie wsparcia rodziców dzieci uczestniczących w Systemie Nauczania Kierowanego
Children's participation in Conductive Education and selected chatacteristics of their parents

Rafał Pawlik
Psychologiczne aspekty rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami serca w świetle zaleceń ZUS, wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i badań własnych nad funkcjonowaniem emocjonalnym i radzeniem sobie ze stresem
Psychological aspects of cardiovascular patients' rehabilitation in the light of the Polish Social Insurance Institution's regulations, Polish Cardiac Society's directives and personal research concerning emotional functioning and stress management

Barbara Czuba
Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na atopowe zapalenie skóry - analiza podejść terapeutycznych
The functioning of families with chronically ill children allergic diseases - the analysis of therapeutic approaches


Rehabilitacja osób z deficytami neurologicznymi, zaburzeniami mowy i niepełnosprawnością wieloraką

Jan Bielecki
Poczucie kontroli i style radzenia sobie ze stresem u osób jąkających się
Sense of control and ways of coping with the stress of stuttering people

Tomasz Komendziński , Emilia Mik ołajewska, Dariusz Mikołajewski
Model eklektyczny/mieszany jako rozwiązanie uzupełniające w fizjoterapii pacjentów z deficytami neurologicznymi
Eclectic/mixed model as a complementary solution within physiotherapy of patients with neurological disorders

Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Czy jest życie w śpiączce? Problemy dotyczące rehabilitacji osób w "stanie wegetatywnym"
What kind of life is there in a vegetative state? Problems encountered during the rehabilitation of patients in a VS


Praktyka rehabilitacyjna - zagadnienia metodologiczne i proceduralne

Urszula Dębska
Perspektywa life-span dla niepełnosprawności i rehabilitacji
Life-span context to disability and rehabilitation

Joanna Kowalska
Metody pomiaru postaw dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością
The measurement methods of pre-schoolers' attitudes towards people with disability

Kamila Madeja-Bień
Pozytywne autoprezentacje jako istotny czynnik rehabilitacji wiedzy jednostki o sobie
Positive autopresentations as an important factor in the rehabilitation of self-knowledge

Katarzyna Mariańczyk, Aneta Libera
Stres doświadczany przez matki w sytuacji przedwczesnych narodzin dziecka jako przestrzeń działań dla psychologa
Stress experienced by mothers facing preterm delivery as action area for psychologists

Katarzyna Połtyn-Zaradna, Jakub Einhorn, Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Katarzyna Zatońska
Subiektywna ocena jakości życia osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie miasta Wrocławia i okolic
Self-evaluated quality of life undertaken by people with disability and dependent people living in the city of Wrocław and its suburbs

Błażej Wojdała
Poradnictwo psychologiczne jako narzędzie rehabilitacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
Counselling as an instrument of social rehabilitation

This product was added to our catalog on Monday 27 July, 2015.
Reviews
Previous product  Product 208 of 351 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością
Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością
$ Kreowanie tożsamości szkoły. Tom 2: Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne
$ Kreowanie tożsamości szkoły. Tom 2: Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne
$ Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna
$ Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna
$ Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku
$ Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku
Idol w kulturze
Idol w kulturze
Między szkołą a domem. Konteksty socjalizacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych
Między szkołą a domem. Konteksty socjalizacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce