Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380610613 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
29,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Psychologia zagrożeń w zawodach wysokiego ryzyka
[9788380610613]
28,00zł
Product available

Piotr Mamcarz
ISBN:
978-83-8061-061-3
Pages: 246
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Multidymensjonalna analiza jednostki w sytuacji zagrożenia
1.1. Człowiek jako jedność noopsychosomatyczna
1.2. Podejmowanie decyzji w sytuacji zagrożenia

ROZDZIAŁ II
Rozumienie pojęcia "poczucie zagrożenia" w literaturze przedmiotu

2.1. Interdyscyplinarne ujęcie poczucia zagrożenia
2.2. Rozumienie i defi nicja poczucia zagrożenia
2.3. Rodzaje poczucia zagrożenia a percepcja sygnału niebezpieczeństwa

ROZDZIAŁ III
Specyfi ka zagrożenia w miejscu pracy

3.1. Cechy środowiska pracy
3.2. Wymiar podmiotowy sytuacji pracy
3.2.1. Wymiar osobowościowy jako zmienna kształtująca miejsce pracy
3.2.2. Społeczny aspekt miejsca pracy
3.2.3. Stres i wypalenie zawodowe
3.3. Człowiek w sytuacji niebezpieczeństwa w pracy
3.3.1. Charakterystyka zawodu strażaka
3.3.2. Charakterystyka pracy górnika
3.3.3. Charakterystyka pracy osoby w zakładach chemicznych

ROZDZIAŁ IV
Metodologia badań własnych

4.1. Problem pracy i hipotezy badawcze
4.2. Opis zastosowanych metod
4.2.1. Arkusz Samopoznania (AS) R.B. Cattella
4.2.2. Test Noodynamiki (T.N-D) K. Popielskiego
4.2.3. Lista Symptomów Noopsychosomatycznych (LS-NPS) K. Popielskiego
4.2.4. Kwestionariusz Poczucia Zagrożenia w Pracy (KPZP) P. Mamcarza
4.2.5. Kwestionariusz Traumy Stanowiskowej (KTS) P. Mamcarza
4.2.6. Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Pracy B. Dudka, M. Waszkowskiej, W. Hanke (KSOP)
4.3. Strategia badań własnych
4.4. Opis badanej grupy
4.5. Procedura badawcza

ROZDZIAŁ V
Analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań

5.1. Analiza psychologiczna badanej grupy
5.1.1. Struktura osobowości badanej grupy
5.1.2. Dynamika poczucia sensu życia w badanej grupie
5.1.3. Analiza ilościowa wyników badania Listą Symptomów Noopsychosomatycznych
5.1.4. Poczucie zagrożenia w pracy badanych osób
5.1.5. Analiza oceny traumy stanowiskowej w badanej grupie
5.1.6. Subiektywna ocena pracy w badanej grupie
5.2. Analiza uzyskanych współzależności
5.2.1. Analiza związku poziomu lęku z poczuciem zagrożenia
5.2.2. Związek noetycznego wymiaru osobowości z poczuciem zagrożenia
5.2.3. Funkcjonowanie noopsychosomatyczne a poczucie zagrożenia
5.2.4. Zależność między poziomem traumatyzacji a poczuciem zagrożenia
5.2.5. Analiza związku poczucia stresu z poczuciem zagrożenia
5.3. Analiza porównawcza wyników badań
5.3.1. Poczucie zagrożenia u osób z wysokim i niskim poziomem lęku
5.3.2. Dynamika noetycznego wymiaru osobowości a poczucie zagrożenia
5.3.3. Natężenie objawów noopsychosomatycznych a poczucie zagrożenia
5.3.4. Doświadczenia traumatyczne w miejscu pracy a poczucie zagrożenia
5.3.5. Wysoki i niski poziom stresu zawodowego a poczucie zagrożenia
5.4. Analiza porównawcza uzyskanych wyników badań w poszczególnych grupach zawodowych
5.4.1. Różnice między grupami zawodowymi w poziomie doświadczanego poczucia zagrożenia
5.4.2. Różnice między grupami zawodowymi w nasileniu traumy stanowiskowej
5.4.3. Różnice między grupami zawodowymi w czynnikach osobowościowych
5.4.4. Różnice między grupami zawodowymi w dynamice wymiaru noetycznego
5.4.5. Różnice między grupami zawodowymi w natężeniu objawów noopsychosomatycznych
5.4.6. Różnice między grupami zawodowymi w poziomie stresu zawodowego
5.5. Poczucie zagrożenia w pracy
5.5.1. Analiza poszczególnych składowych poczucia zagrożenia w pracy
5.5.2. Podsumowanie analizy regresji wielokrotnej uzyskanych wyników badań
5.6. Podsumowanie wyników badań własnych

Zakończenie

Bibliografia

This product was added to our catalog on Tuesday 17 May, 2016.
Reviews
Previous product  Product 233 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze
Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze
Konsumpcjonizm. Perspektywa protestanckiej koncepcji człowieka i społeczeństwa
Konsumpcjonizm. Perspektywa protestanckiej koncepcji człowieka i społeczeństwa
Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej
Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej
Melancholia: The Disease of the Soul
Melancholia: The Disease of the Soul
Studia nad polityką polską XX wieku. Relacje państwo - Kościół
Studia nad polityką polską XX wieku. Relacje państwo - Kościół
Człowiek jest najpiękniejszym domem Bożym. Dramaturgia Romana Brandstaettera wobec antropologii chrześcijańskiej
Człowiek jest najpiękniejszym domem Bożym. Dramaturgia Romana Brandstaettera wobec antropologii chrześcijańskiej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce