Wydawnictwo KUL
  Start » Nauki społeczne » 9788380613706 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Zmagania religijne. Uwarunkowania i funkcje
[9788380613706]
45,00zł
Produkt dostępny

Beata Zarzycka
ISBN:
978-83-8061-370-6
Stron: 432
Format: B5
Rok wydania: 2017


SPIS TREŚCI

WYKAZ STOSOWANYCH SYMBOLI STATYSTYCZNYCH

WSTĘP

1. PSYCHOLOGICZNE ROZUMIENIE ZMAGAŃ RELIGIJNYCH
1.1. Pojęcie zmagań religijnych
1.1.1. Zmagania jako negatywne religijne radzenie sobie ze stresem
1.1.2. Zmagania jako kategoria dyspozycyjna
1.1.3. Zmagania a problemy religijne i duchowe
1.2. Kategorie zmagań religijnych i duchowych
1.2.1. Zmagania dotyczące koncepcji bóstwa
1.2.1.1. Gniew względem Boga
1.2.1.2. Lęk przed karą Bożą
1.2.2. Zmagania moralne i wątpliwości religijne
1.2.2.1. Poczucie winy z powodu niedoskonałości moralnej
1.2.2.2. Wątpliwości religijne
1.2.3. Interpersonalne zmagania religijne
1.2.3.1. Niezgoda w kwestiach doktryny religijnej
1.2.3.2. Urazy spowodowane przez osoby religijne
1.2.4. Poczucie wpływu diabolicznego
1.2.4.1. Opętanie
1.2.4.2. Atrybucje diaboliczne
1.3. Częstość zmagań

2. NARZĘDZIA DO BADANIA ZMAGAŃ
2.1. Pierwsze pomiary trudności religijnych
2.2. Skale do pomiaru zmagań jako aspektów relacji człowieka z Bogiem
2.3. Skale do pomiaru zmagań jako stylów religijnego radzenia sobie ze stresem
2.4. Skale do pomiaru zmagań jako ogólnych tendencji
2.5. Skale do pomiaru zmagań w warunkach klinicznych

3. UWARUNKOWANIA ZMAGAŃ
3.1. Sytuacyjne uwarunkowania zmagań
3.2. Społeczne uwarunkowania zmagań
3.3. Podmiotowe uwarunkowania zmagań
3.4. Religijne uwarunkowania zmagań

4. FUNKCJE ZMAGAŃ
4.1. Zmagania religijne a dobrostan i zdrowie psychiczne
4.2. Zmagania religijne a objawy somatyczne i śmiertelność
4.3. Zmagania religijne jako predyktor wzrostu

5. PLAN BADAŃ WŁASNYCH
5.1. Przyjęte założenia teoretyczne
5.1.1. Uwarunkowania zmagań
5.1.2. Funkcje zmagań
5.2. Ogólny plan badań
5.3. Charakterystyka uczestników badań

6. POSTAWY RODZICIELSKIE, OSOBOWOŚĆ I POKORA JAKO UWARUNKOWANIA ZMAGAŃ RELIGIJNYCH
6.1. Postawy rodzicielskie
6.2. Cechy osobowości
6.3. Pokora
6.4. Problem i hipotezy
6.5. Metoda
6.5.1. Uczestnicy badań
6.5.2. Narzędzia
6.5.2.1. Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc)
6.5.2.2. Inwentarz Osobowości (NEO-FFI)
6.5.2.3. Inwentarz Zdrowej Pokory (HHI)
6.5.2.4. Skala Pocieszenia i Napięcia Religijnego (RCSS)
6.5.3. Sposób analizy
6.6. Wyniki
6.6.1. Postawy rodzicielskie, cechy osobowości i pokora w badanej grupie
6.6.1.1. Postawy rodziców w badanej grupie
6.6.1.2. Cechy osobowości w badanej grupie
6.6.1.3. Pokora w badanej grupie
6.6.1.4. Zmagania i wsparcie religijne w badanej grupie
6.6.2. Postawy rodzicielskie, cechy osobowości i pokora a zmagania religijne - analiza korelacji
6.6.3. Postawy rodzicielskie, cechy osobowości i pokora a zmagania religijne - analiza regresji
6.6.3.1. Uwarunkowania lęku-winy
6.6.3.2. Uwarunkowania negatywnych emocji względem Boga
6.6.3.3. Uwarunkowania negatywnych interakcji społecznych związanych z religią
6.6.3.4. Uwarunkowania pocieszenia religijnego
6.7. Dyskusja wyników

7. CENTRALNOŚĆ, PRZEKONANIA POSTKRYTYCZNE I WIĘŹ Z BOGIEM A ZMAGANIA RELIGIJNE
7.1. Teoretyczny kontekst ujmowania religijności
7.1.1. Centralność religijności
7.1.2. Poznawcze postawy wobec religii
7.1.2.1. Przemiany polskiej religijności
7.1.2.2. Koncepcja przekonań postkrytycznych
7.1.3. Przywiązanie do Boga
7.1.3.1. Pojęcie i funkcje przywiązania
7.1.3.2. Style przywiązania
7.1.3.3. Przywiązanie do Boga
7.2. Problem i hipotezy
7.3. Metoda
7.3.1. Uczestnicy badań
7.3.2. Narzędzia
7.3.2.1. Skala Centralności (C-15)
7.3.2.2. Skala Przekonań Postkrytycznych (PCBS)
7.3.2.3. Kwestionariusz Więzi z Bogiem (KWB)
7.3.2.4. Skala Pocieszenia i Napięcia Religijnego (RCSS)
7.3.3. Sposób analiz
7.4. Wyniki
7.4.1. Centralność religijności a zmagania religijne
7.4.1.1. Centralność religijności w badanej grupie
7.4.1.2. Centralność a zmagania religijne: analiza korelacji
7.4.1.3. Centralność a zmagania religijne: moderacja przez płeć, poziom stresu i zmianę wyznania
7.4.1.3.1. Płeć
7.4.1.3.2. Poziom stresu
7.4.1.3.3. Zmiana wyznania
7.4.1.4. Centralność i lęk-wina: zależność prostoliniowa czy krzywoliniowa?
7.4.2. Przekonania postkrytyczne a zmagania religijne
7.4.2.1. Postawy wobec religii w badanej grupie
7.4.2.2. Przekonania postkrytyczne a zmagania religijne - analiza korelacji
7.4.2.3. Przekonania postkrytyczne a zmagania religijne: moderacja przez wiek
7.4.2.3.1. Literalna afirmacja
7.4.2.3.2. Literalne zaprzeczenie
7.4.2.3.3. Symboliczne zaprzeczenie
7.4.2.3.4. Symboliczna afirmacja
7.4.3. Więź z Bogiem a zmagania religijne
7.4.3.1. Więź z Bogiem w badanej próbie
7.4.3.2. Związki więzi z Bogiem ze zmaganiami religijnymi
7.4.3.3. Wyodrębnienie grup różniących się typem przywiązania do Boga
7.4.3.4. Typ więzi z Bogiem a zmagania religijne
7.5. Dyskusja wyników
7.5.1. Centralność religijności
7.5.2. Przekonania postkrytyczne
7.5.3. Typ więzi z Bogiem

8. ZMAGANIA RELIGIJNE A ZDROWIE PSYCHICZNE
8.1. Teoretyczny i empiryczny kontekst badań
8.2. Problem i hipotezy
8.3. Badanie 1: Zmagania religijne jako mediatory związku stresu ze wskaźnikami zdrowia psychicznego w warunkach różnego nasilenia stresu
8.3.1. Uczestnicy badań
8.3.2. Narzędzia
8.3.2.1. Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-28)
8.3.2.2. Skala Symptomów pod Postacią Somatyczną (SOMS-7)
8.3.2.3. Skala Odczuwanego Stresu (PSS-10)
8.3.2.4. Skala Pocieszenia i Napięcia Religijnego
8.3.3. Sposób analizy
8.3.4. Wyniki
8.3.4.1. Ocena zdrowia psychicznego i zmagań religijnych w badanej grupie
8.3.4.1.1. Ogólny stan zdrowia psychicznego
8.3.4.1.2. Symptomy pod postacią somatyczną
8.3.4.1.3. Poziom odczuwanego stresu
8.3.4.1.4. Zmagania religijne w badane grupie
8.3.4.2. Zmagania religijne a zdrowie psychiczne
8.3.4.2.1. Związki zmagań religijnych ze wskaźnikami zdrowia psychicznego
8.3.4.2.2. Analiza mediacji związku stresu ze stanem zdrowia psychicznego przez zmagania religijne
8.3.4.2.3. Mediacja związku stresu z symptomami somatoformicznymi przez zmagania religijne
8.3.5. Dyskusja
8.4. Badanie 2: Zmagania religijne jako mediatory związku religijności z satysfakcją z życia i poczuciem koherencji
8.4.1. Uczestnicy badań
8.4.2. Narzędzia
8.4.2.1. Skala Satysfakcji z Życia (SWLS)
8.4.2.2. Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29)
8.4.2.3. Skala Centralności (C-15)
8.4.2.4. Indeks Religijny (DUREL)
8.4.2.5. Skala Pocieszenia i Napięcia religijnego
8.4.3. Sposób analizy
8.4.3.1. Sposób analizy zależności między zmaganiami a satysfakcją z życia
8.4.3.2. Sposób analizy zależności między zmaganiami a poczuciem koherencji
8.4.4. Wyniki
8.4.4.1. Zmagania religijne a satysfakcja z życia
8.4.4.1.1. Ocena satysfakcji z życia, religijności i zmagań w badanej grupie
8.4.4.1.2. Zmagania religijne jako mediatory związku religijności z satysfakcją z życia
8.4.4.2. Zmagania religijne a poczucie koherencji
8.4.4.2.1. Ocena poczucia koherencji, religijności i zmagań w badanej grupie
8.4.4.2.2. Zmagania religijne a poczucie koherencji
8.4.5. Dyskusja
8.5. Badanie 3: Zmagania religijne a poczucie beznadziejności
8.5.1. Uczestnicy badań
8.5.2. Narzędzia
8.5.2.1. Skala Poczucia Beznadziejności Becka (BHS)
8.5.2.2. Skala Pocieszenia i Napięcia religijnego
8.5.3. Sposób analizy
8.5.4. Wyniki
8.5.4.1. Ocena poczucia beznadziejności w badanej grupie
8.5.4.2. Ocena zmagań religijnych w badanej grupie
8.5.4.3. Zmagania religijne a poczucie beznadziejności
8.5.4.3.1. Związki zmagań religijnych z poczuciem beznadziejności
8.5.4.3.2. Zależność prostoliniowa czy krzywoliniowa?
8.5.4.3.3. Porównanie grup różniących się wsparciem i zmaganiem religijnym w zakresie poczucia beznadziejności
8.5.5. Dyskusja wyników
8.6. Podsumowanie

9. ZMAGANIA RELIGIJNE A ZDROWIE PSYCHICZNE W SYTUACJI TRUDNEJ
9.1. Badanie 1: zmagania religijne jako mediatory związku nasilenia depresji z oceną własnej choroby u osób chorych na depresję
9.1.1. Zmagania religijne u osób chorych na depresję
9.1.2. Problem i hipotezy
9.1.3. Metoda
9.1.3.1. Uczestnicy badań
9.1.3.2. Metody badań
9.1.3.2.1. Inwentarz Depresji Becka (DBI)
9.1.3.2.2. Skala Oceny Własnej Choroby (SOWC)
9.1.3.2.3. Skala Pocieszenia i Napięcia religijnego (RCSS)
9.1.3.3. Sposób analiz
9.1.4. Wyniki
9.1.4.1. Depresja, ocena choroby i zmagania religijne w badanej grupie
9.1.4.1.1. Nasilenie depresji w badanej grupie
9.1.4.1.2. Ocena własnej choroby w badanej grupie
9.1.4.1.3. Zmagania religijne w badanej grupie
9.1.4.2. Związki depresji ze zmaganiami religijnymi
9.1.4.3. Nasilenie depresji a ocena własnej choroby: mediacja przez zmagania religijne
9.1.5. Dyskusja wyników
9.2. Badanie 2: Zmagania religijne jako mediatory związku centralności religijności z niepokojem i satysfakcją z życia u homoseksualnych mężczyzn
9.2.1. Pojęcie homoseksualizmu
9.2.2. Religijność a zdrowie psychiczne osób homoseksualnych
9.2.3. Problem i hipotezy
9.2.4. Metoda
9.2.4.1. Uczestnicy badań
9.2.4.2. Metody badań
9.2.4.2.1. Skala Centralności (C-15)
9.2.4.2.2. Kwestionariusz Stanu i Cechy Lęku (STAI)
9.2.4.2.3. Skala Satysfakcji z Życia (SWLS)
9.2.4.2.4. Skala Pocieszenia i Napięcia Religijnego (RCSS)
9.2.4.3. Sposób analiz
9.2.5. Wyniki
9.2.5.1. Centralność, niepokój, satysfakcja z życia, wsparcie i zmagania religijne w badanej grupie
9.2.5.1.1. Centralność religijności w badanej grupie
9.2.5.1.2. Niepokój w badanej grupie
9.2.5.1.3. Satysfakcja z życia w badanej grupie
9.2.5.1.4. Zmagania religijne w badanej grupie
9.2.5.2. Związki zmagań z niepokojem i satysfakcją z życia
9.2.5.3. Centralność a niepokój i satysfakcja z życia: mediacja przez zmagania i wsparcie religijne
9.2.6. Dyskusja wyników

10. PODSUMOWUJĄCA DYSKUSJA WYNIKÓW
10.1. Uwarunkowania zmagań religijnych
10.1.1. Warunkowanie zmagań religijnych przez postawy rodzicielskie, cechy osobowości i pokorę
10.1.2. Religijne uwarunkowania zmagań
10.2. Funkcje zmagań w zakresie zdrowia psychicznego
10.2.1. Funkcje zmagań w zakresie zdrowia psychicznego w populacji ogólnej
10.2.2. Funkcje zmagań w zakresie zdrowia psychicznego w sytuacji trudnej
10.3. Dodatkowe uwagi
10.4. Ograniczenia badań
10.5. Przyszłe badania

BIBLIOGRAFIA

SUMMARY. Religious struggles: Determinants and functions

ANEKS. Tabele analiz statystycznych

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 24 lipiec 2017.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 270 z 352 
w kategorii Nauki społeczne
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Niewiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia
Niewiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia
Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań
Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań
Opera omnia T. XIII-1 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-1 - W rozmowie z czasem
Dzieła
Dzieła
Cierpienie dzieci i młodzieży - aspekty aksjologiczne i dydaktyczne
Cierpienie dzieci i młodzieży - aspekty aksjologiczne i dydaktyczne
Opera omnia T. IV - Wprowadzenie do chrześcijaństwa
Opera omnia T. IV - Wprowadzenie do chrześcijaństwa
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce