Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380613829 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Między Warszawą a Florencją. Korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza. 1870-1890
Między Warszawą a Florencją. Korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza. 1870-1890
32,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Soft power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego
[9788380613829]
45,00zł
Product available

Beata Piskorska
ISBN: 978-83-8061-382-9
Pages: 598
Format: B5
Year: 2017
Language: Polish

Problemem badawczym publikacji jest jedno z kluczowych zagadnień teorii i praktyki współczesnych stosunków międzynarodowych, a mianowicie wpływ danego podmiotu na swoje otoczenie w celu jego zmiany stosownie do określonych przez niego preferencji. Analiza została przeprowadzona na przykładzie Unii Europejskiej, stosującej zasoby soft power, rozumiane jako system wartości, tożsamość kulturowa i działania polityczne wobec państw Partnerstwa Wschodniego. Jednocześnie podjęty został kontrowersyjny problem skuteczności politycznej i kulturowej Unii Europejskiej - identyfikowanej jako jej soft power - w działaniach wobec sąsiedztwa wschodniego na obszarze poradzieckim.
Założeniem głównym, stanowiącym tezę ogólną publikacji, jest pogląd, że szczególne miejsce w polityce Unii Europejskiej wobec wskazanego regionu zajmuje
soft power. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko na etapie konceptualizacji podejścia do wrażliwego obszaru sąsiedzkiego, ale też jego implementacji. Realizacja takiej polityki, wynikająca również z braku dobrze funkcjonującego zaplecza hard power, przejawia się przeważnie w zastosowaniu niesiłowych i nieprzymusowych instrumentów.
Ujęty w ten sposób problem badawczy jest wielowymiarowy. Koncentruje się, po pierwsze, na dynamice siły we współczesnych stosunkach międzynarodowych, a głównie na relatywnym wzroście jej miękkich komponentów. Po drugie, dotyczy hybrydowego podmiotu: Unii Europejskiej jako potęgi normatywnej, cywilnej czy pokojowej, badanej w czasie borykania się z trudnościami jej obecnego i przyszłego funkcjonowania. Po trzecie, dotyczy obszaru poradzieckiego, gdzie zachodzą złożone procesy wewnątrzpaństwowe warunkowane zmiennymi wpływami geopolitycznymi, które mają konsekwencję dla porządku międzynarodowego, zwłaszcza w przestrzeni europejskiej.
 


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Istota soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych - zagadnienia teoretyczne
1.1. Pojęcie siły (power) we współczesnych stosunkach międzynarodowych
1.1.1. Istota siły
1.1.2. Formy i rodzaje siły
1.1.3. Pomiar siły
1.2. Pojęcie soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych
1.2.1. Istota soft power
1.2.2. Zasoby i instrumenty soft power
1.2.2.1. Zasoby soft power
1.2.2.2. Relacje między zasobami soft a hard power
1.2.2.3. Instrumenty soft power
1.2.3. Pomiar soft power
1.3. Konceptualizacja soft power w wybranych paradygmatach badawczych stosunków międzynarodowych
1.3.1. Soft power w teorii realizmu i neorealizmu
1.3.2. Soft power w teorii liberalizmu i neoliberalizmu
1.3.3. Soft power w konstruktywizmie

Rozdział 2. Specyfika Unii Europejskiej jako podmiotu soft power w polityce wobec państw Partnerstwa Wschodniego
2.1. Unia Europejska jako specyficzny podmiot stosunków międzynarodowych
2.1.1. Hybrydowość Unii Europejskiej
2.1.2. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej
2.1.3. Specyfika reformy polityki zagranicznej Unii Europejskiej
2.2. Specyfika soft power w polityce Unii Europejskiej
2.2.1. Koncepcja soft power państw
2.2.2. Soft power innych uczestników stosunków międzynarodowych
2.2.3. Koncepcja soft power Unii Europejskiej
2.3. Specyfika zasobów soft power Unii Europejskiej
2.3.1. Unia Europejska jako wspólnota kulturowa
2.3.2. Unia Europejska jako wspólnota wartości
2.3.3. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

Rozdział 3. Państwa Partnerstwa Wschodniego jako przestrzeń stosowania soft power w polityce Unii Europejskiej
3.1. Specyfika obszaru państw Partnerstwa Wschodniego
3.1.1. Wspólne wartości jako czynnik definiujący państwa obszaru
3.1.2. Wspólnota kulturowa jako czynnik spajający państwa obszaru
3.1.3. Polityka zagraniczna państw obszaru
3.2. Znaczenie obszaru państw Partnerstwa Wschodniego dla Unii Europejskiej
3.2.1. Polityka Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego (cele i założenia)
3.2.2. Zagrożenia bezpieczeństwa Unii Europejskiej generowane w obszarze poradzieckim
3.2.2.1. Konflikt w Naddniestrzu
3.2.2.2. Wojna Gruzji i Rosji
3.2.2.3. Wojna Rosji i Ukrainy

Rozdział 4. Instrumenty soft power w polityce Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego
4.1. Instrumenty w ramach Partnerstwa Wschodniego
4.1.1. Partnerstwo Wschodnie jako przejaw polityki soft power Unii Europejskiej
4.1.1.1. Od wymiaru wschodniego do Partnerstwa Wschodniego - wkład Polski w politykę wschodnią UE
4.1.1.2. Europejska Polityka Sąsiedztwa i jej reforma
4.1.1.3. Partnerstwo Wschodnie jako „wartość dodana” Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
4.1.2. Instrumenty Partnerstwa Wschodniego
4.1.2.1. Instrumenty polityczno-dyplomatyczne
4.1.2.2. Instrumenty ekonomiczno-finansowe
4.1.2.3. Instrumenty kulturowe i edukacyjne
4.2. Instrumenty poza Partnerstwem Wschodnim
4.2.1. Instrumenty polityczno-dyplomatyczne
4.2.2. Instrumenty kulturowe i edukacyjne
4.2.3. Instrumenty stabilizacyjne

Rozdział 5. Efektywność soft power w polityce Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego
5.1. Pomiar efektywności soft power w polityce Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego
5.1.1. Efektywność instrumentów soft power Unii Europejskiej w ramach Partnerstwa Wschodniego - badania ilościowe
5.1.1.1. Matryca spójności celów Partnerstwa Wschodniego z podjętymi działaniami w wymiarze dwustronnym
5.1.1.2. Matryca spójności celów Partnerstwa Wschodniego z podjętymi działaniami w wymiarze wielostronnym
5.1.1.3. Stopień spójności celów platform tematycznych i inicjatyw flagowych z podjętymi działaniami w wymiarze wielostronnym
5.1.2. Efektywność instrumentów soft power Unii Europejskiej w ramach Partnerstwa Wschodniego - badania jakościowe
5.1.3. Efektywność instrumentów soft power Unii Europejskiej poza Partnerstwem Wschodnim
5.1.3.1. Instrumenty polityczno-dyplomatyczne
5.1.3.2. Instrumenty kulturowe i edukacyjne
5.1.3.3. Instrumenty stabilizacyjne
5.2. Adaptacja państw Partnerstwa Wschodniego do soft power Unii Europejskiej
5.2.1. Zdolność państw Partnerstwa Wschodniego do dostosowania się do oczekiwań UE
5.2.2. Wola społeczeństw państw Partnerstwa Wschodniego do dostosowania się do oczekiwań UE
5.2.3. Przekonanie państw Partnerstwa Wschodniego o atrakcyjności i sile przyciągania UE
5.3. Czynniki osłabiające soft power w polityce Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego
5.3.1. Czynniki zewnętrzne - oddziaływanie soft power Rosji w regionie
5.3.1.1. Postrzeganie polityki soft power Unii Europejskiej przez Rosję
5.3.1.2. Soft power jako instrument polityki zagranicznej Rosji wobec państw Partnerstwa Wschodniego
5.3.2. Czynniki wewnętrzne - kryzys projektu europejskiego

Rozdział 6. Perspektywy polityki soft power Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego
6.1. Perspektywy ewolucji idei Europejskiej Polityki Sąsiedztwa jako polityki soft power UE
6.2. Perspektywy ewolucji Partnerstwa Wschodniego jako instrumentu polityki soft power Unii Europejskiej
6.3. Nowa formuła/y polityki Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz tabel

Wykaz wykresów

Soft power in the European Union's policy towards the Eastern Partnership states. Summary

This product was added to our catalog on Monday 24 July, 2017.
Reviews
Previous product  Product 272 of 351 in category Social science  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce