Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380618190 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej
[9788380618190]
30,00zł
Product available

Katarzyna Lenart-Kłoś

ISBN: 978-83-8061-819-0
Pages: 250
Format: B5
Year: 2020 
Language: Polish


Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW
WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. ETOS PRACY W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ
1.1. Etos pracy jako przedmiot badań socjologicznych
1.1.1. Wybrane ujęcia etosu
1.1.2. Etos pracy
1.1.3. Przemiany etosu pracy
1.2. Antropologiczno-społeczny aspekt pracy ludzkiej
1.2.1. Pojęcie pracy
1.2.2. Uwarunkowania przemian pracy
1.2.3. Wybrane ujęcia pracy ludzkiej

ROZDZIAŁ 2. WIĘZIENNICTWO W POLSCE
2.1. Zarys historyczny rozwoju więziennictwa w Polsce
2.1.1. Wybrane aspekty przemian więziennictwa do XIX wieku
2.1.2. Kształtowanie się więziennictwa polskiego w XX wieku
2.2. Przemiany więziennictwa polskiego po 1989 roku
2.2.1. Kierunek zmian w systemie więziennictwa
2.2.2. Struktura i organizacja Służby Więziennej
2.2.3. Funkcje i modele jednostek penitencjarnych
2.2.4. Dokumenty międzynarodowe warunkujące rozwój więziennictwa w Polsce
2.2.5. Współczesne wyzwania dla więziennictwa .
2.2.6. Społeczeństwo a więziennictwo
2.3. Specyfika pracy w Służbie Więziennej
2.3.1. Zadania Służby Więziennej
2.3.2. Oczekiwania wobec funkcjonariuszy
2.3.3. Personel "pierwszej linii”
2.3.4. Sytuacje trudne w pracy penitencjarnej
2.3.5. Rola kobiet w Służbie Więziennej
2.4. Więzienie jako instytucja totalna
2.4.1. Charakterystyka instytucji totalnych
2.4.2. Stres i wypalenie zawodowe
2.5. Autorytet funkcjonariusza
2.6. Służba Więzienna jako grupa dyspozycyjna

ROZDZIAŁ 3. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Cel badań
3.2. Problem i hipotezy badawcze
3.3. Metoda, narzędzie badawcze i procedura zbierania danych
3.4. Społeczno-demograficzny profil respondentów

ROZDZIAŁ 4. SYSTEM WARTOŚCI FUNCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
4.1. Praca jako wartość i jej miejsce w hierarchii wartości funkcjonariuszy
4.2. Wartości w życiu funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZDZIAŁ 5. OPINIE BADANYCH OSÓB NA TEMAT WYBRANYCH ELEMENTÓW ETOSU
PRACY FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
5.1. Status i rola funkcjonariusza w jednostce penitencjarnej
5.1.1. Prestiż zawodowy Służby Więziennej
5.1.2. Opinie na temat posiadania autorytetu
5.1.3. Rola współczesnych jednostek penitencjarnych
5.2. Zasady etyczne w postępowaniu z więźniami
5.2.1. Postrzeganie więźniów
5.2.2. Sposób komunikacji z więźniami
5.2.3. Stosunek do zachowań korupcyjnych i wymagania wobec więźniów
5.2.4. Respektowanie godności więźniów
5.3. Relacje między funkcjonariuszami
5.4. Postrzeganie kobiet w Służbie Więziennej

ROZDZIAŁ 6. CZYNNIKI ZADOWOLENIA I DYSSATYSFAKCJI ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY
6.1. Zadowolenie ze służby w opinii funkcjonariuszy Służby Więziennej
6.1.1. Uwarunkowania satysfakcji zawodowej
6.1.2. Służba Więzienna jako pożądane miejsce pracy
6.2. Trudności w pracy funkcjonariusza Służby Więziennej i postulowane zmiany
6.2.1. Cele do osiągnięcia
6.2.2. Determinanty kariery
6.2.3. Wpływ pracy zawodowej na życie prywatne
6.2.4. Stres i zagrożenia związane z pracą zawodową
6.2.5. Czynniki obniżające satysfakcję z pracy
6.2.6. Rekomendacje zmian

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

This product was added to our catalog on Tuesday 26 January, 2021.
Reviews
Previous product  Product 348 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
Wiara w Boga we współczesnym świecie
Wiara w Boga we współczesnym świecie
Personalizm w nauce i kulturze
Personalizm w nauce i kulturze
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce