Wydawnictwo KUL
  Start » Nauki społeczne » 9788373634589 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Święta 2020
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
25,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
$ Unia Europejska w procesie reform traktatowych
[9788373634589]
42,00zł
13,00zł
Oszczędzasz: 29,00zł
Produkt dostępny

Andrzej Podraza
ISBN:
978-83-7363-458-9
Stron: 774
Format: B5
Rok wydania: 2007

W porównaniu do literatury dostępnej w języku polskim, niniejsza rozprawa ma odmienny charakter, gdyż dokonuje się w niej całościowej rekonstrukcji i analizy procesu reform traktatowych począwszy od Traktatu Amsterdamskiego. Co więcej, odmienność i wyjątkowość tej pracy polega na zwróceniu szczególnej uwagi na koncepcje integracji europejskiej, w szczególności najważniejszych państw członkowskich, których starcie w ramach poszczególnych Konferencji Międzynarodowych skutkuje przyjęciem określonych rozwiązań prawnych. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych skrótów
Wstęp

Rozdział I
Istota, zakres i uwarunkowania procesu reform traktatowych Unii Europejskiej

1. Uwarunkowania procesu reform traktatowych Unii Europejskiej
1.1. Proces poszerzania Unii Europejskiej
1.1.1. Pogłębiać czy poszerzać integrację europejską
1.1.2. Zróżnicowana (elastyczna) integracja
1.1.3. Reforma instytucji Unii Europejskiej
1.2. Demokratyzacja Unii Europejskiej: określenie relacji pomiędzy UE a państwami członkowskimi oraz pomiędzy UE a obywatelami
1.3. Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej
1.4. Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej
2. Metoda reformowania - Konferencja Międzyrządowa
2.1. Wymogi traktatowe i możliwości pozatraktatowe reformowania Wspólnoty/Unii Europejskiej
2.2. Rodzaje Konferencji Międzyrządowych
2.3. Charakter i organizacja prac w ramach Konferencji Międzyrządowej
2.3.1. Przygotowanie negocjacji i określenie agendy Konferencji Międzyrządowej
2.3.2. Różne poziomy prowadzenia negocjacji
2.3.3. Rola prezydencji
2.3.4. Rola państw członkowskich
2.3.5. Rola instytucji ponadnarodowych

Rozdział II
Koncepcje integracji europejskiej: stanowiska wybranych państw członkowskich wobec reformy Unii Europejskiej w polowie lat 90. XX wieku

1. Francja
2. Niemcy
3. Wielka Brytania
4. Włochy
5. Holandia
6. Belgia

Rozdział III
Traktat Amsterdamski: niedokończona reforma

1. Program Konferencji Międzyrządowej
1.1. Dyspozycje Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht
1.2. Określenie mandatu Konferencji Międzyrządowej
1.2.1. Wstępne decyzje Rady Europejskiej
1.2.2. Prace grupy refleksyjnej
1.2.3. Postanowienia Rady Europejskiej z Madrytu, 15-16 grudnia 1995 r.
1.2.4. Przygotowanie Konferencji Międzyrządowej: pomiędzy Madrytem a Turynem
1.2.4.1. Opinia Komisji Wzmocnienie unii politycznej i przygotowanie poszerzenia
1.2.4.2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 13 marca 1996 r.
1.2.5. Ostateczne określenie celów Konferencji Międzyrządowej przez Radę Europejską w Turynie, 29 marca 1996 r
2. Przebieg Konferencji Międzyrządowej
2.1. Inauguracja obrad Konferencji Międzyrządowej w Turynie 29 marca 1996 r.
2.2. Organizacja prac Konferencji Międzyrządowej
2.3. Negocjacje w trakcie prezydencji Włoch (marzec-czerwiec 1996 ?.): ograniczony postęp
2.3.1. Początek rozmów: identyfikacja szczegółowych problemów negocjacyjnych
2.3.2. Posiedzenie Rady Europejskiej we Florencji, 21-22 czerwca 1996 r.
2.4. Negocjacje w trakcie prezydencji Irlandii (lipiec-grudzień 1996 ?.): propozycje reform
2.4.1. Nowa robocza metodologia rokowań
2.4.2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w Dublinie, 5 października 1996 ?.: polityczne ukierunkowanie negocjacji
2.4.3. Posiedzenie Rady Europejskiej w Dublinie, 13-14 grudnia 1996 ?.: przedstawienie generalnego zarysu projektu zmian traktatowych
2.5. Negocjacje w trakcie prezydencji Holandii (styczeri-czerwiec 1997 ?.): decydująca faza
2.5.1. W oczekiwaniu na wybory w Wielkiej Brytanii: od stycznia do kwietnia 1997 r
2.5.2. Faktyczne negocjacje: od maja 1997 r. do posiedzenia Rady Europejskiej w Amsterdamie
2.5.3. Zakończenie negocjacji: posiedzenie Rady Europejskiej w Amsterdamie, 16-17 czerwca 1997 r
2.6. Prace redakcyjne nad ostateczną wersją dokumentu i podpisanie Traktatu Amsterdamskiego
2.7. Ratyfikacja i wejście w życie Traktatu Amsterdamskiego
3. Postanowienia Traktatu Amsterdamskiego
3.1. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość
3.1.1. Wolności i prawa podstawowe
3.1.2. Stworzenie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
3.2. Unia a obywatele
3.2.1. Zatrudnienie
3.2.2. Polityka społeczna
3.2.3. Środowisko naturalne
3.2.4. Zasada subsydiarności
3.3. Skuteczna i spójna polityka zewnętrzna
3.3.1. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
3.3.2. Zewnętrzne stosunki gospodarcze
3.4. Instytucje Unii Europejskiej
3.4.1. Instytucje w perspektywie poszerzenia
3.4.2. Zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji
3.4.2.1. Parlament Europejski
3.4.2.2. Rada
3.4.2.3. Komisja
3.4.2.4. Trybunał Sprawiedliwości
3.4.2.5. Inne postanowienia instytucjonalne
3.4.2.5.1. Trybunał Obrachunkowy
3.4.2.5.2. Komitet Ekonomiczno-Społeczny
3.4.2.5.3. Komitet Regionów
3.4.2.5.4. Siedziby instytucji
3.4.2.6. Rola parlamentów narodowych
3.5. Ściślejsza współpraca - "elastyczność"
3.6. Uproszczenie i konsolidacja Traktatów

Rozdział IV
Traktat Nicejski: kompromis w obliczu poszerzenia

1. Program Konferencji Międzyrządowej
1.1. Wstępne inicjatywy i decyzje
1.2. Raport grupy trzech mędrców oraz reakcje na ten dokument
1.3. Raport prezydencji fińskiej na temat Konferencji Międzyrządowej
1.4. Posiedzenie Rady Europejskiej w Helsinkach, 10-11 grudnia 1999 r.
1.5. Przygotowanie Konferencji Międzyrządowej: pomiędzy Helsinkami a Brukselą
1.5.1. Opinia Komisji Przystosowanie instytucji, aby rozszerzenie stało się sukcesem
1.5.2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 3 lutego 2000 r
2. Przebieg Konferencji Międzyrządowej
2.1. Otwarcie prac Konferencji Międzyrządowej w Brukseli 14 lutego 2000 r.
2.2. Organizacja prac Konferencji Międzyrządowej
2.3. Negocjacje w trakcie prezydencji Portugalii (luty-czerwiec 2000 r.)
2.3.1. Początek rozmów: określenie agendy Konferencji Międzyrządowej i wstępne dyskusje
2.3.2. Kontynuacja i pogłębienie rokowań
2.3.3. Raport prezydencji na temat stanu dyskusji w ramach Konferencji Międzyrządowej
2.3.4. Posiedzenie Rady Europejskiej w Feira, 19-20 czerwca 2000 r
2.4. Rokowania w trakcie prezydencji Francji (lipiec-grudzień 2000 r.)
2.4.1. Próba intensyfikacji prac Konferencji Międzyrządowej
2.4.2. Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w Biarritz, 13-14 października 2000 r.
2.4.3. Ostatnia faza rokowań: pomiędzy Biarritz a Niceą
2.4.4. Zakończenie negocjacji: posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei, 7-11 grudnia 2000 r.
2.5. Prace redakcyjne nad ostateczną wersją dokumentu i podpisanie Traktatu Nicejskiego
2.6. Ratyfikacja i wejście w życie Traktatu Nicejskiego
3. Postanowienia Traktatu Nicejskiego
3.1. Zmiany instytucjonalne dokonane głównie w związku z poszerzeniem Unii Europejskiej
3.1.1. Skład Parlamentu Europejskiego
3.1.2. Rada Unii Europejskiej
3.1.2.1. Większość kwalifikowana w Radzie
3.1.2.2.Rozszerzenie zakresu podejmowania uchwał przez Radę kwalifikowaną większością głosów
3.1.3. Komisja Europejska
3.1.3.1. Skład
3.1.3.2. Wybór
3.1.3.3. Zwiększenie uprawnień przewodniczącego Komisji
3.1.4. Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów
3.1.5. Trybunał Obrachunkowy
3.1.6. Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji
3.2. Wzmocniona współpraca
3.3. Bezpieczeństwo i obrona
3.4. Inne zmiany w mniej istotnych obszarach
3.4.1. Nowelizacja artykułu 7 Traktatu UE
3.4.2. Współpraca sądowa w sprawach karnych
3.4.3. Porozumienia między instytucjami Unii Europejskiej
3.4.4. Komitet do spraw Ochrony Socjalnej
3.4.5. Miejsce posiedzeń Rady Europejskiej
3.4.6. Nazwa Dziennika Urzędowego
3.4.7. Konsekwencje finansowe wygaśnięcia Traktatu EWWiS
3.5. Karta Praw Podstawowych
3.6. Przyszłość Unii Europejskiej

Rozdział V
Traktat Konstytucyjny: nieudana próba określenia finalite politique Unii Europejskiej?

1. Początek dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej
1.1. Wizja federacji Joschki Fischera
1.2. Reakcje na wypowiedź Joschki Fischera
1.2.1. Wstępne oceny
1.2.2. Reakcje we Francji. Przemówienie prezydenta Jacquesa Chiraca w Berlinie
1.2.3. Reakcje w Wielkiej Brytanii. Przemówienie premiera Tony'ego Blaira w Warszawie
1.2.4. Reakcje ze strony innych państw oraz przedstawicieli instytucji europejskich
1.2.4.1. Przemówienie premiera Belgii Guya Verhofstadta
1.2.4.2. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Romano Prodiego
2. Proces postnicejski
2.1. Debata o przyszłości Europy
2.1.1. Wstępne wypowiedzi
2.1.2. Inauguracja debaty
2.1.3. Przemówienie prezydenta Niemiec Johannesa Raua
2.1.4. Wystąpienie kanclerza Niemiec Gerharda Schródera
2.1.5. Przemówienie premiera Francji Lionela Jospina
2.1.6. Biała Księga w sprawie europejskiego zarządzania Komisji Europejskiej
2.2. Deklaracja w sprawie przyszłości Unii Europejskiej z Laeken
2.2.1. Wstępna dyskusja
2.2.2. Posiedzenie Rady Europejskiej w Gandawie, 19 października 2001 r
2.2.3. Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w Laeken
2.2.3.1. Inicjatywy prezydencji i reakcje ze strony państw członkowskich
2.2.3.2. Stanowiska Parlamentu Europejskiego i Komisji
2.2.4. Posiedzenie Rady Europejskiej w Laeken, 14-15 grudnia 2001 r.
3. Konwent Europejski (luty 2002 r. - lipiec 2003 r.)
3.1. Przygotowanie prac Konwentu
3.1.1. Członkowie Konwentu
3.1.2. Prezydium Konwentu Europejskiego
3.1.3. Sekretariat i budżet Konwentu
3.2. Sesja inauguracyjna Konwentu (28 lutego 2002 r.)
3.3. Sporne kwestie organizacyjne
3.4. Faza słuchania (marzec - lipiec 2002 r.)
3.5. Faza analiz (wrzesień - grudzień 2002 r.)
3.5.1. Wstępny projekt Traktatu Konstytucyjnego
3.5.2. Wkład Komisji Europejskiej
3.5.3.Reakcje państw członkowskich: metoda wspólnotowa a opcja międzyrządowa
3.5.4. Raporty grup roboczych
3.5.4.1. Grupa robocza I - zasada subsydiarności
3.5.4.2. Grupa robocza II - Karta Praw Podstawowych
3.5.4.3. Grupa robocza III - osobowość prawna
3.5.4.4. Grupa robocza IV - rola parlamentów narodowych
3.5.4.5. Grupa robocza V - kompetencje uzupełniające
3.5.4.6. Grupa robocza VI - zarządzanie gospodarką
3.5.4.7. Grupa robocza VII - działania zewnętrzne
3.5.4.8. Grupa robocza VIII - obrona
3.5.4.9. Grupa robocza IX - uproszczenie procedur legislacyjnych i instrumentów
3.5.4.10. Grupa robocza X - obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
3.5.4.11. Grupa robocza XI - Europa socjalna
3.6. Faza przedstawiania propozycji (styczeń - lipiec 2003 r.)
3.6.1. Wstępna debata na temat kwestii instytucjonalnych
3.6.2. Wstępne propozycje zapisów Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i reakcje na nie
3.6.3. Końcowy etap prac Konwentu: przyjęcie Projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
3.6.4. Posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach, 19-20 czerwca 2003 ?.: pierwsza ocena projektu Traktatu Konstytucyjnego
3.6.5. Ostatnia faza prac Konwentu: przyjęcie części III i IV projektu Traktatu Konstytucyjnego
3.6.6. Przekazanie projektu Traktatu Konstytucyjnego prezydencji włoskiej i pierwsze oceny
4. Konferencja Międzyrządowa (październik 2003 r. - czerwiec 2004 r.)
4.1. Przygotowanie Konferencji Międzyrządowej
4.2. Inauguracja prac Konferencji Międzyrządowej w Rzymie 4 października 2003 r.
4.3. Negocjacje w czasie prezydencji włoskiej (październik - grudzień 2003 ?.): nieudana próba zakończenia Konferencji Międzyrządowej
4.4. Negocjacje w czasie prezydencji irlandzkiej (styczeń - czerwiec 2004 ?.): przyjęcie Traktatu Konstytucyjnego
4.5. Prace redakcyjne nad ostateczną wersją Traktatu Konstytucyjnego i jego podpisanie
5. Postanowienia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
5.1. Definicja, wartości, cele, zasady i symbole Unii Europejskiej
5.2. Kompetencje Unii Europejskiej
5.3. System instytucjonalny Unii Europejskiej
5.3.1. Uwagi ogólne
5.3.2. Reforma instytucji Unii Europejskiej
5.3.2.1. Parlament Europejski
5.3.2.2. Rada Europejska
5.3.2.3. Rada Ministrów
5.3.2.4. Komisja Europejska
5.3.2.5. Minister spraw zagranicznych Unii
5.3.2.6. Pozostałe instytucje
5.4. Źródła prawa Unii Europejskiej
5.5. Procedury decyzyjne
5.6. Działania zewnętrzne Unii Europejskiej, w tym Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
5.7. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
5.8. Życie demokratyczne Unii
5.9. Procedura ratyfikacji i zmiany Traktatu Konstytucyjnego
6. Ratyfikacja i przyszłość Traktatu Konstytucyjnego

Zakończenie
Bibliografia
Table of contents

Data dodania produktu do sklepu: środa, 13 czerwiec 2007.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 15 z 335 
w kategorii Nauki społeczne
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę
$ Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
$ Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi
$ Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi
$ Stachura totalny
$ Stachura totalny
$ Racjonalność w etyce. Normatywna moc prawdy
$ Racjonalność w etyce. Normatywna moc prawdy
$ Człowiek, granice państw, gospodarka
$ Człowiek, granice państw, gospodarka
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce