Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377023082 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
W labiryncie prozy Józefa Wittlina
W labiryncie prozy Józefa Wittlina
45,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa
[9788377023082]
38,00zł
Product unavailable

Oleg Gorbaniuk
ISBN:
978-83-7702-308-2
Page: 478
Format: B5
Year: 2011
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I: Przegląd badań nad osobowym wizerunkiem marki

Rozdział 1. Wizerunek marki
1.1. Marka i jej znaczenie dla marketingu
1.2. Wizerunek marki
1.3. Tożsamość, wizerunek i reputacja marki: porównanie pojęć
1.4. Wariacje wizerunku marki
1.5. Organizacja wiedzy o marce w świetle teorii pamięci
1.6. Struktura wizerunku marki
1.7. Atrybuty funkcjonalne i symboliczne w wizerunku marki

Rozdział 2. Osobowy wizerunek marki w świetle dotychczasowych źródeł publikowanych
2.1. Osobowościowe uwarunkowania zachowań konsumenckich
2.2. Ewolucja koncepcji "osobowości" marki
2.3. Definicje "osobowości" marki
2.4. Osobowość marki a jej wizerunek i reputacja
2.5. Osobowość marki a osobowość produktu

Rozdział 3. Jakościowe metody badań osobowego wizerunku marki
3.1. Wolne skojarzenia
3.2. Metody etnograficzne
3.3. Techniki projekcyjne
3.4. Wady technik projekcyjnych

Rozdział 4. Ilościowe metody badań osobowego wizerunku marki
4.1. Pierwsze próby pomiaru osobowości marki
4.2. Propozycja konceptualizacji i operacjonalizacji osobowości marki Jennifer Aaker
4.3. Krytyczna analiza koncepcji i badań Jennifer Aaker
4.4. Kierunki rozwoju badań nad osobowym wizerunkiem marki
4.5. Wymiary percepcji osobowości marki w różnych kulturach
4.6. Wykorzystanie procedury analiz leksykalnych w badaniach osobowości marki

Rozdział 5. Obszary zastosowań koncepcji osobowości marki
5.1. Osobowość marek usług
5.2. Osobowość organizacji i instytucji
5.3. Osobowość korporacji
5.4. Osobowość jednostek terytorialnych
5.5. Osobowość polityka i partii politycznej
5.6. Osobowość marki osoby

Rozdział 6. W poszukiwaniu nowych koncepcji osobowego wizerunku marki
6.1. Alternatywne propozycje konceptualizacji i operacjonalizacji osobowości marki
6.2. Metody analiz statystycznych używane do wyodrębnienia wymiarów osobowego wizerunku marki
6.2.1. Poziom agregacji danych: pomiar na poziomie indywidualnym vs. ekologicznym
6.2.2. Metody statystyczne stosowane do wyodrębnienia wymiarów
6.2.3. Alternatywne techniki oceniania itemów i modelowania osobowego wizerunku marki
6.3. Krytyka badań osobowego wizerunku marki zrealizowanych po 1997 roku

Rozdział 7. Czynniki warunkujące osobowy wizerunek marki
7.1. Atrybuty związane z produktem i widocznymi właściwościami marki
7.2. Osobowy wizerunek marki jako wynik zamierzonych działań firmy
7.2.1. Wizerunek użytkownika
7.2.2. Specyfika komunikatu reklamowego
7.2.3. Sponsoring i product placement
7.2.4. Wpływ wizerunku innej marki: co-branding
7.3. Osobowy wizerunek marki jako wynik czynników towarzyszących działalności firmy
7.3.1. Wizerunek firmy i jej pracowników
7.3.2. Wartości kulturowe, wizerunek kraju pochodzenia i etnocentryzm
7.4. Psychospołeczne uwarunkowania osobowego wizerunku marki
7.4.1. Doświadczenie związane z użytkowaniem marki i lojalność
7.4.2. Dostępność cechy
7.4.3. Właściwości społeczno-demograficzne i osobowościowe konsumentów

Rozdział 8. Znaczenie osobowego wizerunku marki
8.1. Funkcje osobowego wizerunku marki
8.2. Koncepcja kapitału marki z perspektywy konsumenta
8.3. Osobowy wizerunek a składniki kapitału marki
8.4. Rola kongruencji


Część II: Podstawy teoretyczne badań osobowego wizerunku marki

Rozdział 9. Antropomorfizacja i personifikacja
9.1. Proces antropomorfizacji z perspektywy psychologicznej
9.2. Metafora jako narzędzie poznawcze w języku potocznym i naukowym
9.3. Ewaluacja metafory z uwagi na jej wartość teoretyczną
9.4. Ocena roli metafory "osobowości marki" w procesie badawczym
9.5. Od metaforycznego myślenia konsumentów do konceptualizacji pojęć w marketingu
9.6. Wykorzystywanie metafor w komunikacji i badaniach marketingowych

Rozdział 10. Spontaniczne procesy atrybucji
10.1. Przekraczanie domen ontologicznych: atrybucja teleologiczna
10.2. Spontaniczne procesy wnioskowania o dyspozycjach
10.2.1. Przebieg procesu wnioskowania dyspozycyjnego
10.2.2. Spontaniczne procesy transferu dyspozycji
10.2.3. Proces asocjacji a proces atrybucji dyspozycyjnej
10.2.4. Atrybucja przyczynowa a wnioskowanie dyspozycyjne: różnice
10.2.5. Rola języka w procesie atrybucji przyczynowej i wnioskowania dyspozycyjnego

Rozdział 11. Struktura atrybucji dyspozycyjnych
11.1. Wymiary percepcji innych z perspektywy psychologii społecznej
11.2. Wymiary dyspozycji przypisywanych innym ludziom z perspektywy podejścia leksykalnego w teorii cech
11.3. Dychotomia wymiarów percepcji społecznej z perspektywy struktury atrybucji dyspozycji w badaniach leksykalnych
11.4. Niespecyficzność vs. specyficzność struktury dyspozycji przypisywanych markom: przewidywania na podstawie analogii do percepcji człowieka
11.5. Proces formowania wrażenia na temat marek w kategoriach dyspozycyjnych


Część III: Badania własne nad dyspozycyjnym wizerunkiem marki

Rozdział 12. Wpływ instrukcji personifikującej na wizerunek marki
12.1. Problem badawczy
12.2. Metoda
12.2.1. Selekcja marek
12.2.2. Pomiar osobowego wizerunku marki
12.2.3. Opis próby i procedura badań
12.3. Analiza wyników
12.3.1. Porównanie struktury percepcji marek
12.3.2. Porównanie profili percepcji marek
12.4. Dyskusja wyników

Rozdział 13. Taksonomia leksykalna skojarzeń personifikujących marki
13.1. Problem badawczy
13.2. Metoda
13.2.1. Selekcja kategorii i marek
13.2.2. Kwestionariusz i procedura wywiadu
13.2.3. Struktura próby
13.2.4. Procedura taksonomii skojarzeń personifikujących z marką
13.3. Wyniki
13.3.1. Rzetelność taksonomii leksykalnej skojarzeń personifikujących marki
13.3.2. Struktura wolnych skojarzeń z markami
13.3.3. Struktura leksykalna skojarzeń personifikujących marki
13.3.4. Ocena warstwy ewaluatywnej deskryptorów dyspozycji przypisywanych markom
13.4. Dyskusja wyników badań jakościowych

Rozdział 14. Wymiary dyspozycyjnego wizerunku marki i jego pomiar
14.1. Badanie I: Struktura dyspozycyjnego wizerunku marki
14.2. Metoda badań
14.2.1. Selekcja i lista przymiotników
14.2.2. Dobór marek i procedura badań
14.2.3. Próba
14.3. Wyniki
14.3.1. Wymiary percepcji dyspozycyjnych atrybutów marki
14.3.2. Struktura czynnikowa skróconej listy przymiotnikowej
14.3.3. Podobieństwo struktury percepcji dyspozycyjnego wizerunku w różnych grupach
14.3.4. Komponenty wymiarów percepcji dyspozycyjnego wizerunku marki
14.3.5. Kategoryzacja deskryptorów dyspozycyjnego wizerunku marki
14.3.6. Hierarchiczna struktura właściwości dyspozycyjnych przypisywanych markom w zależności od przyjętego poziomu ogólności
14.4. Badanie II: Właściwości psychometryczne skali do badania dyspozycyjnego wizerunku marki
14.5. Metoda
14.5.1. Operacjonalizacja zmiennych i procedura badań
14.5.2. Próba
14.6. Wyniki
14.6.1. Weryfikacja stabilności struktury czynnikowej
14.6.2. Właściwości psychometryczne skali dyspozycyjnego wizerunku marki
14.6.3. Percepcja marki vs. percepcja człowieka: porównanie struktury percepcji
14.7. Dyskusja wyników

Rozdział 15. Wpływ materiału leksykalnego na strukturę dyspozycyjnego wizerunku marki
15.1. Problem badawczy
15.2. Badanie I: Taksonomia personifikujących zachowań kojarzonych z markami
15.3. Metoda
15.3.1. Operacjonalizacja zmiennych i procedura wywiadu
15.3.2. Próba
15.3.3. Procedura taksonomii skojarzeń personifikujących z marką
15.4. Wyniki
15.5. Badanie II: Struktura czynnikowa percepcji zachowań przypisywanych markom
15.6. Metoda
15.6.1. Konstrukcja kwestionariusza
15.6.2. Procedura badań
15.6.3. Próba
15.7. Wyniki
15.7.1. Struktura dyspozycyjnego wizerunku marki
15.7.2. Percepcja marki vs. percepcja siebie
15.8. Dyskusja wyników

Rozdział 16. Dyspozycyjny a ewaluatywny wizerunek marki
16.1. Problem badawczy
16.2. Badanie I: Struktura ewaluatywnego wizerunku marki
16.3. Metoda286
16.3.1. Operacjonalizacja zmiennych i procedura badań
16.3.2. Próba
16.4. Wyniki
16.5. Badanie II: Struktura relacji pomiędzy dyspozycyjnym a ewaluatywnym wizerunkiem marki
16.6. Metoda
16.6.1. Operacjonalizacja zmiennych i procedura badań
16.6.2. Próba
16.7. Wyniki
16.7.1. Dyspozycyjny vs. ewaluatywny wizerunek marki
16.7.2. Wartość wyjaśniająca dyspozycyjnego i ewaluatywnego wizerunku względem postawy i preferencji marki
16.8. Podsumowanie

Rozdział 17. Pole semantyczne deskryptorów wymiarów dyspozycyjnego wizerunku marki
17.1. Problem badawczy
17.2. Metoda
17.2.1. Operacjonalizacja zmiennych
17.2.2. Próba
17.2.3. Procedura badań
17.3. Wyniki
17.3.1. Przestrzeń denotacyjna deskryptorów dyspozycyjnego wizerunku marki
17.3.1.1. Wymiar Kompetencji
17.3.1.2. Wymiar Subtelności
17.3.1.3. Wymiar Spontaniczności
17.3.1.4. Wymiar Egoizmu
17.3.2. Przestrzeń konotacyjna deskryptorów dyspozycyjnego wizerunku marki
17.3.2.1. Wymiar Kompetencji
17.3.2.2. Wymiar Subtelności
17.3.2.3. Wymiar Spontaniczności
17.3.2.4. Wymiar Egoizmu
17.3.3. Porównanie struktury percepcji pojęć w kontekście marki i osoby
17.4. Podsumowanie

Rozdział 18. Typologia dyspozycyjnych wizerunków marek
18.1. Problem badawczy
18.2. Metoda
18.2.1. Selekcja marek
18.2.2. Pomiar dyspozycyjnego wizerunku marki
18.2.3. Próba
18.2.4. Procedura badań
18.3. Wyniki
18.4. Dyskusja wyników

Rozdział 19. Wartość dyskryminacyjna i wyjaśniająca dyspozycyjnego wizerunku marki
19.1. Problem badawczy
19.2. Metoda
19.2.1. Operacjonalizacja zmiennych
19.2.2. Próba
19.2.3. Procedura badań
19.3. Wyniki
19.3.1. Weryfikacja właściwości psychometrycznych skali do badania dyspozycyjnego wizerunku marki w ramach kategorii produktów
19.3.2. Moc dyskryminacyjna dyspozycyjnego wizerunku w zależności od kategorii produktów
19.3.3. Dyspozycyjny wizerunek a postawa wobec marki w zależności od kategorii produktu
19.3.4. Wymiary zróżnicowania dyspozycyjnych wizerunków marek: analiza danych zagregowanych
19.3.5. Ekologiczne normy dla skal dyspozycyjnego wizerunku marek
19.3.6. Dyspozycyjny wizerunek marki a zbieżność postrzegania marki i siebie
19.4. Dyskusja wyników

Rozdział 20. Cechy centralne w procesie formowania wrażenia o markach
20.1. Problem badawczy
20.2. Metoda
20.2.1. Operacjonalizacja zmiennych
20.2.2. Próba
20.2.3. Procedura badań
20.3. Wyniki
20.4. Podsumowanie

Rozdział 21. Dyspozycyjny wizerunek marki a jej kapitał
21.1. Problem badawczy
21.2. Metoda
21.2.1. Operacjonalizacja zmiennych
21.2.2. Próba
21.2.3. Procedura badań
21.3. Wyniki
21.3.1. Struktura związku kapitału i dyspozycyjnego wizerunku marki
21.3.2. Kategoria produktu jako moderator związku kapitału i dyspozycyjnego wizerunku marki
21.3.3. Postawa wobec marki a jej wizerunek: porównanie różnych perspektyw konceptualizacji i operacjonalizacji wizerunku marki
21.4. Podsumowanie

Rozdział 22. Dyskusja końcowa
22.1. Najważniejsze wnioski z badań własnych
22.2. Postrzeganie marki a postrzeganie właściwości człowieka
22.3. Badania własne nad osobowym wizerunkiem marki na tle badań dotychczasowych
22.4. Porównanie dyspozycyjnego wizerunku marek i innych obiektów marketingowych
22.5. Ocena dyspozycyjnego wizerunku marki jako koncepcji teoretycznej
22.6. Perspektywy przyszłych badań
22.7. Rekomendacje dla praktyki badawczej

Bibliografia
Załączniki 
Spis tabel, rysunków, wykresów i załączników

This product was added to our catalog on Wednesday 26 October, 2011.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 153 of 195 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Wszechświat matematyczny
$ Wszechświat matematyczny
Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
Inherent Myth. Wales in Niall Griffiths's Fiction
Inherent Myth. Wales in Niall Griffiths's Fiction
$ Nowe tendencje w zarządzaniu
$ Nowe tendencje w zarządzaniu
Apologia religii katolickiej
Apologia religii katolickiej
Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa
Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce