Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377025680 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
The Theological and legal dimension of Canon Law
The Theological and legal dimension of Canon Law
0,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa
[9788377025680]
0,00zł
Product available

eds Helena Żukowska, Wiesław Janik
ISBN:
978-83-7702-568-0
Pages: 490
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish

Sprawozdanie finansowe, produkt końcowy systemu rachunkowości, jest podstawowym źródłem informacji o sytuacji majątkowej i kapitałowej oraz o wyniku finansowym przedsiębiorstwa. Informacja pochodząca ze sprawozdania finansowego powinna być rzetelna i jasna, a przede wszystkim wiarygodna dla użytkowników informacji ze sprawozdania finansowego.
Ważnym instrumentem poprawy wiarygodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym jest badanie (audyt zewnętrzny) sprawozdania finansowego. Zawartość informacyjna sprawozdania finansowego uwiarygodniona przez rewizję finansową dodatkowo poprawia wizerunek przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy powinni być więc zainteresowani poddawaniem sprawozdań finansowych audytowi zewnętrznemu (nie tylko obligatoryjnemu wymuszonemu przez prawo bilansowe, ale i dobrowolnemu - w celu zwiększenia wiarygodności informacji w sprawozdaniu finansowym.
Monografia zawiera 29 odrębnych artykułów poświęconych różnym obszarom tematycznym audytu zewnętrznego. Zaprezentowane artykuły poruszają szeroki zakres problemów związanych z organizacją i obecnością audytu zewnętrznego w wielu gospodarkach, w tym także rozwijających się, możliwymi kierunkami wpływu audytu zewnętrznego sprawozdania finansowego na wiarygodność przedsiębiorstwa oraz kształtowaniem i przestrzeganiem standardów audytu zewnętrznego.
Zdaniem Recenzenta, "opracowanie podejmuje niezwykle ważną i aktualną tematykę wiarygodności dokonań przedsiębiorstwa w szerokim kontekście uwarunkowań biznesowych, społecznych i środowiskowych. Redaktorzy książki dokonali niezwykle trafnego wyboru tematu i przyczynili się do jego wnikliwego przedstawienia. Przygotowana publikacja ma szansę zainteresować szerokie grono odbiorców, zarówno naukowców, jaki praktyków, zwłaszcza osoby zajmujące się rachunkowością, biegłych rewidentów czy finansistów".


SPIS TREŚCI

Wstęp (Helena Żukowska, Wiesław Janik)


Część I. Organizacja audytu zewnętrznego w Polsce i Europie Wschodniej

Monika Markisz, Prawne podstawy audytu zewnętrznego w Polsce

Dorota Anna Mikulska, System nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi oraz samorządem zawodowym biegłych rewidentów w Polsce

Roman Olejniuk, Audyt finansowy na Ukrainie

GyÖngyvér Takáts, Funkcjonowanie systemu rewizji finansowej na Węgrzech

Katarzyna Żuk, Aspekty prawne i nadzór publiczny na Białorusi

Joanna Koczar, Audyt finansowy w Rosji


Część II . Istotne zagadnienia audytu zewnętrznego w Polsce

Danuta Krzywda, Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji

Agnieszka Polak, Obligatoryjne badanie sprawozdania finansowego - istota, podmioty uprawnione, procedura, rezultaty

Joanna Kalita, Audyt skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Michał Ambroziak, Uwarunkowania skuteczności audytu zewnętrznego

Bogna Sawicka, Efekty obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w jednostkach badanych po raz pierwszy

Małgorzata Węgrzyńska, Wpływ rachunkowości kreatywnej i agresywnej na ocenę sytuacji finansowej i wyniku finansowego jednostki - rola biegłego rewidenta w identyfikowaniu takich przypadków

Maria Zuba, Rola modeli analizy dyskryminacyjnej w audycie sprawozdań finansowych

Małgorzata Kamieniecka, Rezerwy na zobowiązania jako obszar badań biegłego rewidenta

Andrzej Jackiewicz, Hanna Szeląg, Audyt podatku od towarów i usług jako narzędzie weryfikacji rzetelnego / nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych


Część III. Wpływ audytu zewnętrznego na wiarygodność przedsiębiorstwa

Jan Komorowski, Wiarygodność przedsiębiorstwa - istota, odmiany i metody badania

Wiesław Janik, Wiarygodność przedsiębiorstwa w świetle sprawozdań finansowych

Konrad Stępień, Jakość sprawozdania finansowego a wizerunek przedsiębiorstwa

Małgorzata Garstka, Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta i instrument kreowania wizerunku firmy

Marian Walczak, Udział rachunkowości i analizy finansowej w kształtowaniu wizerunku i wiarygodności przedsiębiorstwa

Agnieszka Nóżka, Polityka rachunkowości w obszarze rachunku kosztów a wiarygodność jednostki

GyÖngyvér Takáts, Sprawozdawczość zintegrowana jako instrument kreowania wiarygodności (wizerunku) przedsiębiorstwa

Małgorzata Frańczuk, Znaczenie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdań finansowych dla zapewnienia wiarygodności spółek notowanych na giełdzie

Anna Spoz, Możliwości i uwarunkowania wykorzystania sprawozdania finansowego do oceny wiarygodności przedsiębiorstwa (kontrahenta)

Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa w kontekście jakości danych ze sprawozdań finansowych

Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk, Wiarygodność sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wyzwaniem dla rachunkowości

Tamara Anna Galbarczyk, Analiza finansowa przedsiębiorstwa bankowego a jego wizerunek

Helena Żukowska, Znaczenie audytu zewnętrznego dla oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy

Karolina Gałązka, Znaczenie audytu zewnętrznego w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa

This product was added to our catalog on Thursday 28 November, 2013.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 174 of 195 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Romanitas i christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam
$ Romanitas i christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam
Praktyka ochrony praw człowieka. Tom II
Praktyka ochrony praw człowieka. Tom II
Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji
Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji
Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?
Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
$ Obligatory Trade Mark Use and Case-Law. Community and Polish Case-Law Studies
$ Obligatory Trade Mark Use and Case-Law. Community and Polish Case-Law Studies
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce