Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 837363407X My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956)
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956)
70,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
      Albums
      Commemorative Books
      Foreign languages
      Guides
      History
      Humanities
      Law
      Mathematics
      Natural sciences
      Periodicals
      Philosophy
      Social science
      Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Otwarcie granic rynku a perspektywa BYĆ i MIEĆ człowieka oraz narodu
[837363407X]
12,00zł
Product unavailable

ed. Artur Kuś, Piotr Witkowski
ISBN:
83-7363-407-X
Pages: 264
Format: B5
Year: 2006
Language: Polish

Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych na sesji naukowej 23 lutego 2006 roku. Celem jej było podjęcie dyskusji i wymiana informacji na temat ochrony szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego oraz roli człowieka i społeczeństwa w międzynarodowym obrocie towarowym. Zagadnienia BYĆ – MIEĆ nie zawsze muszą się wykluczać. W perspektywie otwarcia granic rynku można rozpatrywać je wielopłaszczyznowo, co więcej wielopłaszczyznowość tego aspektu dotyczy nie tylko dziedziny kulturowej, ale również sfery ekonomicznej, gdzie być i mieć to także uczciwość w prowadzeniu biznesu.

Zagadnienia BYĆ - MIEĆ nie zawsze muszą się wykluczać. W perspektywie otwarcia granic rynku można rozpatrywać je wielopłaszczyznowo, co więcej - naszą rolą jest, by zagwarantować i BYĆ, i MIEĆ - wielopłaszczyznowość tego aspektu dotyczy bowiem nie tylko dziedziny kulturowej, ale także m.in. sfery ekonomicznej, gdzie być i mieć to także uczciwość w prowadzeniu biznesu. (z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne JM Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego
Wprowadzenie dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej Włodzimierza Wołczewa
Ramowy program konferencji
Temat konferencji "Otwarcie granic rynku a perspektywa BYĆ i MIEĆ człowieka oraz narodu"


Artykuły

Wojciech Chudy, Godność osobowa fundamentem obywatelskich i gospodarczych praw człowieka
Henryk Drozd, Obyczajność, moralność, etyka, prawo - współczesne zagrożenia w służbie celnej
Wiesław Czyźowicz, Swoboda międzynarodowego obrotu towarowego i jej ograniczenia ze względów na zagrożenie terrorystyczne (w inicjatywach i regulacjach celnych USA)
Tomasz Michalak, Zwalczanie współczesnych zagrożeń w międzynarodowej wymianie towarowej. Wybrane metody
Piotr Witkowski, Wspólna polityka celna a ochrona zewnętrznej granicy Unii Europejskiej
Marek Dominiak, Stanisław Dubaj, Przestępczość graniczna zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego - wybrane aspekty praktyczne na przykładzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
Sławomir Gózdź, Zagrożenie związane z bezpieczeństwem publicznym, porządkiem publicznym w międzynarodowym obrocie towarowym
Artur Kuś, Podstawy prawne przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze swobodnym przepływem towarów w Unii Europejskiej
Anna Szachoń, Zagrożenia związane z przeniesieniem kontroli na granice zewnętrzne Unii Europejskiej
Mariusz Leszczyński, Ochrona dóbr kultury w świetle aktualnego prawa kościelnego
Wojciech Paczuski, Instrumenty celne w międzynarodowej kontroli handlu dziełami sztuki i zabytkami
Jadwiga Wosk, Rola służb celnych w ochronie zabytków - zakres działania i uwarunkowania prawne
Beata Skrzydlewska, Rola muzealnictwa w ochronie dziedzictwa kulturowego narodu
Piotr Witkowski, Ochrona własności intelektualnej a międzynarodowy obrót towarowy
Jerzy Parchomiuk, Wspólna polityka handlowa a odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty Europejskiej
Lidia Jaskuła, Rola prasy w kształtowaniu świadomości społecznej w zakresie problematyki międzynarodowego obrotu towarowego
Jan Mariusz Izdebski, Funkcje prawa celnego realizowane przez administrację celną w latach 1945-1989
Mirosław Karpowicz, Tendencje przestępczości przeciwko zabytkom i uwarunkowania jej zwalczania

This product was added to our catalog on Wednesday 22 November, 2006.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 92 of 195 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców
Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców
Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej
Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej
Logika i artefakty
Logika i artefakty
$ Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956 <br><blink>Nagroda im. Oskara Haleckiego: Książka Historyczna Roku 2009</blink>
$ Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956
Nagroda im. Oskara Haleckiego: Książka Historyczna Roku 2009
$ Ja - człowiek
$ Ja - człowiek
$ Psychologia domowa
$ Psychologia domowa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce