Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377025543 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Księga pism i regestów plebanów mirskich 1832-1836 w diecezji wileńskiej
Księga pism i regestów plebanów mirskich 1832-1836 w diecezji wileńskiej
34,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
      
      Seria: Archiwum edytorskie
      Seria: Czasy nowożytne
      Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
      Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
      Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
      Seria: Pisane czytane
      Seria: Polonistyka elektroniczna
      Seria: Scripta Biblica et Orientalia
      Seria: Studia historico-biblica
      Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
      Seria: Studies in Linguistics And Methodology
      Seria: Studies in Literature and Culture
      Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
      Seria: U źródła
      Seria: Z witrażem
      Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji
[9788377025543]
29,00zł
Product available

Aleksandra Dziak
ISBN:
978-83-7702-554-3
Pages: 258
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Co to jest e-kształcenie?
1.1. Edukacja na odległość - nazewnictwo i definicje
1.1.1. Chaos terminologiczny
1.1.2. Próba zdefiniowania zjawiska edukacji na odległość oraz e-kształcenia
1.2. Od kształcenia korespondencyjnego do e-kształcenia
1.2.1. Geneza e-kształcenia (do XIX wieku)
1.2.2. Wiek XX - radio, telewizja i komputer w edukacji na odległość
1.2.3. Przełom wieków XX i XXI - nowe media w służbie edukacji
1.3. Podstawy prawne e-kształcenia w Polsce
1.3.1. Uwarunkowania prawne edukacji na odległość w formach kształcenia szkolnego
1.3.2. Uwarunkowania prawne edukacji na odległość w formach kształcenia pozaszkolnego
1.4. Podsumowanie

2. Psychologiczno-pedagogiczny wymiar e-kształcenia
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Przegląd strategii edukacyjnych w praktykach kształcenia na odległość
2.3. Współczesna teoria e-kształcenia
2.4. Nauczyciel w e-kształceniu - nowe role i kompetencje
2.5. Uczeń w e-kształceniu - nowa pozycja i cechy
2.6. Interakcje pedagogiczne między nauczycielem i uczniem w perspektywie współczesnych przemian cywilizacyjnych
2.7. Podsumowanie

3. Wybrane zjawiska literackie, kulturowe i językowe ery dygitalnej
3.1. Podstawa programowa wobec wyzwań ery dygitalizacji
3.2. Literackie teksty kultury w przestrzeni wirtualnej
3.2.1. Hipertekst jako składnik kultury XX i XXI wieku
3.2.2. Proza a nowe media
3.2.3. Poezja a nowe media
3.2.4. Dramat a nowe media
3.3. Pozaliterackie teksty kultury w przestrzeni wirtualnej
3.4. Wybrane zjawiska językowe jako efekt rozwoju nowoczesnych mediów elektronicznych
3.5. Podsumowanie

4. Proces dydaktyczny i jego elementy składowe w e-kształceniu polonistycznym
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Zasady dydaktyczne
4.3. Formy organizacyjne pracy
4.4. Metodyka
4.4.1. Metody asymilacji wiedzy
4.4.2. Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy
4.4.3. Metody eksponujące wartości
4.4.4. Metody praktyczne
4.5. Środki dydaktyczne
4.6. Ocenianie
4.7. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

This product was added to our catalog on Friday 08 March, 2013.
Reviews
Previous product  Product 3 of 4 in category Seria: Polonistyka elektroniczna  Next product
Customers who bought this product also purchased
Moralność i konsumpcja we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne
Moralność i konsumpcja we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne
Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo
Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo
Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. Doświadczenia i perspektywy
Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. Doświadczenia i perspektywy
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce
Danina publiczna w służbie samorządu
Danina publiczna w służbie samorządu
Patologie. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych
Patologie. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce