Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380615694 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
38,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
      Seria: Dydaktyka filozofii
      Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
      Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u
      Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
      Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
      Seria: Przyszłość Cywilizacji Zachodu
      Seria: Religia i Mistyka
      Seria: Religijność alternatywna
      Seria: Scripta philosophiae classicae
      Seria: Vademecum filozofii
      Seria: Źródła i translacje
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Pisma
[9788380615694]
30,00zł
Product available

Czesław Martyniak

ed. Rafał Charzyński
ISBN:
978-83-8061-569-4
Pages: 312
Format: B5 (hard cover)
Year: 2018
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Antoni Dębiński)

Przedmowa (Rafał Charzyński)

Wigilia Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Zamku Lubelskim w 1939 r. (Ignacy Czuma)


Artykuły

Jacques Maritain

Państwo i rodzina

Parę uwag do dyskusji nad reformą studiów prawniczych


Recenzje

Jean Georges Platon, Pour le droit naturel. A propos du livre de M. Hauriou: Les principes du droit public, Paris M. Rivière 1911 - s. 125

Mathis Burkhardt O.M.C., Rechtspositivismus und Naturrecht. Eine Kritik der neukantianischen Rechtslehre, Paderborn, Schöningh 1933 - s. 128

Kazimierz Twardowski, O tak zwanych prawdach względnych, Lwów, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1934 - s. 44

Henryk Struve, O najwyższej zasadzie postępowania etycznego, Lwów, Biblioteka filozoficzna nr 2, 1934 - s. 36

August Simonius, "Quelles sont les causes de l'autorité du droit" in Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de F. Geny t. I, Paryż, Sirey 1934 - s. 204-222

O perspektywach młodości

Jerzy Lande, O tak zwanej socjologji nauki, Kraków 1935 - s. 54. Osobne odbicie, z t. XXX "Czasopisma prawniczego"

Fritz Schreier, Schuld und Unrecht, Brünn, R.M. Rohrer 1935 - s. 171

Jean Dabin, Règle morale et règle juridique. Essai de comparison systématique. Extrait des Annales de Droit et de Sciences Politiques, Louvain 1936 - s. 40

Henri De Page, L'idée de droit naturel, Bruxelles, E. Bruylant, 1936 - s. 61

Barthélemy Raynaud, La loi naturelle en économie politique, tome I, L'idée de loi naturelle en économie politique, Paris 1936 - s. 176

Siła i prawo. Z powodu książek Romana Rybarskiego i Henryka Dembińskiego

Wacław Makowski, Państwo społeczne, Biblioteka Drogi, t. 8, Warszawa 1936 - s. 135

Książka o dobru powszechnym

François Geny, Philipp Heck, Josef Kohler, Eugeniusz Waśkowski, O metodzie wykładni prawa, Księgarnia Powszechna, Warszawa 1935 - s. 99 (s. 461-462)

Giorgio Del Vecchio, Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft, Fischer, Jena 1936 - (s. 464-465)

Giorgio Del Vecchio, Lezioni di filosofia del diritto, wyd. 3., Roma 1936 - s. 399

Droit, Morale, Moeurs, II-e Annuaire de l'Institut International de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique 1935/36, Travaux de la seconde session, Paris, Sirey 1936 - s. 294

Giorgo Del Vecchio, Individuum, Staat und Korporation, Saparat-Abdruck aus Zeitschrift für Schweizerisches Recht. B, LIV, Heft 4, Basel 1936 - s. 49

Giorgio Del Vecchio et Fulvio Maroi, Les diverses sources du droit, leur équilibre et leurs hiérarchies dans les divers systèmes juridiques. Rapport général. Extrait du tome II des Mémories de l'Académie Internationale de Droit comparé, Paris, Sirey 1937 - s. 22-68 (s. 462-464)

Giorgo Del Vecchio, Der Homo Iuridicus und die Unzulänglichkeit des Rechts als Lebensregel, Beograd Sonderdruck aus "Philosophia" 1937 - s. 30

Giorgo Del Vecchio, Riforma del Codice Civile e principi generali di diritto, Roma 1937 - s. 8

Ogólna nauka o prawie, Studia pod redakcją prof. Bronisława Wróblewskiego, t. II, Wilno 1938, s. 300. (Prace: Andrzej Mycielski, Fikcjonalizm w prawie i nauce prawa; Michał Król, Proces tworzenia się normy traktatowej; Bronisław Wróblewski, Zjawianie się norm stanowionych; Józef Zajkowski, Jeszcze o rozumieniu; S. Frydman, E. Drapkin, Domniemanie prawne)

Bronisław Wróblewski, Zjawienie się norm stanowionych, Wilno 1938 - s. 81

Fernand Payen, O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej, Biblioteka umiejętności prawnych i politycznych, t. 3, Księgarnia Powszechna, Warszawa-Kraków 1938 - s. 253

Józef Pastuszka, Filozoficzne i społeczne idee A. Hitlera. Rasizm, Lublin 1938 - s. 91

Louis Le Fur, Wojna hiszpańska, a prawo, (La guerre d'Espagne et le droit), Les éditions internationales, Paris 1938 - s. 73

Andrzej Mycielski, Fikcjonalizm w prawie i nauce prawa, Wilno 1938 - s. 81

Gustaw Radbruch, Zarys filozofii prawa, przełożył C. Znamierowski, Księgarnia Powszechna, Warszawa 1938 - s. 335

Gustaw Radbruch, Zarys filozofii prawa, przełożył C. Znamierowski, Księgarnia Powszechna, Warszawa-Kraków 1938 - s. 335

Szymon Rundstein, Zagadnienia teorii prawa w orzecznictwie cywilnym Sądu Najwyższego, Palestra, Warszawa 1938 - s. 52

Giorgo Del Vecchio, La crise de la science du droit, Paris Extrait de la Revue philosophique de la France et de l'Etranger, mai - juin 1936; tenże, Il problema delle fonti del diritto positivo, wyd. 2. Roma 1938 - s. 21; tenże, Sulla involuzione nel diritto, Roma 1938 - s. 26

Nauka Polska, t. 24, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Instytutu Popierania Nauki, Warszawa 1939 - s. X + 587


Teorja prawa

Rozdział wstępny. O nauce w ogólności
Rozdział I. Podział nauk św. Tomasza z Aquinu
Rozdział II. Pojęcie i rodzaje norm postępowania
Rozdział III. Państwo
Rozdział IV. O źródłach prawa państwowego
Rozdział V. Podmiot i przedmiot prawa
Rozdział VI. Wykładnia prawa


Głos w dyskusji

Mauriac


Publikacje wydrukowane

Indeks

This product was added to our catalog on Tuesday 02 October, 2018.
Reviews
Previous product  Product 173 of 191 in category Philosophy  Next product
Customers who bought this product also purchased
Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego
Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego
$ Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy
$ Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy
$ O moralne podstawy ustroju. Wybór pism Ignacego Czumy (1891-1963)
$ O moralne podstawy ustroju. Wybór pism Ignacego Czumy (1891-1963)
$ Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej
$ Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa
Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce