Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380611191 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych
35,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE
[9788380611191]
35,00zł
Product available

ed. Damian Gil
ISBN:
978-83-8061-119-1
Pages: 442
Format: B5
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I.
Prawo Unii Europepejskiej a polskie prawo karne

Michał Błoński - Praktyczne aspekty przesłuchiwania pokrzywdzonego czynami z art. 197-199 k.k. (art. 185c k.p.k.), a europejskie standardy dotyczące ochrony ofiar przestępstw popełnionych na tle seksualnym

Dominik Horodyski - Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie - zgodność regulacji krajowej z prawem unijnym

Katarzyna Kochel - Instytucja mediacji sądowej w polskim postępowaniu karnym w kontekście standardów europejskich

Magdalena Komar-Zabłocka - Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce w ocenie orzecznictwa ETPCz

Jakub Kosowski - Międzynarodowa współpraca w sprawach karnych z perspektywy zagadnienia formalizmu procesowego

Sebastian Kowalski, Sebastian Solecki - Problem stosowania przez sądy karne nienotyfikowanych przepisów technicznych na tle ustawy o grach hazardowych

Ewa Kruk - Udział pokrzywdzonego w procesie karnym a realizacja prawa do informacji i wysłuchania w świetle postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE (art. 4 i art. 10) - zagadnienia wybrane

Justyna Lisińska, Małgorzata Budnik - Przymus adwokacko-radcowski w subsydiarnym akcie oskarżenia wykonywany przez prawników z Unii Europejskiej

Beata Najman - Przestępstwo zgwałcenia ścigane z urzędu. Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 roku (2011/93/UE)

Anna Sikora - Pytania prejudycjalne krajowych sądów karnych i ich uregulowanie w polskim procesie karnym

Magdalena Tokarska - Ochrona interesów pokrzywdzonego w nowych regulacjach dotyczących dokumentacji czynności procesowych


ROZDZIAŁ II.
Prawo cywilne w kontekście dorobku prawa Unii Europejskiej

Leszek Ćwikła - Wpływ dorobku prawa UE na zmianę linii orzeczniczej sądów polskich w sprawach dotyczących odpowiedzialności organizatora turystyki za tzw. zmarnowany urlop

Tomasz Janusz Guzik - Prawo Unii Europejskiej a procedura rozpatrywania spraw z udziałem konsumentów przez sądy cywilne - dyskusja nad bezpośredniością stosowania prawa unijnego

Aneta Makowiec, Karolina Stankiewicz - Problemy europejskiego poświadczenia spadkowego w świetle rozporządzenia (UE) nr 650/2012 i obecnych regulacji prawa polskiego

Kamil Wiciński - Wpływ regulacji unijnych na wzmocnienie pozycji i praw konsumenta w kontekście ostatniej nowelizacji przepisów prawa cywilnego w Polsce

Dominika Zybała - Ważniejsze zmiany w zakresie uznawania i wykonywania orzeczeń sądów państw członkowskich UE w sprawach cywilnych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 5 grudnia 2014 r.


ROZDZIAŁ III.
Dorobek prawny Unii Europejskiej a inne regulacje prawa polskiego

Kamil Burski - Prawa wyborcze obywateli Unii Europejskiej w wyborach samorządowych na tle wyroku TK z 11 maja 2005 r. (K 18/04)

Agata Cebera - Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia NSA w przypadku rażącego naruszenia prawa UE

Dorota Leszczyńska - Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy administracyjne w sprawach podatkowych

Paweł Falenta - Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych - wybrane problemy z uwzględnieniem orzecznictwa na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej

Tomasz Hoffmann - Europeizacja prawa na przykładzie stosowania aktów niewładczych przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Ochrony Konkurencji

Krzysztof Kozłowski - Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Lucyna Łuczak-Noworolnik - Elektronizacja postępowań sądowych w orzecznictwie NSA i SN w świetle prawa UE

Łukasz Łukowski - Polska ustawa hazardowa a prawo Unii Europejskiej - problem tzw. "ustaw jednorazowych"

Patrycja Ryś - Wpływ prawa UE na sądownictwo antymonopolowe w Polsce

Jaryna Smertyha - Dopuszczalność badania aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej przez Trybunał Konstytucyjny

Paulina Samuel - Rola Dyrektywy 2011/62/EU w zwalczaniu nielegalnego obrotu sfałszowanymi produktami leczniczymi na rynku polskim

Piotr Wiśniewski - Trybunały Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec wobec dorobku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie relacji prawo Unii Europejskiej a prawo państwa członkowskiego. Zagadnienia wybrane

This product was added to our catalog on Friday 13 November, 2015.
Reviews
Previous product  Product 3 of 6 in category Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości  Next product
Customers who bought this product also purchased
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Problemy nowelizacji prawa sądowego
Problemy nowelizacji prawa sądowego
Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji
Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji
Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich
Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich
Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej
Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej
W kierunku odformalizowania postępowania sądowego
W kierunku odformalizowania postępowania sądowego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce