Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380615281 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczensnych wyzwań
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczensnych wyzwań
45,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Functionele & taakgerichte vertaaldidactiek in het universitaire vreemdetalenonderwijs
[9788380615281]
30,00zł
Product available

Muriel Waterlot
ISBN:
978-83-8061-528-1
Pages: 268
Format: B5
Year: 2018
Language: Dutch


INHOUD

Lijst van diagrammen
Lijst van figuren
Lijst van tabellen
Glossarium
Lijst van gebruikte afkortingen

INLEIDING


Deel 1
HET THEORETISCH ONDERZOEK

1. HISTORISCH OVERZICHT VAN DE ROL EN PLAATS VAN HET VERTALEN IN HET UNIVERSITAIRE (N)VT-ONDERWIJS
Inleiding
1.1. Vertalen in het VTO van de 18e/19e eeuw tot de 21e eeuw
1.1.1. De grammatica-vertaalmethode
1.1.2. De directe methode
1.1.3. De audiolinguale methode
1.1.4. De communicatieve aanpak
1.1.5. De interculturele en competentiegerichte aanpak
1.2. De vertaalwetenschap als onafhankelijke academische (wetenschappelijke) discipline
1.2.1. De term vertaalwetenschap
1.2.2. Ontstaan en definitie van de vertaalwetenschap
1.2.3. Vertaaldidactiek

2. LITERATUURONDERZOEK
Inleiding
2.1. (Re-)integratie van het vertalen in het VTO - didactische voorstellen
2.1.1. Argumenten vóór en tegen het vertalen in het VTO
2.1.1.1. Empirische argumenten
2.1.1.2. Pedagogische en onderwijskundige argumenten
2.1.2. Nederlandstalige publicaties
2.1.3. Enquêtes en onderzoek omtrent mening van studenten en docenten over vertalen in het VTO
2.2. (Re-)integratie van het T2-vertalen in het VTO: oorzaken en didactische voorstellen
2.3. Uitwisseling van didactische inzichten tussen het professioneel vertaalonderijwijs en het VTO
2.3.1. Integratie van didactische inzichten uit het professioneel vertaalonderwijs in het VTO
2.3.2. Integratie van didactische inzichten uit het VTO in het professioneel vertaalonderwijs
2.4. Conclusie literatuuronderzoek

3. RAAKVLAKKEN TUSSEN HET VTO EN HET PROFESSIONELE VERTAALONDERWIJS
3.1. Raakvlak I: communicatief gericht onderwijs
3.1.1. Communicatieve benadering in het VTO
3.1.2. Communicatieve benadering in het professionele vertaalonderwijs
3.2. Raakvlak II: competentiegericht onderwijs
3.2.1. Competentiegericht VTO
3.2.2. Competentiegericht professioneel vertaalonderwijs
3.3. Raakvlak III: leerdergericht onderwijs

4. KERNBEGRIPPEN IN VTO EN PROFESSIONEEL VERTAALONDERWIJS: DEFINIËRING EN CONNEXITEIT
Inleiding
4.1. Definiëring kernbegrippen
4.1.1. Cross-culturele communicatie en interculturele communicatie
4.1.2. Cultureel en intercultureel bewustzijn
4.1.3. Bemiddeling
4.1.4. Interculturele communicatieve competentie (ICC)
4.1.5. Communicatieve competentie
4.1.6. Interculturele competentie - interculturele vaardigheden
4.1.7. Vertaalcompetentie
4.2. Het PACTE-model
4.2.1. Waarom het PACTE-model?
4.3. Communicatieve competentie en interculturele competentie in professioneel vertaalonderwijs en VTO: connexiteit
4.3.1. Communicatieve competentie
4.3.2. Interculturele competentie

5. DIDACTISCH MODEL VOOR HET VT-VERTALEN IN HET VTO
Inleiding
5.1. Het Van Kalsbeek-model
5.1.1. Perspectief
5.1.2. Context
5.1.3. Dialoog
5.2. Het Nord-model
5.2.1. De functionele vertaaltheorie
5.2.2. Het circulair vertaalmodel van Christiane Nord
5.3. Het Van Kalsbeek Nord-model
5.3.1. Toepassing van het Van Kalsbeek Nord-model in het vertaalproces
5.3.1.1. Perspectief
5.3.1.2. Context
5.3.1.3. Dialoog


Deel 2
HET EMPIRISCH ONDERZOEK

6. METHODOLOGIE
6.1. Onderzoekscontext
6.2. Doelstelling en onderzoeksvragen
6.3. Methodologische aanpak
6.4. Onderzoeksinstrumenten pilotstudie en hoofdonderzoek
6.4.1. Observaties docent
6.4.2. Vragenlijsten
6.4.3. Vertalingen en Excel-werkbladen
6.4.4. Eindopdrachten
6.5. Onderzoeksinstrumenten hoofdonderzoek
6.5.1. Hardopdenkprotocollen ('Think Aloud Protocols')
6.5.2. Aanvullende interviews
6.6. Onderzoekspopulatie
6.7. Operationalisering
6.8. Pilotstudie: doelstelling en onderzoeksvragen
6.9. Opzet en verloop pilotstudie
6.10. Voorbereiding pilotstudie (implementatie model 1)
6.10.1. Opstellen vragenlijst voorfase pilotstudie
6.10.2. Opstellen evaluerende vragenlijsten nafase pilotstudie
6.10.3. Selectie bronteksten pilotstudie
6.10.4. Definiëring vertaalopdrachten pilotstudie
6.10.4.1. Reële of gesimuleerde vertaalopdrachten?
6.10.4.2. Definiëring vertaalopdrachten pilotstudie
6.10.5. Definiëring leerdoelen en geactiveerde competenties pilotstudie
6.10.6. Voorbereiding lessenreeks pilotstudie
6.10.6.1. Planning
6.10.6.2. Lesdoelstellingen, werkvormen en media pilostudie
6.10.7. Voorbereiding eindopdracht pilostudie
6.10.7.1. Beoordelingscriteria eindopdracht
6.11. Verslag implementatie model 1
6.11.1. Verslag implementatie model 1 in voorbereidende fase
6.11.1.1. Implementatie werkmethoden geleider 'perspectief'
6.11.1.2. Implementatie werkmethoden geleider 'context'
6.11.1.3. Implementatie werkmethoden geleider 'dialoog'
6.11.2. Verslag resultaten eindopdracht
6.11.3. Verslag resultaten vragenlijst voorfase pilotstudie
6.11.3.1. Leeftijd, geslacht, moedertaal en langste woonplaats taalleerders
6.11.3.2. Mening van de taalleerders met betrekking tot T1-vertalen en NVT-vertalen in het VTO
6.11.3.3. Persoonlijke mening van de taalleerders met betrekking tot T1-vertalen en NVT-vertalen
6.11.3.4. Voorkeur tekstoorten voor T1- vertalen en VT-vertalen
6.11.3.5. Aanvullende opmerkingen omtrent vertalen in het VTO
6.11.4. Verslag resultaten evaluerende vragenlijst nafase pilotstudie
6.12. Conclusie pilotstudie
6.13. Amendering model 1
6.13.1. De taakgerichte aanpak
6.13.2. Model 2
6.14. Hoofdonderzoek
6.14.1. Herdefiniëring hypothese en onderzoeksvragen hoofdonderzoek
6.15. Opzet en verloop hoofdonderzoek
6.16. Voorbereiding hoofdonderzoek
6.16.1. Definiëring leerdoelen en geactiveerde competenties
6.16.2. Opzet zakelijke casestudy
6.16.3. Selectie bronteksten
6.16.4. Definiëring vertaalopdrachten
6.16.5. Definiëring taken(cycli)
6.16.6. Beoordelingscriteria vertaalopdrachten en eindopdracht
6.16.7. Voorbereiding lessenreeks zakelijke casestudy
6.16.7.1. Planning
6.16.7.2. Voorbereidende fase: lesdoelstellingen, werkvormen en media
6.16.7.3. Vertaalfase: lesdoelstellingen, werkvormen en media
6.16.7.4. Afsluitende fase: lesdoelstellingen, werkvormen en media
6.16.8. Voorbereiding eindopdracht
6.16.9. Opstellen evaluerende vragenlijst hoofdonderzoek
6.16.10. Opstellen schema evaluerende interviews hoofdonderzoek

7. RESULTATEN HOOFDONDERZOEK
7.1. Verslag implementatie model 2
7.1.1. Verslag implementatie model 2 in de voorbereidende fase
7.1.2. Verslag implementatie model 2 in de vertaalfase
7.1.3. Verslag implementatie model 2 in de afsluitende fase
7.2. Verslag cijfers vertaalopdrachten zakelijke casestudy
7.2.1. Vertaalopdracht 1: een personeelsadvertentie
7.2.2. Vertaalopdracht 2: een sollicitatiebrief & curriculum vitae
7.2.3. Vertaalopdracht 3: paaswensen
7.2.4. Vertaalopdracht 4: een uitnodiging
7.2.5. Vertaalopdracht 5: een gebruiksaanwijzing
7.3. Verslag resultaten eindopdracht: hardopdenkonderzoek en vertaalopdrachten
7.3.1. Resultaten hardopdenkonderzoek
7.3.2. Resultaten eindopdracht
7.3.2.1. Vertaalopdracht 1: een klachtenbrief
7.3.2.2. Vertaalopdracht 2: een uitnodiging
7.3.2.3. Vertaalopdracht 3: een gebruiksaanwijzing
7.3.3. Vergelijking groepsgemiddelden vertaalopdrachten zakelijke casestudy en eindopdracht
7.4. Verslag resultaten evaluerende vragenlijst
7.4.1. Leeftijd, geslacht, moedertaal en langste woonplaats
7.4.2. Persoonlijke mening omtrent NVT-vertalen
7.4.3. Beoordeling werkmethoden voor de verrijking van kennis van de doeltaal en cultuur
7.4.4. Mening van de leerders omtrent voorbereiding op het beroep van vertaler
7.4.5. Aanvullende opmerkingen leerders met betrekking tot de vertaalcolleges
7.5. Verslag evaluerende interviews
7.5.1. Antwoorden betreffende de integratie van het vertalen in een taalverwervingscursus (algemeen)
7.5.2. Antwoorden betreffende de NVT-vertaallessen (2e semester)
7.5.3. Antwoorden betreffende de toegpaste werkmethoden tijdens de NVT-vertaalcolleges (2e semester)
7.5.4. Antwoorden betreffende de NVT-vertaalcolleges en de voorbereiding op het beroep van vertaler
7.6. Conclusie hoofdonderzoek

CONCLUSIE

Bibliografie
Samenvatting
Summary
Streszczenie

Bijlage 1: VRAGENLIJST STUDENTEN (VOORFASE PILOTSTUDIE)
Bijlage 2: VRAGENLIJST STUDENTEN (NAFASE HOOFDONDERZOEK)
Bijlage 3: INTERVIEUWSCHEMA EVALUERENDE INTERVIEWS

This product was added to our catalog on Thursday 19 April, 2018.
Reviews
Previous product  Product 113 of 140 in category Foreign languages  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce