Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377021071 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Radiofonia i telewizja narzędzia służące realizacji misji Kościoła. Prawo i praktyka w Polsce 1989-2008
[9788377021071]
26,25zł
12,00zł
You save: 14,25zł
Product available

Piotr Wiśniewski
ISBN:
978-83-7363-107-1
Pages: 252
Format: B5
Year: 2010
Language: Polish

Rozważania zawarte w niniejszej monografii zawierają dwie tezy. Pierwszą z nich jest założenie, iż ustawodawstwo III RP gwarantuje, czyli zapewnia Kościołowi katolickiemu prawo do posiadania własnych środków społecznego przekazu, jakimi są radiofonia i telewizja, będące własnością instytucji kościelnych, oraz prawo do emitowania własnych programów w radiofonii i telewizji publicznej. Natomiast drugą tezą jest stwierdzenie, że Kościół katolicki w praktyce korzysta z tych gwarancji, ale stopień ich faktycznej realizacji nie czyni zadość rzeczywistym potrzebom ludzi wierzących w demokratycznym państwie prawnym. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp


Rozdział I:
Podstawowe pojęcia i zasady dotyczące radiofonii i telewizji jako środków służących realizacji misji Kościoła w świecie

1. Pojęcie i rodzaje środków społecznego przekazu
1.1. Pojęcie środków społecznego przekazu
1.1.1. Pojęcie środków społecznego przekazu w prawie polskim
1.1.2. Pojęcie środków społecznego przekazu w nauczaniu Kościoła katolickiego
1.2. Rodzaje środków społecznego przekazu
1.3. Radiofonia i telewizja jako środki społecznego przekazu
1.3.1. Radiofonia jako środek społecznego przekazu
1.3.1.1. Rozgłośnia radiowa
1.3.1.2. Radiofonia jako dział telekomunikacji
1.3.2. Telewizja jako środek społecznego przekazu
1.3.2.1. Stacja telewizyjna
1.3.2.2. Telewizja jako dział telekomunikacji
2. Racje posługiwania się przez Kościół radiofonią i telewizją z punktu widzenia Kościoła katolickiego
2.1. Racje wynikające z prawa naturalnego
2.1.1. Prawo do wolności sumienia i religii
2.1.1.1. Podstawa wolności religii
2.1.1.2. Podmioty wolności religii
2.1.1.3. Zakres przedmiotowy wolności religii
2.1.1.4. Gwarancje wolności religii
2.1.2. Prawo do wolności myśli i słowa
2.1.2.1. Podstawa wolności słowa
2.1.2.2. Podmioty wolności słowa
2.1.2.3. Zakres przedmiotowy wolności słowa
2.1.2.4. Gwarancje wolności słowa
2.2. Racje teologiczne
2.2.1. Prawo wrodzone Kościoła
2.2.2. Cel posługiwania się środkami społecznego przekazu
2.2.3. Powód posługiwania się przez Kościół środkami społecznego przekazu
3. Racje dostępu Kościoła do radiofonii i telewizji w społeczeństwie pluralistycznym
3.1. Poszanowanie praw i wolności człowieka
3.1.1. Poszanowanie prawa do wolności sumienia i religii
3.1.2. Poszanowanie prawa do wolności myśli i słowa
3.2. Poszanowanie prawa do uzewnętrzniania przekonań religijnych w życiu publicznym
4. Radiofonia i telewizja w realizacji misji Kościoła w świecie
4.1. Zasady tworzenia katolickich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych w prawie kanonicznym
4.1.1. Normy zawarte w KPK/83
4.1.2. Normy ustanowione przez KEP
4.2. Zasady przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych według prawa kanonicznego
5. Radiofonia i telewizja jako narzędzie i forum współdziałania między państwem i Kościołem dla realizacji dobra wspólnego
5.1. Zasada współdziałania między państwem i Kościołem w prawie polskim.
5.1.1. Gwarancje konstytucyjne
5.1.2. Gwarancje konkordatowe
5.1.3. Gwarancje ustawowe
6. Wnioski


Rozdział II
Gwarancje posiadania i używania przez Kościół katolicki własnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych oraz ich realizacja

1. Podstawy prawne posiadania i używania przez Kościół własnych nadawców radiowych i telewizyjnych
2. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych jako koncesjonowana działalność gospodarcza
3. Wymagania stawiane koncesjonariuszom
4. Udzielanie koncesji przez Przewodniczącego KRRiT i KRRiT
4.1. Kompetencje Przewodniczącego KRRiT w zakresie udzielania koncesji
4.2. Kompetencje KRRiT w zakresie udzielania koncesji
5. Procedury udzielenia oraz cofnięcia koncesji
5.1. Zawartość wniosku o udzielenie koncesji
5.2. Ogłaszanie o możliwości uzyskania koncesji
5.3. Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji
5.4. Kryteria wyboru wnioskodawców
5.5. Treść koncesji
5.6. Cofanie koncesji
5.7. Opłaty za udzielenie koncesji
5.8. Rezerwacja częstotliwości
6. Nadawca społeczny
7. Przebieg procesu koncesyjnego
7.1. Stan zagospodarowania widma częstotliwości w dniu utworzenia KRRiT
7.2. Przebieg procesu koncesyjnego w zakresie radiofonii ze szczególnym uwzględnieniem rozgłośni kościelnych
7.2.1. Przebieg procesu koncesyjnego w zakresie radiofonii ogólnopolskiej
7.2.1.1. Udzielenie i realizacja pierwszej koncesji Radia Maryja (23 VI 1994-20 VI 2001)
7.2.1.2. Udzielenie i realizacja drugiej koncesji Radia Maryja (21 VT 2001 - 8 V 2008)
7.2.1.3. Udzielenie i realizacja trzeciej koncesji Radia Maryja (8 V 2008 - )
7.2.2. Ocena procesu koncesyjnego w zakresie radiofonii ogólnopolskiej przez właściwe organy państwowe i społeczeństwo
7.2.2.1. Ocena procesu koncesyjnego przez Sejm, Senat i NIK
7.2.2.2. Ocena procesu koncesyjnego przez społeczeństwo
7.2.3. Przebieg procesu koncesyjnego w zakresie radiofonii lokalnej
7.2.3.1. Udzielenie i realizacja koncesji dla diecezjalnych, parafialnych i zakonnych rozgłośni katolickich w pierwszym procesie koncesyjnym
7.2.3.2. Udzielenie i realizacja koncesji dla diecezjalnych, parafialnych i zakonnych rozgłośni katolickich w drugim procesie koncesyjnym
7.2.3.3. Udzielenie i realizacja koncesji dla diecezjalnych, parafialnych i zakonnych rozgłośni katolickich w trzecim procesie koncesyjnym
7.2.4. Ocena procesu koncesyjnego w zakresie radiofonii lokalnej
7.3. Przebieg procesu koncesyjnego w zakresie telewizji ze szczególnym uwzględnieniem kościelnych stacji telewizyjnych
7.3.1. Przebieg procesu koncesyjnego w zakresie telewizji ogólnopolskiej
7.3.2. Ocena procesu koncesyjnego w zakresie telewizji ogólnopolskiej .
8. Wnioski


Rozdział III
Gwarancje dostępu Kościoła katolickiego do radiofonii i telewizji publicznej

1. Zadania radiofonii i telewizji publicznej
2. Podstawy prawne dostępu Kościoła katolickiego do radiofonii i telewizji publicznej
2.1. Audycje religijne w publicznym radiu przed 1989 r
2.2. Gwarancje ustawowe i konkordatowe
2.2.1. Gwarancje zawarte w Ustawie o stosunku państwa do Kościoła katolickiego
2.2.2. Gwarancje konkordatowe
3. Realizacja gwarancji ustawowych w praktyce
3.1. Realizacja gwarancji dotyczących dostępu Kościoła katolickiego do radiofonii publicznej
3.1.1. Porozumienie pomiędzy Sekretariatem KEP a Polskim Radiem S.A
3.1.2. Audycje autoryzowane przez Kościół katolicki emitowane przez Polskie Radio S.A
3.1.2.1. Audycje autoryzowane przez Kościół katolicki - emitowane przez Polskie Radio S.A. według stanu z marca 2002 r.
3.1.2.2. Audycje autoryzowane przez Kościół katolicki emitowane przez Polskie Radio S.A. według stanu na grudzień 2009 r.
3.2. Realizacja gwarancji dotyczących dostępu Kościoła katolickiego do telewizji publicznej
3.2.1. Porozumienie pomiędzy Sekretariatem KEP a Telewizją Polską S.A
3.2.2. Audycje autoryzowane przez Kościół katolicki emitowane przez Telewizję Polską S.A
3.2.2.1. Audycje autoryzowane przez Kościół katolicki emitowane przez Telewizję Polską S.A. według stanu z marca 2002 r.
3.2.2.2. Programy przygotowywane przez Redakcję Programów Katolickich Telewizji Polskiej S.A. według stanu na grudzień 2009 r.
4. Udział audycji o tematyce religijnej w radiofonii i telewizji publicznej
5. Realizacja gwarancji ustawowych w ocenie społecznej
6. Wnioski

Zakończenie

Aneks 1 - Urzędowe formularze wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego/telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy (Informacje o podmiocie, Informacje programowe - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną, Informacje ekonomiczno-finansowe - rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną, Informacje techniczne - udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy)
Aneks 2 - Lista koncesji radiowych i telewizyjnych realizowanych przez jednostki Kościoła katolickiego według stanu na grudzień 2009 r.
Bibliografia
I. Źródła prawa
1. Źródła prawa polskiego
2. Źródła prawa kanonicznego
II. Orzecznictwo
III. Literatura

This product was added to our catalog on Wednesday 29 September, 2010.
Reviews
Previous product  Product 45 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Antropologia komunijna
Antropologia komunijna
$ Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej nauki Kościoła
$ Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej nauki Kościoła
$ Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny. Dyskusja antropologiczna w bioetyce amerykańskiej
$ Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny. Dyskusja antropologiczna w bioetyce amerykańskiej
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
$ Kościół w czasach Jana Pawła II
$ Kościół w czasach Jana Pawła II
$ Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
$ Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce