Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377024348 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Status obwinionego sensu largo w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
[9788377024348]
25,00zł
Product available

Iwona Bień-Węgłowska
ISBN:
978-83-7702-434-8
Pages: 228
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Kwestie terminologiczne
1. Osoba podejrzana
2. Obwiniony
3. Sprawca wykroczenia
Wnioski

II. Obwiniony sensu largo w toku czynności wyjaśniających
1. Czynności wyjaśniające w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
2. Pozycja procesowa osoby podejrzanej
3. Pozycja procesowa obwinionego
4. Pozycja procesowa sprawcy wykroczenia
Wnioski

III. Prawa osoby podejrzanej w postępowaniu dowodowym
1. Prawo do informacji
1.1. Prawo do poznania treści zarzutów
1.2. Prawo do przeglądania akt sprawy
2. Prawo do obrony
2.1. Prawo do składania wyjaśnień
2.2. Prawo do milczenia
2.3. Prawo do korzystania z pomocy obrońcy
3. Prawo do składania wniosków dowodowych
3.1. Inicjatywa dowodowa
3.2. Wymogi formalne wniosku dowodowego
4. Prawo do udziału w czynnościach dowodowych
Wnioski

IV. Obowiązki osoby podejrzanej w postępowaniu dowodowym
1. Obowiązki osoby podejrzanej - art. 54 § 5 k.p.w.
1.1. Obowiązek poddania się oględzinom zewnętrznym ciała i innym badaniom niepołączonym z naruszeniem integralności ciała
1.2. Obowiązek poddania się badaniu psychiatrycznemu
1.3. Obowiązek poddania się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu
2. Obowiązek wskazania adresu dla doręczeń w kraju - art. 38 § 2 k.p.w.
Wnioski

V. Status prawny obwinionego po wszczęciu postępowania sądowego
1. Prawa obwinionego w sądowym stadium procesu
2. Obowiązki obwinionego w sądowym stadium procesu
Wnioski

VI. Prawa i obowiązki obwinionego sensu largo na tle stosowania środków przymusu
1. Zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia
1.1. Pojęcie "zatrzymanie"
1.2. Prawo zatrzymanego do informacji
1.3. Prawo do wysłuchania
1.4. Zażalenie na zatrzymanie
2. Stosowanie zabezpieczenia i zajęcia przedmiotów w stosunku do obwinionego
2.1. Obowiązek wydania przedmiotów
2.2. Prawo do dysponowania przedmiotami zabezpieczonymi
2.3. Zażalenie na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania przedmiotów
3. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie obwinionego
3.1. Obowiązek stawiennictwa na wezwanie organów procesowych
3.2. Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu
Wnioski

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia

This product was added to our catalog on Monday 09 July, 2012.
Reviews
Previous product  Product 94 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Reformy procesu karnego w świetle jego zasad
Reformy procesu karnego w świetle jego zasad
Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej
Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej
Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
$ Sekty
$ Sekty
$ Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe
$ Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce