Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377025406 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island
The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island
108,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Handlowej i unii celnej
[9788377025406]
45,00zł
Product available

Artur Kuś
ISBN:
978-83-7702-540-6
Pages: 302
Format: B5 (hard cover)
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp


Rozdział I
Kompetencje w prawie Unii Europejskiej

§1. Wprowadzenie

§2. Pojęcie prawa Unii Europejskiej i podstawowe zasady jego stosowania
1. Pojęcie oraz autonomiczny charakter prawa Unii Europejskiej
2. Zasady stosowania prawa unijnego
a) Zasada bezpośredniego skutku
b) Zasada pośredniego skutku
c) Zasada pierwszeństwa stosowania prawa Unii Europejskiej

§3. Pojęcie kompetencji w prawie publicznym
1. Zakres pojęcia "kompetencja"
2. Zakres podmiotowy kompetencji
3. Zakres przedmiotowy kompetencji
4. Określenie "kompetencja" a pojęcia pokrewne

§4. Przekazanie kompetencji Unii Europejskiej "w niektórych sprawach" a nadrzędność Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

§5. Zasada zachowania suwerenności w procesie integracji europejskiej

§6. Podstawowe relacje systemu prawa unijnego i prawa polskiego

§7. Rodzaje kompetencji Unii Europejskiej
1. Uwagi ogólne
2. Zasada kompetencji przyznanych
3. Kompetencje wyłączne
4. Kompetencje dzielone
5. Kompetencje wspierające, uzupełniające i harmonizujące

§8. Klauzula elastyczności

§9. Kompetencje Unii Europejskiej a poszczególne polityki i działania
1. Uwagi ogólne
2. Polityki Unii Europejskiej
3. Działania zewnętrzne Unii Europejskiej
4. Postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
5. Współpraca z państwami trzecimi i pomoc humanitarna

§10. Wnioski


Rozdział II
Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Handlowej

§1. Wprowadzenie

§2. Pojęcie i cele Wspólnej Polityki Handlowej

§3. Zasady Światowej Organizacji Handlu i ich związek ze Wspólną Polityką Handlową Unii Europejskiej

§4. Efekt kreacji i przesunięcia handlu

§5. Wspólna Polityka Handlowa jako wyłączna kompetencja Unii Europejskiej
1. Uwagi ogólne
2. Zmiany stawek celnych
3. Zawieranie umów celnych i handlowych dotyczących handlu towarami i usługami
a) Uwagi ogólne
b) Procedura zawierania umów
c) Europejska Strefa Wolnego Handlu
d) Europejski Obszar Gospodarczy
e) Relacje handlowe Unii Europejskiej ze Szwajcarią
f) Inne wybrane umowy Unii Europejskiej w zakresie stref wolnego handlu
g) Stosunki handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Chinami i Rosją
4. Handlowe aspekty własności intelektualnej
5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
6. Ujednolicenie środków liberalizacyjnych
7. Polityka eksportowa
8. Handlowe środki ochronne

§6. Rodzaje środków Wspólnej Polityki Handlowej
1. Uwagi ogólne
2. Środki taryfowe
3. Środki parataryfowe
a) Uwagi ogólne
b) Środki parataryfowe wynikające z taryfy celnej
c) Podatki graniczne
d) Opłaty celne
4. Wybrane środki pozataryfowe
a) Uwagi ogólne
b) Środki antydumpingowe
c) Środki antysubsydyjne
d) Środki ochronne przeciwko nadmiernemu importowi
e) Kontyngenty ilościowe
f) Nadzór importu lub eksportu
g) Zakaz importu lub eksportu
h) Niedozwolone praktyki handlowe

§7. Wnioski


Rozdział III
Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie unii celnej

§1. Wprowadzenie

§2. Unijne prawo celne
1. Podstawy prawa celnego
2. Reforma Wspólnotowego Kodeksu Celnego

§3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie czterdziestej rocznicy ustanowienia unii celnej

§4. Podstawowe formy międzynarodowej integracji gospodarczej
1. Uwagi ogólne
2. Strefa wolnego handlu
a) Istota strefy wolnego handlu
b) Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu
3. Unia celna
a) Istota unii celnej
b) Inne wybrane unie celne na świecie
c) Specyficzna unia celna Unii Europejskiej z Turcją
d) Umowy celne Unii Europejskiej z Andorą i San Marino
4. Rynek wewnętrzny (wspólny rynek, jednolity rynek)
5. Unia monetarna
6. Pełna integracja

§5. Zewnętrzny element unii celnej - taryfa celna
1. Uwagi ogólne
2. Wspólna Taryfa Celna Unii Europejskiej
3. Taryfa użytkowa (TARIC)
4. Wiążąca informacja taryfowa

§6. Wewnętrzny element unii celnej - swobodny przepływ towarów
1. Uwagi ogólne
2. Zakaz wprowadzania nowych ceł i opłat o skutku równoważnym do ceł
3. Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego
4. Zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych
5. Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu towarów

§7. Wnioski


Rozdział IV
Podmioty realizujące i wspierające kompetencje wyłączne w zakresie Wspólnej Polityki Handlowej oraz unii celnej

§1. Wprowadzenie

§2. Organizacje międzynarodowe
1. Uwagi ogólne
2. Światowa Organizacja Handlu (WTO)
3. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
4. Światowa Organizacja Celna (WCO)
5. Międzynarodowe organizacje samorządu agentów i agencji celnych

§3. Komisja Europejska
1. Uwagi ogólne
2. Geneza i siedziba Komisji
3. Skład i organizacja Komisji Europejskiej
4. Tryb funkcjonowania Komisji Europejskiej
5. Podstawowe kompetencje Komisji Europejskiej
6. Administracja Komisji Europejskiej
a) Uwagi ogólne
b) Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD)
c) Dyrekcja Generalna ds. Handlu (DG Trade )
d) Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług (DG MARKT)

§4. Komitet Polityki Handlowej

§5. Kompetencje Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

§6. Europejskie Biuro ds. Zwalczania Oszustw (OLAF)

§7. Unijna i polska administracja celna
1. Administracja celna w Unii Europejskiej
2. Strategia dotycząca rozwoju unijnej administracji celnej
3. Administracja celna i jej miejsce w systemie administracji publicznej w Polsce
4. Strategia działania polskiej Służby Celnej na lata 2010-2015
a) Uwagi ogólne
b) Misja i wizja Służby Celnej
c) Kierunki rozwoju strategicznego Służby Celnej i ich uwarunkowania
d) Cele strategiczne i cele pośrednie

§8. Administracja rządowa
1. Uwagi ogólne
2. Minister Finansów
3. Minister Gospodarki

§9. Organizacje pozarządowe
1. Uwagi ogólne
2. Polska Izba Ceł Logistyki i Spedycji
3. Polska Izba Handlu

§10. Wnioski

Zakończenie

Wykaz źródeł i literatury

This product was added to our catalog on Tuesday 26 February, 2013.
Reviews
Previous product  Product 120 of 336 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom I. Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy
$ Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom I. Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy
$ Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom II. Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce
$ Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom II. Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce
e-polonistyka 2
e-polonistyka 2
I nie ma w żadnym innym zbawienia. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej
I nie ma w żadnym innym zbawienia. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej
Ontologie poza ontologią
Ontologie poza ontologią
Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom II - Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach
Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom II - Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)



Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce