Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377025741 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Homilie. Tom 3
Homilie. Tom 3
18,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej
[9788377025741]
28,00zł
Product available

Michał Skwarzyński
ISBN:
978-83-7702-574-1
Pages: 302
Format: A5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Własność intelektualna i prawo do dziedziczenia w systemie praw człowieka

1. Uniwersalny charakter praw człowieka
1.1. Pojęcie "prawa człowieka"
1.1.1. Prawo a wolność
1.1.2. Pojęcie praw człowieka
1.1.3. Status jednostki i jej prawa człowieka
1.2. Trzy generacje praw człowieka
1.2.1. Geneza praw człowieka
1.2.2. Generacje praw człowieka
2. Prawo do dziedziczenia
2.1. Prawo do dziedziczenia i jego istota
2.2. Gwarancje prawa do dziedziczenia w konwencjach międzynarodowych
2.2.1. Prawo do dziedziczenia jako prawo naturalne
2.2.2. Prawo do dziedziczenia w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
2.2.3. Prawo do dziedziczenia w innych konwencjach międzynarodowych
2.2.4. Prawo do dziedziczenia jako prawo człowieka pierwszej generacji
2.3. Konstytucyjny charakter prawa do dziedziczenia w prawie polskim
3. Miejsce własności intelektualnej w systemie prawnym
3.1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i praw autorskich
3.2. Ramy prawne własności intelektualnej
3.2.1. Rys rozwoju praw własności intelektualnej
3.2.1.1. Historia praw własności intelektualnej
3.2.1.2. Aspekt międzynarodowy kształtowania praw własności intelektualnej
3.2.2. Prawo własności intelektualnej w prawodawstwie Unii Europejskiej
3.2.3. Polskie źródła prawa własności intelektualnej
3.3. Problem ACTA
3.4. Cywilna natura praw własności intelektualnej
4. Wnioski


Rozdział II
Modele praw autorskich a prawo człowieka do własności intelektualnej

1. Przedmiot własności intelektualnej
1.1. Utwór jako podstawowy przedmiot prawa autorskiego
1.2. Typy utworów
1.2.1. Podstawowe kategorie utworów
1.3. Przedmioty praw pokrewnych
1.4. Problem dzieła sztuki ludowej
1.5. Wynalazek, znak towarowy, wzór przemysłowy i użytkowy jako przedmiot prawa własności intelektualnej
2. Dualistyczna i monistyczna koncepcja praw autorskich
2.1. Różnice między modelem dualistycznym i monistycznym praw autorskich
2.2. Dualistyczny model praw autorskich w polskim systemie prawa
2.2.1. Osobiste prawa autorskie
2.2.2. Majątkowe prawa autorskie
2.2.3. Przejście autorskich praw majątkowych
2.2.4. Prawa pokrewne
2.2.5. Prawa zależne
2.3. Specyfika praw związanych z programem komputerowym i bazą danych
2.4. Specyfika praw własności przemysłowej
3. Twórca jako podmiot praw autorskich
3.1. Indywidualny twórca jako typowy podmiot praw autorskich
3.2. Problematyka współtwórczości
3.3. Inne od twórcy podmioty uprawnione do praw autorskich z mocy ustawy
3.4. Podmioty praw pokrewnych
4. Wnioski


Rozdział III
Granice prawa człowi eka do własności intelektualnej wynikające ze specyfiki tej własności i losu tych praw po śmierci twórcy

1. Zakres i los praw własności intelektualnej po śmierci autora utworu
1.1. Majątkowe prawa autorskie po śmierci twórcy
1.2. Los osobistych praw autorskich po śmierci twórcy
1.3. Ograniczenia wynikające z prawa pracy - problem utworu pracowniczego oraz pracowniczych przedmiotów własności przemysłowej
1.4. Dozwolony użytek z praw autorskich jako granica praw własności intelektualnej
1.4.1. Zagadnienia ogólne
1.4.2. Dozwolony użytek osobisty jako granica praw własności intelektualnej
1.4.3. Prawo cytatu
1.4.4. Dozwolony użytek publiczny jako granica praw własności intelektualnej
1.4.5. Dozwolony użytek dotyczący programu komputerowego i baz danych jako granica praw własności intelektualnej
2. Specyfika losu praw do innych niż utwór przedmiotów własności intelektualnej
2.1. Losy praw do innych niż utwór przedmiotów prawa autorskiego
2.2. Losy praw do projektów wynalazczych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz topografii układów scalonych
2.3. Losy praw do znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych
3. Szczególne ekwiwalenty za ograniczenie własności intelektualnej w prawie autorskim w kontekście ich losu po śmierci twórcy
3.1. Droit de suite jako ekwiwalent za ograniczenia własności intelektualnej
3.2. Pozostałe ekwiwalenty za ograniczenia własności intelektualnej
4. Wnioski


Rozdział IV
Prawo człowieka do własności intelektualnej w kontekście jej losów po śmierci twórcy

1. Charakter prawa do dziedziczenia własności intelektualnej i jego wpływ na zakres prawa człowieka do własności intelektualnej
1.1. Dziedziczenie praw własności intelektualnej
1.2. Prawo do dziedziczenia własności intelektualnej w systemie praw człowieka
2. Zakres prawa człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej wynikający z jej specyfiki
2.1. Przedmiotowy zakres prawa człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej
2.2. Podmiotowy zakres prawa człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej
2.2.1. Twórca jako spadkodawca
2.2.2. Inni od twórcy spadkodawcy praw własności intelektualnej
2.2.3. Spadkobierca jako nabywca praw własności intelektualnej
3. Dopuszczalne ograniczenia prawa człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej
3.1. Dopuszczalne granice procesowe w realizacji ochrony prawa człowieka do dziedziczenia własności intelektualnej
3.2. Dopuszczalne ograniczenia prawa człowieka do dziedziczenia w systemie praw człowieka
4. Prawo człowieka do własności intelektualnej i prawo człowieka do korzystania z cudzej twórczości
4.1. Prawo człowieka do własności intelektualnej
4.2. Prawo człowieka do nauki i prawo człowieka i społeczeństwa do rozwoju jako źródło prawa człowieka do korzystania z cudzej twórczości
5. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia
Abstract: The specificity of the human right to intellectual property

This product was added to our catalog on Tuesday 30 April, 2013.
Reviews
Previous product  Product 132 of 336 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej
Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej
$ Wojna - sprawiedliwa?
$ Wojna - sprawiedliwa?
$ Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz
$ Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz
Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich
Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
$ Wypowiedzenie umowy agencyjnej
$ Wypowiedzenie umowy agencyjnej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce