Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377026700 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Studia Nauk Teologicznych PAN 15/2020
Studia Nauk Teologicznych PAN 15/2020
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Służebna rola zwrotu "rodzinny" w przepisach prawa polskiego
[9788377026700]
45,00zł
Product available

Piotr Telusiewicz
ISBN:
978-83-7702-670-0
Pages: 492
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
1. Geneza problemu
2. Niektóre kwestie warsztatowe
3. Zakres treściowy pojęcia "rodzinny"
4. Struktura rozprawy


CZĘŚĆ I. ZAKRES TREŚCIOWY ZWROTU "RODZINNY"

Rozdział I. Zwrot "rodzinny" w odniesieniu do rodziny jako takiej
1.1. Rodzina postrzegana jako podmiotowe zjawisko w społeczności
1.1.1. Wyróżnienie rodziny w społeczności - okoliczności o charakterze ogólnym
1.1.2. Wyróżnienie rodziny w społeczności - okoliczności o charakterze szczególnym
1.1.3. Wyróżnienie rodziny w społeczności - okoliczności kreujące
1.2. Rodzina jako swoistego rodzaju całość
1.3. Aktywności rodziny
1.3.1. Ujęcie podmiotowe
1.3.2. Ujęcie przedmiotowe
1.4. Wnioski

Rozdział II. Zwrot "rodzinny" w odniesieniu do struktury wewnętrznej rodziny
2.1. Ujęcie statyczne rodziny
2.2. Ujęcie dynamiczne rodziny
2.2.1. Relacje między poszczególnymi członkami rodziny
2.2.2. Relacje członków rodziny do rodziny jako całości
2.3. Wnioski

Rozdział III. Zwrot "rodzinny" w odniesieniu do miejsc związanych z życiem rodziny
3.1. Miejsca istotne dla życia rodziny
3.2. Miejsca związane z pamięcią o zmarłych członkach rodziny
3.3. Wnioski

Rozdział IV. Zwrot "rodzinny" w odniesieniu do niektórych zjawisk życia rodzinnego
4.1. Zwyczajne powinności członków rodziny
4.2. Nadzwyczajne powinności moralne członków rodziny
4.3. Zjawiska godzące w dobro rodziny
4.4. Wnioski


CZĘŚĆ II. ZWROT "RODZINNY" W SŁUŻBIE RODZINIE - UJĘCIE PODMIOTOWE

Rozdział V. Wykorzystanie zwrotu "rodzinny" w aspekcie instytucji pełniących służbę względem rodziny
5.1. W służbie rodzinie - instytucje rządowe
5.2. W służbie rodzinie - instytucje z pionu sądowego
5.3. W służbie rodzinie - instytucje z pionu pieczy zastępczej
5.4. W służbie rodzinie - instytucje z pionu administracyjnego
5.5. W służbie rodzinie - instytucje wypoczynkowe
5.6. Inne przypadki
5.7. Wnioski

Rozdział VI. Wykorzystanie zwrotu "rodzinny" w aspekcie osób i zawodów pełniących służbę względem rodziny
6.1. W służbie rodzinie - zawody z pionu sądowego
6.2. W służbie rodzinie - zawody z pionu pieczy zastępczej
6.3. W służbie rodzinie - zawody z pionu administracyjnego
6.4. W służbie rodzinie - zawody z pionu medycznego
6.5. Wnioski


CZĘŚĆ III. ZWROT "RODZINNY" W SŁUŻBIE RODZINIE - UJĘCIE PRZEDMIOTOWE

Rozdział VII. Wykorzystanie zwrotu "rodzinny" w aspekcie formalnego zabezpieczenia praw rodziny
7.1. Walor wyodrębnienia tzw. "spraw rodzinnych"
7.1.1. Sprawy rodzinne w aktach prawa międzynarodowego
7.1.2. Sprawy rodzinne w aktach prawa krajowego
7.1.3. Sprawy rodzinne i nieletnich
7.1.4. Postępowanie rodzinne
7.2. Wywiady i opinie jako forma gromadzenia informacji o rodzinie
7.3. Przypadki szczególne
7.4. Wnioski

Rozdział VIII. Wykorzystanie zwrotu "rodzinny" w aspekcie zarobkowej działalności rodziny
8.1. Podstawa funkcjonowania ustroju rolnego w Polsce
8.2. Przedsiębiorstwo zaspokajające potrzeby rodziny
8.3. Wnioski

Rozdział IX. Wykorzystanie zwrotu "rodzinny" w aspekcie majątkowego wsparcia rodziny
9.1. Wsparcie rodziny w sytuacji śmierci żywiciela
9.1.1. Renta rodzinna i dodatki rentowe
9.1.2. Inne uposażenia
9.2. Wsparcie rodziny w zakresie częściowego jej utrzymania
9.3. Wnioski

Rozdział X. Wykorzystanie zwrotu "rodzinny" w aspekcie zabezpieczenia medycznych potrzeb rodziny
10.1. "Medycyna rodzinna" jako priorytetowa dziedzina medycynyw
10.2. W służbie zdrowia fizycznego rodziny
10.3. W służbie zdrowia psychicznego rodziny
10.4. Wnioski

Konkluzje i nowe pytania
1. O merytorycznych aspektach systematyki zestawień językowych zawierających zwrot "rodzinny" - początek czy koniec badań?
2. O istotnej treści zwrotu "rodzinny"
3. Prawne aspekty wykorzystania zwrotu "rodzinny"
4. Cechy zwrotu "rodzinny" w kontekście służebności względem rodziny
4.1. Zwrot określający przymiot
4.2.. Zwrot dookreślony
4.3. Zwrot wielopłaszczyznowy
4.4. Zwrot naturalny
4.5. Zwrot powszechny
4.6. Zwrot wyróżniający
4.7. Zwrot dynamiczny i statyczny
4.8. Zwrot czasowy
4.9. Zwrot zmaterializowany i niezmaterializowany
5. Funkcje zwrotu "rodzinny" w kontekście służebności względem rodziny
5.1. Funkcja wyróżniająca
5.2. Funkcja nadawania charakteru
5.3. Funkcja determinująca
5.4. Funkcja kreatora zwiększonej ochrony prawnej
5.5. Funkcja kreatora praw i obowiązków
5.6. Funkcja utrwalająca
6. Służebność interpretacyjna jako istotna funkcja zwrotu "rodzinny" - nowe spojrzenie
7. Ku zadaniom rodziny - rozszerzenie perspektywy

Bibliografia
Wykaz miejsc w pracy, w których opisywane są zestawienia językowe zawierające zwrot "rodzinny"

This product was added to our catalog on Thursday 06 June, 2013.
Reviews
Previous product  Product 147 of 346 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych
$ Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego
Działalność gospodarcza na obszarach chronionych
Działalność gospodarcza na obszarach chronionych
Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce
Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym
Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska
Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce