Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » SP52 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
[SP52]
24,00zł
Product available

ed. Piotr Stanisz
ISSN:
1897-7146
Pages: 272
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

JERZY ADAMCZYK, Podatek diecezjalny w przepisach prawa kanonicznego
Diocesan tax in Canon Law (summary)
Епархиальный налог в каноническом нраве (резюме)

MAŁGORZATA GRZESIK-KULESZA, Dyrektywy Unii Europejskiej a porządek prawny RP
EU Directives in Polish Legal System (summary)
Директива Европейского Союза в правовом порядке РП (резюме)

CZESŁAW P. KŁAK, "Pełność", "jasność" i "niesprzeczność" jako kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w polskim procesie karnym (art. 201 k.p.k.)
"Completeness", "Clarity" and "Non-contradiction" as qualifications for Evaluation an Expert's Testimony in Polish Criminal Procedure (section 201 of Code of Criminal Procedure) (summary)
"Полнота", "ясность" и "последовательность" в качестве критериев оценки эксперта в польском уголовном судопроизводстве (статья 201 Уголовно-процессуального кодекса) (резюме)

LECH MAŻEWSKI, Monarcha i namiestnik w Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 r.
The Monarch and Governor in the Constitution of Polish Kingdom of 1815 (summary)
Монарха и наместник Польского королевства в Конституции от 1815 года (резюме)

MONIKA MUNNICH, Wywiad skarbowy: policja fiskalna czy służby specjalne w aparacie skarbowym? Studium prawne
"Treasury service": Treasury Police or secret service in Tax Administration. Legal Analysis (summary)
Казначейское интервью: налоговая полиция или или спецслужбы в казначейском аппарате? Правовое исследование (резюме)

MAGDALENA PYTER, Uregulowania prawne problematyki obowiązku szkolnego w polskim prawie oświatowym w latach 1918-1939
The Regulation of the Issue of Compulsory Education in 1918-1939 (summary)
Вопросы регулирования обязательного образования в польском законе об образовании в 1918-1939 (резюме)

BOGDAN SEKŚCIŃSKI, Status wdowy na Litwie w świetle postanowień przywilejów ziemskich, uchwał sejmowych i statutów litewskich (XIV-XVI w.)
Status of a widow in view of the lands charters, seym resolutions and Lithuanian statutes (XIV-XVI centuries) (summary)
Статус вдовы в Литве с учетом земных привилегий, уставы принятые Сеймом и литовских (XIV-XVI века) (резюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Powszechne Prawo Krajowe dla Państw Pruskich z 1794 r. - Landrecht Pruski (fragment) (tłum. Karol Dąbrowski)


RECENZJE

Congregatio de Causis Sanctorum, Benedictus XIV (Prosper de Lambertinis) De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione (rec. Lidia Fiejdasz)

Сергей Веселовский, Спорные территории (Spornye territorii) (rec. Iryna Kozak)


SPRAWOZDANIA

System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym - doświadczenia i perspektywy (Konferencja naukowa, Lublin, 19 kwietnia 2012 r.) (Michał Hałasa)

Dzieci-uchodźcy, czyli co dalej po przekroczeniu granicy (wykład otwarty Michaela Flynna, Lublin, 22 czerwca 2012 r.) (Barbara Wójcik)

Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim (Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów, Gdańsk, 9-11 września 2012 r.) (Paweł Kaleta)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2008. Część II (K-Z) (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-grudzień 2011 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)

This product was added to our catalog on Monday 19 August, 2013.
Reviews
Previous product  Product 149 of 346 in category Law  Next product
Studia Prawnicze KUL - Pozostałe książki z serii
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
25,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
24,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
25,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
25,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
8,00zł

Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce