Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377027028 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Studia Nauk Teologicznych PAN 15/2020
Studia Nauk Teologicznych PAN 15/2020
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jako samorząd zawodu zaufania publicznego
[9788377027028]
42,00zł
Product available

Joanna Smarż
ISBN:
978-83-7702-702-8
Pages: 350
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Pojęcie i geneza samorządów zawodowych
1. Pojęcie samorządu zawodowego
2. Początki samorządu zawodowego
3. Rozwój samorządu zawodowego w Polsce
4. Powstanie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
5. Podsumowanie

Rozdział II
Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia samorządów zawodowych
1. Samorządy zawodowe w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji
2. Samorządy zawodowe w świetle art. 17 ust. 2 Konstytucji
3. Porównanie statusu samorządów zawodowych z art. 17 Konstytucji
4. Samorząd zawodowy a samorząd terytorialny
5. Istnienie samorządów zawodowych jako wyraz zasady decentralizacji władzy publicznej
6. Propozycja zmiany przepisu art. 17 Konstytucji
7. Podsumowanie

Rozdział III
Istota zawodu zaufania publicznego
1. Definiowanie pojęcia "wolny zawód"
2. Definiowanie pojęcia "zawód zaufania publicznego"
3. Zawód inżyniera budownictwa jako zawód zaufania publicznego
3,1. Cechy przypisywane grupie zawodów zaufania publicznego
3.2. Powołanie w drodze ustawy samorządu zawodowego, unormowanego w art. 17 Konstytucji
3.3. Społeczne przekonanie o zaliczeniu zawodu inżyniera do grupy zawodów zaufania publicznego
3.4. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
3.5. Uznanie w Europie zawodu inżyniera budownictwa za zawód regulowany
4. Podsumowanie

Rozdział IV
Struktura organizacyjna i zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
1. Struktura organizacyjna samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
2. Zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
2.1. Zadania izby inżynierów budownictwa z zakresu administracji publicznej
2.1.1. Sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby
2.1.2. Nadawanie uprawnień budowlanych, uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
2.1.3. Opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa
2.1.4. Prowadzenie listy członków samorządu zawodowego
2.1.5. Ustalanie zasad etyki zawodowej
2.1.6. Prowadzenie sądownictwa dyscyplinarnego
2.1.7. Współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi
2.1.8. Opiniowanie projektów aktów prawnych .
2.2. Zadania izby inżynierów budownictwa niemające charakteru zadań publicznych
2.2.1. Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków
2.2.2. Współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji swoich członków
2.2.3. Organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych
3. Prawne formy wykonywania zadań publicznych przez izbę inżynierów budownictwa
4. Podsumowanie

Rozdział V
Nadzór i kontrola nad działalnością samorządów zawodowych
1. Wzajemna relacja i znaczenie pojęć "nadzór" i "kontrola"
2. Nadzór i kontrola wewnętrzna
3. Nadzór i kontrola zewnętrzna
4. Kontrola sądowa
5. Podsumowanie

Rozdział VI
Członkostwo w samorządzie zawodowym
1. Zasada obowiązkowego członkostwa w izbie inżynierów budownictwa oraz prawa i obowiązki z tym związane
2. Uzasadnienie obowiązkowego członkostwa w samorządzie zawodowym
3. Ocena obowiązkowego członkostwa w samorządzie zawodowym dokonana przez Trybunał Konstytucyjny
4. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego
5. Ocena wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego
6. Kwestionowanie zasady obligatoryjnego członkostwa w izbie inżynierów budownictwa
7. Podsumowanie

Rozdział VII
Ocena działalności samorządów zawodowych
1. Ogólna ocena działania samorządów zawodowych
2. Ocena działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Deregulacja
4. Podsumowanie

Rozdział VIII
Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda

Bibliografia
The Professional Self-Governing Body of the Civil Engineers as a Public Trust Self-Governing Body. Summary

This product was added to our catalog on Thursday 26 September, 2013.
Reviews
Previous product  Product 151 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian
Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian
Wartości w postmodernizmie. Koncepcja dekonstrukcji rzeczywistości społecznej - analiza krytyczna
Wartości w postmodernizmie. Koncepcja dekonstrukcji rzeczywistości społecznej - analiza krytyczna
Mit w społeczeństwie i kulturze
Mit w społeczeństwie i kulturze
Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej
Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej
Między szkołą a domem. Konteksty socjalizacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych
Między szkołą a domem. Konteksty socjalizacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych
Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym
Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce