Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377029626 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Przymioty osoby ludzkiej edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom
Przymioty osoby ludzkiej edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom
121,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Strefa nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej jako szczególny reżim konstytucyjny Ukrainy
[9788377029626]
45,00zł
Product available

Grzegorz Kowalski
ISBN:
978-83-7702-962-6
Pages: 390
Format: B5 (hard cover)
Year: 2014
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz wybranych skrótów

Wprowadzenie


Rozdział 1
Pojęcie, podstawy prawne oraz główne zasady prawnej regulacji instytucji strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej

1.1. Pojęcie strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej i jej rodzaje
1.2. Normatywne podstawy instytucji strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
1.3. Podstawowe zasady uregulowania reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
1.3.1. Katalog zasad
1.3.2. Zasada zagwarantowania praw jednostki
1.3.3. Zasada ograniczoności
1.3.4. Zasada prakseologii
1.3.5. Zasada rzetelnego informowania
1.3.6. Zasada nieuchronności odpowiedzialności
1.3.7. Znaczenie i wzajemny stosunek podstawowych zasad reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
1.4. Podsumowanie


Rozdział 2
Ogłaszanie określonych obszarów strefą nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej

2.1. Charakterystyka regulacji konstytucyjnej
2.2. Przesłanki materialne ogłoszenia strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
2.3. Wymogi formalne ogłoszenia strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
2.3.1. Organy inicjujące ogłoszenie strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
2.3.1.1. Prezydent Ukrainy
2.3.1.2. Rada Najwyższa Republiki Autonomicznej Krymu
2.3.1.3 Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy
2.3.1.4. Gabinet Ministrów Ukrainy
2.3.2. Wydanie dekretu o ogłoszeniu strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
2.3.3. Kontrasygnowanie dekretu o ogłoszeniu strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
2.3.4. Zatwierdzenie dekretu o ogłoszeniu strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
2.3.5. Wejście w życie dekretu ustanawiającego strefę nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej oraz podanie go do publicznej wiadomości
2.3.6. Kontrola konstytucyjności i legalności dekretu o ogłoszeniu strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
2.3.7. Odpowiedzialność za ogłoszenie strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
2.4. Podsumowanie


Rozdział 3
Okres obowiązywania, zniesienie, wygaśnięcie oraz zmiana reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej

3.1. Okres obowiązywania reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
3.2. Zniesienie oraz wygaśnięcie reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
3.2.1. Zniesienie (uchylenie) reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
3.2.2. Wygaśnięcie reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
3.3. Zmiana reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
3.3.1. Rodzaje zmian reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
3.3.2. Zmiana treści reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
3.3.3. Zmiana granic strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
3.3.4. Znaczenie przepisów o zmianie reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
3.4. Podsumowanie


Rozdział 4
Reżim prawny strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej - pojęcie, treść oraz podmioty odpowiedzialne za jego realizację

4.1. Pojęcie reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
4.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
4.3. Treść reżimu prawnego strefy nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
4.4. Prowadzenie działań likwidujących skutki nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
4.5. Współpraca międzynarodowa Ukrainy w zakresie zwalczania nadzwyczajnych sytuacji ekologicznych
4.6. Podsumowanie


Rozdział 5
Regulacja szczególna związana z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w strefie nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej

5.1. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w strefie nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
5.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację reżimu prawnego stanu nadzwyczajnego oraz ochrona podstaw ustrojowych państwa
5.3. Dodatkowe środki wdrażane w strefie nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej w przypadku wprowadzenia w niej stanu nadzwyczajnego
5.4. Podsumowanie


Rozdział 6
Zadośćuczynienie pokrzywdzonym przez nadzwyczajną sytuację ekologiczną oraz odpowiedzialność za naruszenie reżimu prawnego obowiązującego w strefie nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej

6.1. Zadośćuczynienie pokrzywdzonym przez nadzwyczajną sytuację ekologiczną
6.1.1. Uznanie za pokrzywdzonego przez nadzwyczajną sytuację ekologiczną
6.1.2. Zakres wyrównania szkody wyrządzonej przez nadzwyczajną sytuację ekologiczną
6.1.3. Źródła wyrównania szkody wyrządzonej przez nadzwyczajną sytuację ekologiczną
6.2. Odpowiedzialność za naruszenie reżimu prawnego obowiązującego w strefie nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
6.2.1. Rodzaje odpowiedzialności ponoszonej z tytułu naruszenia reżimu prawnego obowiązującego w strefie nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej
6.2.2. Odpowiedzialność niemająca charakteru odszkodowawczego
6.2.2.1. Przesłanki odpowiedzialności według u.s.n.s.e.
6.2.2.2. Odpowiedzialność karna
6.2.2.3. Odpowiedzialność administracyjna (wykroczeniowa)
6.2.2.4. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
6.2.2.5. Odpowiedzialność służbowa
6.2.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza
6.2.3.1. Przesłanki odpowiedzialności według u.s.n.s.e.
6.2.3.2. Odpowiedzialność cywilnoprawna
6.2.3.3. Odpowiedzialność materialna pracowników
6.2.3.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza organów władzy publicznej
6.3. Podsumowanie


Rozdział 7
Nadzwyczajna sytuacja ekologiczna spowodowana awarią reaktora elektrowni atomowej w Czarnobylu

7.1. Specyfika nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej spowodowanej katastrofą czarnobylską oraz jej prawnej regulacji
7.2. Rodzaje wyodrębnionych stref skażenia radioaktywnego
7.3. Reżim prawny strefy wykluczenia oraz strefy bezwarunkowego (obowiązkowego) przesiedlenia
7.4. Reżim prawny strefy zapewnionego dobrowolnego przesiedlenia
7.5. Reżim prawny strefy wzmożonej kontroli radioekologicznej
7.6. Sprawowanie kontroli radiacyjnej w strefach skażenia radioaktywnego
7.7. Szczególne uprawnienia osób poszkodowanych w następstwie katastrofy czarnobylskiej
7.7.1. Osoby poszkodowane w następstwie katastrofy czarnobylskiej i ich grupy
7.7.2. Ulgi i rekompensaty przysługujące osobom zaliczonym do I grupy poszkodowanych w następstwie katastrofy czarnobylskiej
7.7.3. Ulgi i rekompensaty przysługujące osobom zaliczonym do II grupy poszkodowanych w następstwie katastrofy czarnobylskiej
7.7.4. Ulgi i rekompensaty przysługujące osobom zaliczonym do III grupy poszkodowanych w następstwie katastrofy czarnobylskiej
7.7.5. Ulgi i rekompensaty przysługujące osobom zaliczonym do IV grupy poszkodowanych w następstwie katastrofy czarnobylskiej
7.7.6. Szczególna ochrona dzieci pokrzywdzonych przez katastrofę czarnobylską
7.7.7. Inne rekompensaty i ulgi przysługujące bez względu na przynależność do konkretnej grupy poszkodowanych w następstwie katastrofy czarnobylskiej
7.8. Podsumowanie

Uwagi końcowe

Bibliografia


Aneks
Ustawa Ukrainy o strefie nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej z tłumaczeniem

This product was added to our catalog on Monday 11 May, 2015.
Reviews
Previous product  Product 65 of 336 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski
$ Lex Rhodia de iactu. Studium historycznoprawne z zakresu rzymskiego prawa handlowomorskiego
$ Lex Rhodia de iactu. Studium historycznoprawne z zakresu rzymskiego prawa handlowomorskiego
E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju
E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju
Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939)
Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939)
E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju
E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce