Wydawnictwo KUL
  Start » Prawo i administracja » SPW18 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
55,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 18
[SPW18]
35,00zł
Produkt dostępny

red. Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon
ISSN:
2081-8882
Stron: 442
Format: A5
Rok wydania: 2015


SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

CHRISTINE MENGÈS-LE PAPE,
Les religions dans l'espace public en France, entre hier et aujourd'hui ?
Religie w przestrzeni publicznej Francji, wczoraj i dziś (streszczenie)
Religions in the public space of France, in the past and today (summary)

PER PETTERSSON,
Is the Swedish state secular when religious service functions are integrated in state institutions?
Czy państwo szwedzkie jest świeckie jeśli posługi religijne są zintegrowane z instytucjami państwowymi? (streszczenie)

LIONEL OBADIA,
Floating territories of Religion(s): shifting paradigms, erratic theories, and volatile realities?
Zmienne terytoria religii: zmieniające się paradygmaty, błędne teorie i niestabilne realia? (streszczenie)

KONSTANTINOS PAPASTATHIS,
Church Jurisdictional Fragmentation, Religious Discourse and Public Policy: The Greek Case
Jurysdykcyjna fragmentacja Kościoła, dyskurs religijny i polityka publiczna: sprawa grecka (streszczenie)

CALVYN C. DU TOIT,
Cities of Refuge: Harassing Nation-States' Legal Systems for a More Inclusive Religious Stance
"Miasta Schronienia": nękanie systemów prawnych państw narodowych o bardziej inkluzywną postawę religijną (streszczenie)

ELENA GOLOVNEVA,
Religious Belonging Today: Strategy and Values of Old-Believers and Neo-Pagans (Ural Case)
Przynależność religijna dzisiaj: Strategia i wartości staroobrzędowców i neopogan (casus uralski) (streszczenie)

WOLFGANG WIESHAIDER,
Sessa czyli przestrzeń dla mniejszości religijnych
The case of Sessa: space for religious minorities (streszczenie)

ARTUR MEZGLEWSKI,
Utworzenie oraz rejestracja związku wyznaniowego jako przejawy wolności religijnej
The establishment and registration of a religious denomination as manifestation of religious freedom (summary)

PAWEŁ BORECKI,
Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim
Prohibition of discrimination on grounds of religion or beliefs in the Polish Law (summary)

MICHAŁ RYNKOWSKI,
Prawo Kościoła Anglii jako część systemu prawa Anglii
Law of the Church of England as a part of the law of England (summary)

ANNA TUNIA,
Zakres implementacji przepisów konkordatu dotyczących zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej do systemu prawa polskiego
The scope of the implementation of the provisions of the concordat concerning civil marriage in a religious form into the Polish legal system (summary)

ANETA MARIA ABRAMOWICZ,
Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
The principle of equal rights of religious communities in the jurisprudence of the Constitutional Court (summary)

MICHAŁ OŻÓG,
Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
The right of parents to rear their children in accordance with their own convictions in light of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 (summary)

KATARZYNA KRZYSZTOFEK,
Stanowisko Świadków Jehowy wobec wybranych współczesnych procedur medycznych w świetle prawa polskiego
The position of Jehovah's Witnesses to some modern medical procedures in the light of polish law (summary)

JOANNA WIŚNIEWSKA,
Przedszkola i ochronki zakonne w świetle polskiego prawa oświatowego w latach 1945-61
Kindergartens and nurseries in the light of education law in Poland between 1945 and 1961 (summary)


MATERIAŁY

MICHAŁ CHAJDA, MICHAŁ SKWARZYŃSKI,
Opinia prawna w sprawie braku możliwości odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych za treść ogólnych ocen zawartych w kazaniach
Legal opinion on the lack of liability for the infringement of personal rights for the content of general judgements contained in sermons (summary)

ARTUR MEZGLEWSKI,
Opinia prawna w sprawie statusu prawnego Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein w Zielonej Górze po zawarciu przez uczelnię umowy o współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku teologia
Legal opinion on the legal status of the Institute of Philosophy and Theology of Edith Stein in Zielona Gora after the conclusion of a cooperation agreement with the Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw on 14 May 2013. Guidelines for conducting studies in theology (summary)


RECENZJE

Larysa Wladiczenko, Ukrajina ta Polsza: komparatywnyj analiz widnosin miż derżawnymi i relihijnymi instytucijami, Kaniw: Wydawnictwo "Rodeń" 2014, ss. 367 (Jerzy Nikołajew)

Marcin A. Mielczarek, Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa: Difin S.A .2013, ss. 293 (Piotr Stanisz)

Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. Piotr Stanisz, Marta Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 469 (Michał Hucał)

Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne, red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 234 (Zuzanna B. Gądzik)


SPRAWOZDANIA

Sympozjum naukowe pt. Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, Popowo, 2-4 marca 2015 r. (Marek Bielecki)

Konferencja naukowa pt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej, Jastrzębia Góra, 9-10 kwietnia 2015 r. (Artur Mezglewski)

Wykład dr. Nikolasa Nikasa pt. Wokół kształtu ustawy o in vitro - współczesna medycyna i biotechnologia a nowe kierunki działań prawnych, Lublin, 14 kwietnia 2015 r. (Kacper Chołody)

XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, Zabuże, 14-16 września 2015 r. (Katarzyna Mastalerczyk)

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Corps, religion et diversité, Strasbourg, 30 września - 1 października 2015 r. (Michał Zawiślak)

XI Opolskie Colloquium Prawno - Historyczne, Brzeg, 6-7 października 2015 r. (Andrzej Szymański)

Sprawozdanie z pokazu filmu dokumentalnego "La Séparation" w reżyserii FranÇoise Hanss, połączonego z dyskusją naukową na temat świeckości państwa, Strasbourg, 5 listopada 2015 r. (Michał Zawiślak)

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 13 maj 2016.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 213 z 351 
w kategorii Prawo i administracja
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Składnia języka greckiego Nowego Testamentu
Składnia języka greckiego Nowego Testamentu
Fundament duchowości i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Fundament duchowości i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina, przedszkole, Kościół
Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina, przedszkole, Kościół
Opera omnia T. IV - Wprowadzenie do chrześcijaństwa
Opera omnia T. IV - Wprowadzenie do chrześcijaństwa
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 19
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 19
Myśl starożytna
Myśl starożytna
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce