Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380612587 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Jakie media? Konteksty, badania, postulaty. 10 - lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Obowiązek współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych
[9788380612587]
42,00zł
Product available

Michał Domagała
ISBN:
978-83-8061-258-7
Pages: 338
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Obowiązek publicznoprawny jako przedmiot badań
1.1 Obowiązek jako pojęcie prawne
1.2 Pojęcie obowiązku publicznoprawnego
1.3 Ciężar publiczny a obowiązek
1.4 Obowiązek publicznoprawny jak przedmiot stosunku administracyjnoprawnego
1.5 Przymus administracyjny a obowiązek publicznoprawny
1.6 Podmioty obowiązków publicznoprawnych
1.6.1 Podmioty publiczne
1.6.2. Podmioty niepubliczne
1.7 Przedmiot obowiązku publicznoprawnego
1.7.1 Zasady określania przedmiotu obowiązków publicznoprawnych
1.7.2 Systematyka obowiązków publicznoprawnych
1.7.3 Obowiązki nakładane w ogólnym interesie gospodarczym
1.8 Źródła obowiązków publicznoprawnych
1.8.1 Obowiązki powstające z mocy prawa
1.8.2 Decyzja administracyjna
1.9 Sankcje administracyjne związanie z niewykonaniem obowiązku publicznoprawnego
1.10 Wnioski

2. Pojęcie obowiązku współpracy gospodarczej
2.1 Geneza obowiązku współpracy gospodarczej
2.1.1 Doktryna essential facilities jako źródło wyodrębnienia obowiązków w zakresie współpracy gospodarczej
2.1.2 Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym jako źródło powstania obowiązku współpracy gospodarczej
2.2 Treść obowiązku współpracy gospodarczej
2.3 Obowiązek współpracy gospodarczej w ujęciu prawa publicznego
2.4 Obowiązek współpracy gospodarczej w ujęciu prawa prywatnego
2.5 Zakres przedmiotowy obowiązku współpracy gospodarczej
2.6 Podmioty obowiązku współpracy gospodarczej
2.7 Źródła obowiązku współpracy gospodarczej
2.8 Pojęcie obowiązku współpracy gospodarczej w prawie energetycznym
2.9 Wnioski

3. Funkcje obowiązku współpracy gospodarczej w prawie energetycznym
3.1 Promowanie konkurencji
3.1.1 Pojęcie rynku energii
3.1.2 Konkurencyjny rynek energii - ujęcie strukturalne (podmiotowe)
3.1.3 Konkurencyjny rynek energii - ujęcie skutkowe (przedmiotowe)
3.2 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom monopoli naturalnych
3.3 Równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii
3.3.1 Rozstrzyganie sporów przez Prezesa URE
3.3.2 Zatwierdzanie taryf
3.4 Wnioski

4. Obowiązek współpracy gospodarczej, jako warunek realizacji zasad prawa energetycznego
4.1 Zasada dostępu stron trzecich (TPA)
4.2 Zasada rozdziału usług (unbundling)
4.3 Prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu
4.4 Zasada ochrony odbiorcy końcowego
4.5 Obowiązek współpracy gospodarczej jako narzędzie regulacyjne
4.6 Źródła obowiązku współpracy gospodarczej w prawie energetycznym
4.6.1 Prawodawca jako regulator rynku energetycznego
4.6.2 Administracyjnoprawne formy regulacji obowiązku współpracy gospodarczej w prawie energetycznym
4.6.2.1 Administracyjnoprawne formy regulacji obowiązku współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie świadczenia usług publicznych
4.6.2.2 Administracyjnoprawne formy regulacji obowiązku współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w obrębie infrastruktury sieciowej
4.6.3 Soft law
4.7 Wnioski

5. Obowiązek współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w obszarze funkcjonowania systemów energetycznych
5.1 Obowiązek przyłączenia do sieci
5.1.1 Obowiązek przyłączenia do sieci w regulacjach europejskich
5.1.2 Podstawy obowiązku przyłączenia do sieci energetycznej na gruncie prawa polskiego
5.2 Zasada TPA jako podstawa obowiązku współpracy gospodarczej
5.2.1 Obowiązek świadczenia usług przesyłania
5.2.2 Obowiązek świadczenia usług dystrybucji
5.2.3 Obowiązek świadczenia usług magazynowania
5.2.4 Obowiązek świadczenia usług transportu gazu ziemnego
5.2.5 Obowiązek świadczenia usług skraplania i regazyfi kacji
5.3 Przesłanki zwolnienia z obowiązków wynikających z zasady TPA
5.3.1 Nowa infrastruktura
5.3.2 Pogorszenie sytuacji ekonomicznej
5.3.3 Obniżenie poziomu niezawodności dostaw oraz wzrost cen i stawek opłat za dostarczane paliwa
5.4 Obowiązek współpracy gospodarczej w ramach systemów energetycznych
5.4.1 Pojęcie sytemu energetycznego
5.4.2 Obowiązek współpracy gospodarczej w zakresie usług systemowych
5.5 Wnioski

6. Obowiązek zakupu energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
6.1 Podmioty obowiązku zakupu energii wytworzonej z odnawialnych źródeł
6.1.1 Wytwórcy paliw i energii
6.1.1.1 Wytwórcy energii w mikroinstalacjach
6.1.1.2 Wytwórcy energii w małych instalacjach OZE
6.1.1.3 Przedsiębiorstwa wytwarzający energię elektryczną z OZE w instalacjach przemysłowych
6.1.1.4 Wytwórcy biogazu rolniczego i biopłynów
6.1.2 Sprzedawca zobowiązany
6.1.3 Przedsiębiorstwa sieciowe
6.2 Przedmiot obowiązku zakupu paliw i energii z OZE
6.2.1.1 Obowiązek zakupu energii elektrycznej
6.2.1.2 Zakup biogazu rolniczego
6.2.1.3 Obowiązek zakupu ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii
6.3 Wnioski

Podsumowanie

Wykaz źródeł

This product was added to our catalog on Wednesday 20 July, 2016.
Reviews
Previous product  Product 217 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Crimen laesae maiestatis. A study of Roman law influences in old Poland
Crimen laesae maiestatis. A study of Roman law influences in old Poland
Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa
Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa
Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi
Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Metoda negocjacji układowych w zakresie kształtowania wynagrodzenia za pracę pracowników administracji publicznej. Doświadczenia polskie i europejskie
Metoda negocjacji układowych w zakresie kształtowania wynagrodzenia za pracę pracowników administracji publicznej. Doświadczenia polskie i europejskie
Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych
Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce