Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380613461 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 46 (1/2019)
Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 46 (1/2019)
39,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Współpraca przemysł-nauka. Dobre praktyki
[9788380613461]
25,00zł
Product unavailable


ISBN: 978-83-8061-346-1
Pages: 160
Format: B5 (hard cover)
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie


CZĘŚĆ I. ANALIZA

Marta Mioduska (PKN Orlen S.A.), Ewa Kłosińska (PKN Orlen S.A.), Irena Rybkowska (PKN Orlen S.A.)
1. Opis ekosystemu innowacyjności w Polsce. Stan faktyczny
1.1. Innowacja
1.2. Działalność badawczo-rozwojowa
1.3. Podmioty reprezentujące świat nauki i świat biznesu
1.4. Poziom gotowości technologicznej (Technology Readiness Level - TRL)
1.5. Wzorcowe modele współpracy nauki z biznesem

Andrzej Skwarek (Grupa Azoty S.A.), Dariusz Dzirba (PGNIG S.A.)
2. Potrzeby i oczekiwania nauki i biznesu
2.1. Wprowadzenie
2.2. Bariery wewnętrzne (perspektywa biznesu)
2.2.1. Portfolio projektów
2.2.2. Finansowanie
2.2.3. Organizacja
2.2.4. Zespół/zasoby
2.2.5. Zarządzanie
2.2.6. Procesy
2.2.7. Kultura innowacyjności
2.2.8. Mierniki i system motywacji
2.2.9. Przywództwo
2.3. Bariery zewnętrzne
2.3.1. Ekosystem sektora nauki
2.3.2. Kwestie regulacyjne
2.4. Dodatkowe metody intensyfi kacji współpracy z otoczeniem nauka - biznes

Jan Izdebski (WPPKiA KUL), Robert Wysok (WPPKiA KUL)
3. Ochrona praw własności intelektualnej powstałych w ramach prac B+R
3.1. Wynik pracy naukowej jako dobro podlegające ochronie prawnej
3.2. Utwory
3.3. Prawa własności przemysłowej
3.4. Know-how i tajemnica przedsiębiorstwa
3.5. Transfer technologii
3.5.1. Komercjalizacja wyników badań naukowych z nauki do biznesu - możliwe typy
3.5.2. Prawa własności intelektualnej w stosunkach pracowniczych i pozapracowniczych
3.5.3. Sprzedaż praw własności intelektualnej
3.5.4. Licencja w prawie autorskim i prawie własności intelektualnej
3.5.5. Tworzenie spółek celowych
3.6. Własność intelektualna we współpracy świata nauki ze światem biznesu
3.7. Podsumowanie

Małgorzata Popielewska (UI TFI S.A.), Aleksandra Kik (UI TFI S.A.), Tomasz Barankiewicz (WPPKiA KUL)
4. Kwestie etyczne w obszarze współpracy nauki z biznesem
4.1. Punkt wyjścia - społeczno-moralne źródła współpracy
4.2. Zarządzanie przez wartości
4.3. Misja współpracy między obszarami biznesu i nauki
4.4. Wartości i zasady etyczne współpracy nauki i biznesu


CZĘŚĆ II. PROPOZYCJE DOBRYCH PRAKTYK

Beata Cichocka-Tylman (PwC)
5. Dobre praktyki w zakresie komercjalizacji technologii
5.1. Wstęp: waga współpracy nauki i biznesu
5.2. Porównanie perspektywy przedsiębiorstwa i uczelni
5.3. Źródła wiedzy w przedsiębiorstwie
5.4. Formy współpracy z zewnętrznymi podmiotami
5.5. Porównanie najlepszych praktyk w zakresie komercjalizacji technologii
5.5.1. Etapy planowania i realizacji prac B+R
5.5.2. Etap transferu technologii
5.6. Negocjacje warunków transakcji: dobre praktyki
5.7. Przygotowanie zespołu projektowego do negocjacji warunków umowy licencyjnej: lista kontrolna
5.8. Przyczyny niepowodzeń komercjalizacji prac B+R

Anita Zbieg (Think Tank), Agata Juzyk (Think Tank)
6. Zarządzanie wiedzą na podstawie analizy sieci - model ekosystemu innowacyjności
6.1. Zarządzanie wiedzą na podstawie analizy sieci - sieciowy ekosystem innowacji
6.1.1. Brak sieci współpracy najsłabszą stroną polskiej innowacyjności
6.1.2. Wyzwania względem współpracy na pograniczu sektorów i branż
6.1.3. Obniżenie ryzyka tworzenia innowacyjnych projektów
6.1.4. Budowa sieci współpracy i kompetencji
6.1.5. Dostęp do wiedzy na temat tego, kiedy angażować i skąd wziąć odpowiednie zasoby
6.1.6. Wiedza płynąca z analiz sieciowych - kluczowi gracze i blokady w przepływie zasobów
6.1.7. Łatwość rozwiązania i natychmiastowe korzyści - platforma online
6.1.8. Dobre praktyki na świecie
6.1.9. Ekosystem przedsiębiorczości społecznej w Meksyku - przykład funkcjonowania Mapy Ekosystemu
6.1.10. Podsumowanie

Aneta Biały (WPPKiA KUL), Włodzimierz Broński (WPPKiA KUL), Grzegorz Skrobotowicz (WPPKiA KUL), Marcin Waląg (WPPKiA KUL), Jarosław Bondyra (KI S.A.)
7. Potencjalne formy współpracy przemysłu z uczelnią/szkołą wyższą w kształceniu studentów - praktyczne rozwiązania i dobre praktyki. Kształcenie na potrzeby gospodarki
7.1. Projekt 1 - założenia i procedura (poziom studiów licencjackich/ magisterskich)
7.1.1. Założenia ogólne projektu (informacje podstawowe)
7.1.2. Procedura realizacji projektu
7.1.3. Korzyści uzyskane z realizacji projektu
7.2. Projekt 2 - założenia i procedura (poziom studiów doktoranckich/ pracowników naukowych)
7.2.1. Założenia ogólne projektu
7.2.2. Procedura realizacji projektu
7.2.3. Korzyści uzyskane z realizacji projektu
7.3. Projekt 3 Bank Case Study - założenia i procedura (pracowników naukowych/ poziom studiów doktoranckich/kształcenia ustawicznego)
7.3.1. Założenia ogólne projektu 130
7.3.2. Procedura realizacji projektu
7.3.3. Korzyści uzyskane z realizacji projektu (poza opisanymi w projekcie 2)
7.4. Projekt 4 - Targi Pracy (poziom studiów licencjackich/ magisterskich)
7.4.1. Założenia ogólne projektu (informacje podstawowe)
7.4.2. Procedura realizacji projektu
7.4.3. Korzyści uzyskane z realizacji projektu
7.5. Projekt 5 - portal rekrutacyjny (poziom studiów licencjackich/ magisterskich / absolwenci)
7.5.1. Założenia ogólne projektu (informacje podstawowe)
7.5.2. Procedura realizacji projektu
7.5.3. Korzyści uzyskane z realizacji projektu
7.6. Projekt 6 - Praktyki dla Młodych Talentów (poziom studiów magisterskich)
7.6.1. Założenia ogólne projektu (informacje podstawowe)
7.6.2. Procedura realizacji projektu
7.6.3. Korzyści uzyskane z realizacji projektu
7.7. Projekt 7 - współtworzenie programów nauczania (poziom studiów licencjackich/magisterskich)
7.7.1. Założenia ogólne projektu (informacje podstawowe)
7.7.2. Procedura realizacji projektu
7.7.3. Korzyści uzyskane z realizacji projektu
7.8. Projekt 8 - Budowa ekosystemu innowacji
7.8.1. Założenia ogólne projektu (informacje podstawowe)
7.8.2. Procedura realizacji projektu
7.8.3. Korzyści uzyskane z realizacji projektu
7.9. Podsumowanie i wnioski

Beata Cichocka-Tylman (PwC)
8. Dotacje i ulgi
8.1. Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne oraz środki krajowe z Programów Strategicznych
8.2. Horyzont 2020
8.3. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R)

Spis rysunków, tabel, wykresów

This product was added to our catalog on Tuesday 24 January, 2017.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 241 of 324 in category Law  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce