Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380613928 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) pedagog, muzykolog, kompozytor
Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) pedagog, muzykolog, kompozytor
46,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Sprawiedliwościowa racjonalizacja wymiaru kary kryminalnej wobec współczesnych tendencji polityki karnej w Polsce
[9788380613928]
45,00zł
Product available

Filip Ciepły
ISBN:
978-83-8061-392-8
Pages: 566
Format: B5
Year: 2017
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy sprawiedliwościowej racjonalizacji wymiaru kary

1.1. Idea sprawiedliwego wymiaru kary
1.1.1. Idea sprawiedliwości w filozofii prawa
1.1.2. Idea sprawiedliwości w historycznych koncepcjach odpowiedzialności karnej
1.1.3. Cechy sprawiedliwego wymiaru kary
1.2. Funkcja sprawiedliwościowa prawa karnego
1.2.1. Treść funkcji sprawiedliwościowej
1.2.2. Idea łaski wobec funkcji sprawiedliwościowej
1.2.3. Sprawiedliwość w definicji prawa karnego i strukturze normy prawnokarnej
1.3. Sprawiedliwościowe ujęcie kary kryminalnej
1.3.1. Dolegliwość jako treść kary kryminalnej
1.3.2. Kontrowersje związane z retrybutywną racjonalizacją kary
1.3.3. Retrybucja jako fundament integralnej koncepcji celów kary

Rozdział 2
Aksjologiczne podstawy sprawiedliwościowej racjonalizacji wymiaru kary

2.1. Problem relacji prawa karnego do moralności
2.1.1. Postmodernistyczny kontekst filozoficznoprawny
2.1.2. Rozstrzygnięcia aksjologiczne prawodawcy
2.1.3. Dylematy aksjologiczne w obszarze prawa karnego i kryminologii
2.2. Zasada godności człowieka
2.2.1. Założenia antropologiczne ustrojodawcy
2.2.2. Ochrona godności ofiary przestępstwa
2.2.3. Ochrona godności sprawcy przestępstwa
2.3. Sprawiedliwość jako wartość i zasada konstytucyjna
2.3.1. Sprawiedliwość w preambule do Konstytucji RP
2.3.2. Zasada sprawiedliwości społecznej
2.3.3. Implikacje sprawiedliwości jako wartości i zasady konstytucyjnej

Rozdział 3
Ustrojowe podstawy sprawiedliwościowej racjonalizacji wymiaru kary
3.1. Polityka karna i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
3.1.1. Polityka karna jako obowiązek władzy publicznej
3.1.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
3.1.3. Prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy
3.2. Proporcjonalność kar do przestępstw
3.2.1. Odpowiedzialność karna za czyn
3.2.2. Zasada proporcjonalności
3.2.3. Zasada określoności kary
3.3. Proporcjonalność kar i przestępstw
3.3.1. Sprawiedliwość a równość
3.3.2. Zasada równości w prawie
3.3.3. Zasada równości wobec prawa

Rozdział 4
Kodeksowe podstawy sprawiedliwościowej racjonalizacji wymiaru kary

4.1. Zasady odpowiedzialności karnej
4.1.1. Odpowiedzialność za czyn
4.1.2. Karygodność czynu
4.1.3. Wina
4.2. Ustawowy wymiar kary
4.2.1. Katalog kar
4.2.2. Granice ustawowego zagrożenia i ich modyfikacje
4.2.3. Darowanie karania
4.3. Sądowy wymiar kary
4.3.1. Zasady wymiaru kary
4.3.2. Dyrektywy sprawiedliwościowe
4.3.3. Komplementarność dyrektyw wymiaru kary

Rozdział 5
Współczesne tendencje polityki karnej w Polsce

5.1. Przejście od realnego socjalizmu do demokracji liberalnej
5.1.1. Liberalizacja polityki karnej
5.1.2. Racjonalizacja polityki karnej
5.1.3. Zaostrzanie represji karnej
5.2. Wzmacnianie funkcji kompensacyjnej prawa karnego
5.2.1. Funkcja kompensacyjna prawa karnego
5.2.2. Tryby konsensualne i środki kompensacyjne
5.2.3. Abolicjonizm karania i sprawiedliwość naprawcza
5.3. Wzmacnianie skuteczności prewencyjnej prawa karnego
5.3.1. Ekspansja środków zabezpieczających
5.3.2. Karanie za czyny na przedpolu naruszenia dobra prawnego
5.3.3. Administratywizacja prawa karnego

Rozdział 6
Sprawiedliwościowe ograniczenia polityki karnej

6.1. Teoretyczne ograniczenia polityki karnej na płaszczyźnie postulatów kryminologii i doktryny prawa karnego
6.1.1. Zróżnicowanie paradygmatów kryminologicznych
6.1.2. Polityka karna wobec polityki
6.1.3. Dowartościowanie racjonalizacji sprawiedliwościowej
6.2. Sprawiedliwościowe ograniczenia polityki karnej na płaszczyźnie prawnej
6.2.1. Sprawiedliwościowe ograniczenia polityki karnej w Konstytucji RP
6.2.2. Sprawiedliwościowe ograniczenia polityki karnej w perspektywie kodeksowych zasad prawa karnego
6.2.3. Sprawiedliwościowe ograniczenia współczesnych tendencji polityki karnej

Zakończenie

Bibliografia

This product was added to our catalog on Monday 24 July, 2017.
Reviews
Previous product  Product 244 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej
Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu
Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej
Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej
Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa
Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce